”Genom att välja COR-TEN® väderbeständigt stål och måla det får du en konstruktion med extremt lång livslängd”

Hashalom i Tel Aviv är Israels mest trafikerade järnvägsstation och har en oförglömlig design – med ett tak av stål och glas utformad som en flygande matta. För dess konstruktion valde den berömda arkitekten Eri Goshen att använda COR-TEN® väderbeständigt stål från SSAB i kombination med färgbeläggning.

Hans resonemang var enkelt. ”Som arkitekt skapar jag byggnader som ska hålla i 100 år. Genom att välja COR-TEN® väderbeständigt stål och måla det får du en konstruktion med extremt lång livslängd som egentligen inte behöver något underhåll.”

Enkel men slående

Varje dag passerar hundratusentals människor i Tel Aviv en av de mest framträdande moderna byggnaderna i Israel, järnvägsstationen Hashalom. Det böljande taket över norra banhallen färdigställdes 1996. Byggnadsingenjör för projektet var Z. Zechut och stålbärverket (materialen) tillverkades av M.S. Malma. Nu, cirka 25 år senare, uppförs den andra, södra delen av taket. För att säkerställa samma utseende och underhållsfria egenskaper som den norra hallens tak valde arkitekten Eri Goshen att använda COR-TEN® väderbeständigt stål från SSAB.

När taket är på plats kommer det att bilda en 250 meter lång matta av glas och stål som svävar över järnvägen och motorvägen och tar de förbipasserande med på en resa i fantasin.

”Idén bakom banhallen är enkel och samtidigt slående”, förklarar arkitekten Eri Goshen. ”Det är en ganska liten byggnad i förhållande till dess betydelse, och när man åker förbi den med bil bildar den en böljande våg – likt en flygande byggnad. Något som gör mig stolt är att människor, när de berättar om den, använder händerna för att beskriva dess form. Så enkel och minnesvärd är den.”

Förbättrad korrosionsbeständighet

Taket bärs upp av åtta dragstänger som i sin tur är fästa i fyra master. Såväl masterna som taket består av hålprofiler i COR-TEN® B-rör som är målade för att öka livslängden.

COR-TEN® står för ”atmospheric CORrosion resistant high TENsile steel”, alltså stål med hög brottgräns som är beständigt mot atmosfärisk korrosion. Det är ett höghållfast låglegerat stål som blir väderbeständigt i och med bildandet att skyddande ytlager, så kallad patina. COR-TEN® väderbeständigt stål, som ingår i produktfamiljen SSAB Weathering stål, används bland annat för byggnadsfasader, stålkonstruktioner, broar, olika tillämpningar inom järnvägsindustrin och för kraftledningsstolpar.

Målad för att hålla

Goshen valde att använda hålprofiler av COR-TEN® B-rör plus färgbeläggning av två skäl: litet underhållsbehov och sänkta kostnader.

”Taket består av nästan 15 000 delar. Det innebar att det var mycket viktigt att tänka på underhållet vid utformningen av byggnaden. Normalt skulle en konstruktion som denna behöva målas om vart sjunde eller åttonde år för att förhindra korrosion och bibehålla byggnadens utseende”, förklarar Goshen.

Genom att måla väderbeständigt stål förhindrar man korrosion från att tränga in under färgskiktet. Förutom att det utökar takets livslängd förhindrar det också att rostfärgat vatten faller ned, vilket vore oacceptabelt över en järnvägsstation och en hårt trafikerad motorväg.

”Om vi hade använt vanligt stål skulle stationen ha behövt stängas för underhåll med jämna mellanrum”, förklarar Goshen. Det var inget realistiskt alternativ för en så trafikerad järnvägsstation.”

Eftersom COR-TEN® väderbeständigt stål inte behöver målas lika ofta som andra stål har det dessutom mindre miljöpåverkan än vanligt stål. Stålet är också helt återvinningsbart. COR-TEN® väderbeständigt stål finns i flera olika format, som grovplåt, varm- och kallvalsat band, rör och profiler, med en minsta sträckgräns från 345 till 960 MPa.

Självläkande

Som Goshen påpekar är en annan fördel med väderbeständigt stål det som händer när det blir repor i färgbeläggningen.

”Takets konstruktion är faktiskt flexibel och rör sig hela tiden. Det innebär att svetsfogarna rör sig och att färgen oundvikligen kommer att spricka. Men med COR-TEN® väderbeständigt stål medför inte detta någon korrosionsskada på lång sikt. Alla sprickor som uppstår läker automatiskt.”

En skyddande patinabeläggning bildas på stålets yta när det uppstår en repa eller spricka i färgskiktet.  Detta skyddande skikt förseglar det skadade området och förhindrar att korrosion tränger in under färgen. Förbättrad korrosionsbeständighet minskar underhålls- och ommålningsfrekvensen dramatiskt.

Dessutom är porös expanderande rost inget problem med konstruktioner i COR-TEN® väderbeständigt stål, till skillnad från vanligt kolstål. Detta innebär att färgen på väderbeständigt stål har dubbelt så lång användbar livslängd som färgen på vanligt stål.

“Användningen av COR-TEN® väderbeständigt stål har varit en nyckelfaktor som har säkerställt vår framgång med stationstaket”, förklarar Goshen. ”För färgbeläggningen valde vi en benvit kulör – färgen på damm. Därför har den norra hallen aldrig behövt rengöras på 25 år – och vi förväntar oss att detsamma gäller för den södra hallen.”

Järnvägsstationen Hashalom
Järnvägsstationen Hashalom
Taket består av nästan 15 000 delar. Det innebar att det var mycket viktigt att ta hänsyn till underhållet vid utformningen av byggnaden.
Arkitekturprofessor Eri Goshen

”Om vanligt stål hade använts skulle stationen ha behövt stängas för underhåll med jämna mellanrum. Det var inget realistiskt alternativ för en så trafikerad järnvägsstation”

Arkitekt Eri Goshen