En bro i SSAB Weathering-stål – byggd för att hålla

Den prisbelönta gångbron nära sjön Kuusijärvi i Finland är korrosionsbeständig, kräver lite underhåll och ger ett starkt intryck. Att den är tillverkad av SSAB Weathering-stål bidrar också till att minska livscykelkostnaderna och koldioxidavtrycket.

Kuusijärvibron har utskurna detaljer i räcket

Brons utformning med uggleformade utskärningar i räcket förhöjer naturupplevelsen.

En miljövänlig bro som är byggd för att hålla, smälter in i den naturliga miljön och uppfyller tids-, kvalitets- och kostnadskraven. Det var vad Vanda stad ville ha när de beställde en gångbro till en nationalpark vid sjön Kuusijärvi, strax norr om Helsingfors i Finland.

Tillverkningen och installationen av stålkonstruktionerna för denna väderbeständiga stålbro utfördes av Normek, ett ledande företag inom stålbyggnation och fasadlösningar i Finland. Som specialist inom design, konstruktion, byggnation och installation av stålkonstruktioner för broar och byggnader bidrog man med sin erfarenhet av andra väderbeständiga stålbroar till projektet. Leveransen omfattade stålbalkar, mittpelare och räcken, alla tillverkade i väderbeständigt stål.

Sami Torvi, projektingenjör på Normek, bollade med tidsplaner, materialinköp, tillverkningsplaner och kvalitetsdokument för projektet. Han understryker behovet av att vara flexibel när det gäller tillverkning:

”Det finns inte två broar som är likadana”, säger Torvi. ”Vi måste vara mycket flexibla i våra tillverkningsprocesser eftersom det är osannolikt att vi kommer att tillverka två liknande broar. Varje produkt är unik och vi måste tänka noga hela vägen från materialinköp till slutlig montering.”

Lätt att svetsa, verkstadsvänligt

Svetsning av SSAB Weathering-stål är relativt enkelt och liknar processen för vanliga lågkolstål om svetsprocedurprotokoll finns på plats. Tillsatsmaterialet kommer dock att skilja sig åt beroende på olika faktorer som normer, krav i arbetsbeskrivningen, svetsens placering, om den ska målas och om färgmatchning behövs. Så här säger Sami Torvi: ”Vi behövde inte ens förvärma före svetsning, vilket ledde till tidsbesparingar vid svetsning och tillverkning.”

SSAB-produkt som använts: SSAB Weathering 355
Tjocklekar: Upp till 35 mm
Vikt: 231 ton
Längd: 126,2 meter

Tillverkare: Normek Oulu.
Konstruktör: WSP Finland.
Entreprenör: Destia.
Kund: Vanda stad, Finland

Kuusijärvibron bland nationalparkens trädtoppar.
Gångbron i SSAB Weathering 355-stål med en spännvidd på 126 meter sträcker sig mellan trädtopparna i en nationalpark.

”Väderbeständigt stål passar in estetiskt i den omgivande naturen. Vi gillade också idén att stålets färg med tiden övergår från ljusbrun till mörkbrun.”

Sami Niemelä

Varför använda väderbeständigt stål för brobyggen?

WSP, ett av världens tio främsta konstruktions- och ingenjörsföretag, valde SSAB Weathering 355-plåt för bron och dess huvudkomponenter inklusive balkar och stödpelare. Enligt Sami Niemelä, affärsområdeschef på WSP Finland, baserades beslutet på en mängd olika faktorer för att uppfylla kundens och slutanvändarnas behov: säkerhet, prestanda, underhåll, bygg- och livscykelkostnader samt estetik.

När väderbeständiga stålbroar är korrekt utformade och placerade i rätt miljö är de ett populärt val som kan uppfylla alla dessa krav. Rost är problematiskt och till och med farligt i andra stålkonstruktioner, och korrosion kan på lång sikt hota funktionen och integriteten hos stålbroar. Men den ”användbara korrosionen” hos SSAB Weathering-stål utgör ett skydd mot ytterligare förslitning. Rost bildas bara i stålets yttre lager och omvandlas sedan till en barriär som hjälper till att motstå vidare korrosion.

Vandabrons design: robust och rå, smälter in i miljön

En annan viktig aspekt i Vandabrons utformning var att den skulle smälta in i omgivningen – en välkänd nationalpark som erbjuder rökbastu, isbad och längdskidåkning över bron. Vanda stad ville också minimera brons miljöpåverkan.

”Väderbeständigt stål passar in estetiskt i den omgivande naturen”, säger Sami Niemelä från WSP. ”Vi gillade också idén att stålets färg med tiden övergår från ljusbrun till mörkbrun.”

Hållbart byggande blir en allt viktigare faktor när det gäller konstruktion, byggnation och livslångt underhåll av broar. Väderbeständiga stålbroar som denna har imponerande lång livslängd – potentiellt över 100 år – vilket minskar behovet av att ersätta bron. Och när den är uttjänt är Vandabron helt återvinningsbar.

Bron uppmärksammades därför av Teräsrakenneyhdistys ry (finska stålbyggnadsinstitutet), som tilldelade WSP Group utmärkelsen årets stålkonstruktion 2020.

Ingen färg, mindre underhåll

När staden Vanda och WSP valde SSAB Weathering-stål för brobygget fick de ett material som kräver mycket lite underhåll. Detta minimerar inte bara störningarna vid anläggningen utan sparar också pengar på lång sikt. Och eftersom reparationerna brukar bli mindre komplicerade så kostar väderbeständiga stålbroar mindre under sin livstid än de som tillverkas i andra material.

Som bonus behöver bron inte målas, varken som skydd eller av estetiska skäl. Stålets rostpatina är attraktiv i sig själv och bidrar till att undvika utsläpp av skadliga flyktiga organiska föreningar (VOC) från färgbeläggningar.

Sami Torvi från Normek ser även andra fördelar med den målningsfria metoden.

”Ytbehandlingskostnaderna är en del av produktens totala pris, och här slipper vi målningsarbete både i verkstaden och på byggarbetsplatsen”, säger han. ”Reparation av färgskador utgår också liksom underhållsmålning. Sammantaget förkortar detta produktionsledtiden – en enorm fördel – och sänker produktionskostnaderna.”

Fördelar för broar

  • Hög korrosionsbeständighet
  • Låga livscykelkostnader tack vare minimalt underhåll och ingen målning
  • Inga utsläpp av skadliga kemikalier relaterat till målning och överbliven färg
  • Snabb byggnation, minimala störningar på arbetsplatsen med prefabricerade stålkomponenter
  • Långsiktiga prestanda
  • En unik och tilltalande konstruktion
Sami Niemelä, affärsområdeschef på WSP Finland och Sami Torvi, projektledare på Normek.

Sami Niemelä, affärsområdeschef på WSP Finland och Sami Torvi, projektingenjör på Normek.

Läs mer om SSAB Weathering-stål för broar