Strenx® 960 E/F

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Strenx® 960 E/F är ett konstruktionsstål som garanterar en lägsta sträckgräns på upp till 960 MPa beroende på tjocklek. Strenx® 960 E uppfyller kraven för S960QL i EN 10025-6 och Strenx® 960 F uppfyller kraven för S960QL1. Typiska tillämpningar är krävande lastbärande konstruktioner.

Fördelarna med Strenx® 960 E/F omfattar:

 • Utomordentlig enhetlighet i plåten garanteras av snäva toleranser.
 • Hög slagtålighet som ger bra motstånd mot brott.
 • Överlägsen bockbarhet och ytkvalitet.
 • Svetsbarhet med utmärkt HAZ-hållfasthet och seghet.

Dimensionsintervall

Strenx® 960 E/F levereras i plåttjocklekar mellan 4.0–100.0 mm. Strenx® 960 E/F finns i bredder upp till 3350 mm och längder upp till 14630 mm beroende på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensionerna återfinns i dimensionsprogrammet.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns Rp0,2
  (min MPaksi)
  Brottgräns Rm
  (MPaksi)
  Förlängning A5
  (min %)
  4.0 - 53.00.157 - 2.087 960139 980 - 1150142 - 166 12
  53.1 - 120.02.091 - 4.724 850123 900 - 1100130 - 159 10
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   För tvärprovstavar.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Minsta slagenergi (J) för tvärprovsstavar,
    Charpy V 10x10 mm 1)
    Överträffar kraven för
    Strenx® 960 E 40 J / -40 °C29 ft-lbs / -40 °F S960QL
    Strenx® 960 F 27 J / -60 °C20 ft-lbs / -76 °F S960QL1
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     1) Om inget annat överenskommits gäller tvärprov enligt EN 10 025-6 alternativ 30. För tjocklekar på 6.0 - 11.9 mm används Charpy V-provstavar med reducerad storlek. Det angivna minsta värdet blir då proportionerligt i förhållande till provstavens tvärsnittsarea jämfört med ett exemplar i normal storlek (10 x 10 mm).

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C *)
      (max %)
      Si *)
      (max %)
      Mn*)
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr*)
      (max %)
      Cu*)
      (max %)
      Ni*)
      (max %)
      Mo*)
      (max %)
      B*)
      (max %)
      0.20 0.50 1.60 0.020 0.010 0.80 0.30 2.0 0.70 0.005
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornebehandlat. *) Avsiktligt tillsatta legeringselement.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 4.0 - 34.90.157 - 1.374 35.0 - 120.01.378 - 3.937
        Max CET(CEV) 0.38 (0.58) 0.41 (0.67)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         CET and CEV formula

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

         Strenx® Garantier uppfyller kraven i EN 10029 klass A men erbjuder snävare toleranser. 

         Längd och bredd

         Enligt SSABs dimensionsprogram. Toleranserna överensstämmer med EN 10029 eller med SSABs standard enligt överenskommelse.

         Form

         Toleranser enligt EN 10029.

         Planhet

         Toleranser enligt Strenx® Planhetsgaranti klass C, som är snävare än EN 10029 klass N. 

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

         Leveranstillstånd

         Leveranstillståndet är härdat och anlöpt. Plåtarna levereras med klippta eller värmeskurna kanter. Kanter med valskant efter överenskommelse.

         Leveranskraven återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning

         Leveranskrav finns i SSABs broschyrer på www.ssab.com eller så kan du konsultera Tech Support.

         Bockningsgaranti för Strenx® 960 E/F är enligt Strenx® Bockningsgaranti klass B.

         Strenx® 960 E/F har erhållit sina mekaniska egenskaper genom härdning och efterföljande anlöpning. Leveranstillståndets egenskaper kan inte återfås efter uppvärmning i temperaturer över 550ºC.

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.