SSAB Weathering 355

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Med sina korrosionsbeständiga egenskaper minimerar SSAB Weathering 355 behovet av underhåll och korrosionsförebyggande behandling, vilket bidrar till att markant sänka underhållskostnaderna under produktens hela livscykel.

SSAB Weathering 355 ger god färgvidhäftning. Intervallen för ommålning kan förlängas avsevärt jämfört med vanligt kolstål eftersom SSAB Weathering-stål har förmåga att bilda ett patinaskikt om färgskiktet skadas, vilket minimerar korrosionssprickor under färgen och hämmar bildandet av porös expanderande rost.

Utöver låga underhållskostnader innebär det minskade behovet av korrosionsskydd mindre förbrukning av färg och lösningsmedel, vilket gör SSAB Weathering 355 till ett miljövänligt stålval.

I tillverkningen bidrar stålet till att höja produktiviteten tack vare sin goda formbarhet, seghet och svetsbarhet.

Stålets höga hållfasthet i kombination med dessa egenskaper gör det lättare att bygga lättare, starkare produkter med högre nyttolast och lägre bränsleförbrukning. Typiska användningsområden är containrar, järnvägsvagnar med mera.

SSAB Weathering 355 varmvalsad bandplåt uppfyller eller överträffar kraven i EN 10025-5. Efter överenskommelse kan det levereras dubbelcertifierat och CE-märkt.

Dimensionsintervall

SSAB Weathering 355 finns i tjocklekar på 0.50–12.00 mm och bredder upp till 1860 mm som coil, slittad coil och formatklippt tunnplåt. Formatklippt finns i längder upp till 16 meter.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Produkttyp Tjocklek
  (mmin)
  Provriktning
  Sträckgräns ReH
  (min MPa)
  Brottgräns Rm
  (MPa)
  Förlängning A80
  (min %)
  Förlängning A5
  (min %)
  Bockningsradie 90° bock
  Kallvalsat 0.50 - 2.100.020 - 0.0827 T 355 1) 490 - 680 14 0.5 x t
  Varmvalsad bandplåt 2.00 - 2.500.0787 - 0.0984 T 355 510 - 680 15 1.0 x t
  Varmvalsad bandplåt 2.51 - 2.990.0988 - 0.118 T 355 510 - 680 16 1.0 x t
  Varmvalsad bandplåt 3.00 - 6.000.118 - 0.236 T 355 470 - 630 20 1.0 x t
  Varmvalsad bandplåt 6.01 - 12.000.237 - 0.4724 T 355 470 - 630 20 2.0 x t
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Testriktning T = Tvärriktning.

   Bockningsegenskaper för både längs- och tvärriktning.

   1) För kallvalsat är sträckgränsen ReL 355–500 MPa.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
    40 J / -20 °C
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     40 J / -20 °C
     Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      Produkttyp C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (%)
      S
      (max %)
      Altot
      (min %)
      Cr
      (%)
      Cu
      (%)
      Ni
      (max %)
      Korrosionsbeständighetsindex
      Typiskt
      Kallvalsat 0.12 0.75 1.0 0.06 - 0.15 0.030 0.020 0.3 - 1.25 0.25 - 0.55 0.70 7.4
      Varmvalsad bandplåt 0.12 0.75 1.0 0.06 - 0.15 0.030 0.020 0.3 - 1.25 0.25 - 0.55 0.70 7.4
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornsbehandlat.

       Ytterligare mikrolegeringselement Nb, V och Ti kan användas.

       Motståndskraft mot korrosion enligt index ASTM G101-04.

       Toleranser

       SSAB Weathering levereras med SSAB Weathering-toleranser. Snävare toleranser finns på begäran.

       Tjocklek

       Kallvalsat: Tjocklekstoleranser enligt EN 10131.

       Varmvalsad bandplåt: Tjocklekstoleranserna motsvarar ⅔ av EN 10051 som standardvärde.

       Längd och bredd

       Kallvalsat: Bredd- och längdtoleranser enligt EN 10131.

       Varmvalsad bandplåt: Bredd- och längdtoleranser enligt SSABs standard som erbjuder snävare toleranser jämfört med EN 10051.

       För coil och tunnplåt med råkant motsvarar breddtoleranserna -0/+20 mm.

       För coil och tunnplåt med skuren kant motsvarar breddtoleranserna -0/+2 mm.

       Längdtoleranser gäller endast formatklippt tunnplåt.

       Form

       Varmvalsad bandplåt: Enligt EN 10051.

       Planhet

       Varmvalsad bandplåt: 

       Planhetstoleranserna garanterar en maximal planhetsavvikelse på 3 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051.

       Planhetsgarantier gäller endast formatklippt tunnplåt.

       Ytegenskaper

       Varmvalsad bandplåt: Enligt EN 10163-2 Klass A, Underklass 3.

       Leveranstillstånd

       Kallvalsat: Glödgat.

       Varmvalsad bandplåt: Termomekaniskt valsad.

       Yttillstånd

       Varmvalsad bandplåt: SSAB Weathering 355 finns med valsad eller betad yta med råkant eller skuren kant.

       Tillverkning och andra rekommendationer

       SSAB Weathering 355 lämpar sig inte för tillämpningar som kräver varmbearbetning eller värmebehandling vid temperaturer över 580 °C, då materialet kan förlora sina garanterade egenskaper.

       Skalningstemperaturen för SSAB Weathering 355 är cirka 560 °C.

       SSAB Weathering 355 har god svetsbarhet. Alla traditionella smältsvetsningsmetoder kan användas vid svetsning av varmvalsat SSAB Weathering 355.

       För att få samma korrosionsbeständighet i svetsen som i grundmaterialet bör särskilda tillsatsmaterial användas.

       Målning av SSABs väderbeständiga stål är enkelt och ger god färgvidhäftning. Detta kan ytterligare förlänga komponentens underhållsintervall. För att säkerställa att patinan får en enhetlig färg måste alla orenheter avlägsnas från stålets yta. Organiska föroreningar som olja eller skyddande fetter måste tvättas bort med lämpligt lösningsmedel. Ytoxidering, oxider eller rost kan tas bort genom kulblästring eller betning. Detta påskyndar också patinabildningen. Blästring rekommenderas inte för tjocklekar under 4 mm. Den obearbetade ytan på väderbeständigt stål kan förpatineras genom att upprepade gånger låta ytan bli våt och torr.

       För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

       Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

       Kontaktinformation

       www.ssab.com/contact