Strenx® 960 E/F

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Close

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Strenx® 960 E/F är ett konstruktionsstål som garanterar en lägsta sträckgräns på upp till 960 MPa beroende på tjocklek. Strenx® 960 E uppfyller kraven för S960QL i EN 10 025-6 och Strenx® 960 F uppfyller kraven för S960QL1. Typiska tillämpningar är krävande lastbärande konstruktioner.

  Fördelarna med Strenx® 960 E/F omfattar:

  • Utomordentlig enhetlighet i plåten garanteras av snäva toleranser.
  • Hög slagtålighet som ger bra motstånd mot brott.
  • Överlägsen bockbarhet och ytkvalitet.
  • Svetsbarhet med utmärkt HAZ-hållfasthet och seghet.

  Dimensionsintervall

  Strenx® 960 E/F levereras i plåttjocklekar mellan 4.0–100.0 mm. Strenx® 960 E/F finns i bredder upp till 3350 mm och längder upp till 14630 mm beroende på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensionerna återfinns i dimensionsprogrammet.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mm)
   Sträckgräns Rp0,2
   (min MPa)
   Brottgräns Rm
   (MPa)
   Förlängning A5
   (min %)
   4.0 - 53.0 960 980 - 1150 12
   53.1 - 120.0 850 900 - 1100 10
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    För tvärprovstavar.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Överträffar kraven för
     Strenx® 960 E 40 J / -40 °C S960QL
     Strenx® 960 F 27 J / -60 °C S960QL1
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      1) Om inget annat överenskommits gäller tvärprov enligt EN 10 025-6 alternativ 30. För tjocklekar på 6.0 - 11.9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Det angivna minsta värdet blir då proportionerligt i förhållande till provstavens tvärsnittsarea jämfört med ett exemplar i normal storlek (10 x 10 mm).

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C *)
       (max %)
       Si *)
       (max %)
       Mn*)
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr*)
       (max %)
       Cu*)
       (max %)
       Ni*)
       (max %)
       Mo*)
       (max %)
       B*)
       (max %)
       0.20 0.50 1.60 0.020 0.010 0.80 0.30 2.0 0.70 0.005
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mm) 4.0 - 34.9 35.0 - 120.0
         Max CET(CEV) 0.38 (0.58) 0.41 (0.67)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

          Strenx® Garantier uppfyller kraven i EN 10 029 klass A men erbjuder snävare toleranser. 

          Längd och bredd

          Enligt SSABs dimensionsprogram. Toleranserna överensstämmer med EN 10 029 eller med SSABs standard enligt överenskommelse.

          Form

          Toleranser enligt EN 10029.

          Planhet

          Toleranser enligt Strenx® Planhetsgaranti klass C, som är snävare än EN 10 029 klass N. 

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Leveranstillståndet är härdat och anlöpt. Plåtarna levereras med klippta eller värmeskurna kanter. Kanter med valskant efter överenskommelse.

          Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Leveranskrav finns i SSABs broschyrer på www.ssab.com eller så kan du konsultera Tech Support.

          Bockningsgaranti för Strenx® 960 E/F är enligt Strenx® Bockningsgaranti klass B.

          Strenx® 960 E/F har erhållit sina mekaniska egenskaper genom härdning och efterföljande anlöpning. Leveranstillståndets egenskaper kan inte återfås efter uppvärmning i temperaturer över 550ºC.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.