Strenx® 960 E/F

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Strenx® 960 E/F är ett konstruktionsstål som garanterar en lägsta sträckgräns på upp till 960 MPa beroende på tjocklek. Strenx® 960 E uppfyller kraven för S960QL i EN 10025-6 och Strenx® 960 F uppfyller kraven för S960QL1. Typiska tillämpningar är krävande lastbärande konstruktioner.

  Fördelarna med Strenx® 960 E/F omfattar:

  • Utomordentlig enhetlighet i plåten garanteras av snäva toleranser.
  • Hög slagtålighet som ger bra motstånd mot brott.
  • Överlägsen bockbarhet och ytkvalitet.
  • Svetsbarhet med utmärkt HAZ-hållfasthet och seghet.

  Dimensionsintervall

  Strenx® 960 E/F levereras i plåttjocklekar mellan 4.0–100.0 mm. Strenx® 960 E/F finns i bredder upp till 3350 mm och längder upp till 14630 mm beroende på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensionerna återfinns i dimensionsprogrammet.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns Rp0,2
   (min MPaksi)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi)
   Förlängning A5
   (min %)
   4.0 - 53.00.157 - 2.087 960139 980 - 1150142 - 166 12
   53.1 - 120.02.091 - 4.724 850123 900 - 1100130 - 159 10
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    För tvärprovstavar.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Överträffar kraven för
     Strenx® 960 E 40 J / -40 °C29 ft-lbs / -40 °F S960QL
     Strenx® 960 F 27 J / -60 °C20 ft-lbs / -76 °F S960QL1
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      1) Om inget annat överenskommits gäller tvärprov enligt EN 10 025-6 alternativ 30. För tjocklekar på 6.0 - 11.9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Det angivna minsta värdet blir då proportionerligt i förhållande till provstavens tvärsnittsarea jämfört med ett exemplar i normal storlek (10 x 10 mm).

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Cu*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.20 0.50 1.60 0.020 0.010 0.80 0.30 2.0 0.70 0.005
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 4.0 - 34.90.157 - 1.374 35.0 - 120.01.378 - 3.937
         Max CET(CEV) 0.38 (0.58) 0.41 (0.67)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

          Strenx® Garantier uppfyller kraven i EN 10029 klass A men erbjuder snävare toleranser. 

          Längd och bredd

          Enligt SSABs dimensionsprogram. Toleranserna överensstämmer med EN 10029 eller med SSABs standard enligt överenskommelse.

          Form

          Toleranser enligt EN 10029.

          Planhet

          Toleranser enligt Strenx® Planhetsgaranti klass C, som är snävare än EN 10029 klass N. 

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är härdat och anlöpt. Plåtarna levereras med klippta eller värmeskurna kanter. Kanter med valskant efter överenskommelse.

          Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Leveranskrav finns i SSABs broschyrer på www.ssab.com eller så kan du konsultera Tech Support.

          Bockningsgaranti för Strenx® 960 E/F är enligt Strenx® Bockningsgaranti klass B.

          Strenx® 960 E/F har erhållit sina mekaniska egenskaper genom härdning och efterföljande anlöpning. Leveranstillståndets egenskaper kan inte återfås efter uppvärmning i temperaturer över 550ºC.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.