SSAB Weathering-stål i gångbroar: Håller sig stark och hållbar över tid

I staden Hyvinkää i Finland anläggs en gångbro med hållbar design. Med väderbeständigt stål från SSAB kommer denna bro att bli mycket stark och hålla länge.

Bro i staden Hyvinkää, Finland

Foto: Pekka Vuola & Finska stålverksföreningen.

SSAB-produkt som använts: SSAB Weathering 355
Total längd: 300 m
Tillverkare: Steel Group Pohjanmaa Oy
Konstruktör: Sweco Infra & Rail Oy
Ägare: Staden Hyvinkää, Finland

En gångbro som spänner över gammalt och nytt

Det första omnämnandet av Hyvinkää-regionen, som ligger ungefär en timmes tågresa från Helsingfors, går ända tillbaka till 1495. Efter att en järnvägslinje genom regionen, som ligger ungefär en timmes tågresa från Helsingfors, färdigställdes 1862 genomgick området en snabb utveckling. Den nya Vanhankirkonsilta-bron i väderbeständigt stål har uppförts över spåren och kopplar samman det finska järnvägsmuseet och det historiska Old Church-området med ett nytt bostadsområde.

Sweco Infra & Rail Oy vann anbudet för brons detaljkonstruktion. Företaget ingår i Sweco Group, som är Europas ledande konsultföretag inom arkitektur och teknik. Utöver huvudprojekteringen fick de även i uppdrag att projektleda, designa strukturer, ansvara för den geotekniska projekteringen, el- och gatudesign, utföra riskbedömningar och tillhandahålla experthjälp under byggnationen.

BIM-beräkningar för stålets huvudspann tillhandahölls av CÉH, ett ledande byggnads- och broprojekteringsföretag i Ungern. Alla andra beräkningar och monteringar gjordes av Sweco Infra & Rail.

Bågbro tillverkad av SSAB Weathering-stål

Vanhankirkonsilta-bron är delvis utformad som en bågbro. När en last placeras på farbanan överförs dess kraft så småningom utåt längs bågens kurva, via lutande upphängningsstrukturer till stöden i varje ände.

Hela bron består av tre överbyggnader: två påfartsbroar i kompositkonstruktion i varje ände, samt broprofilen mellan bågarna som sträcker sig 55 meter över järnvägen. Brons totala längd är 330 m. Med långa spiralformade ramper i ändarna är denna gångbro även tillgänglig för cykel- och rullstolsburna trafikanter.

Varför använda väderbeständigt SSAB Weathering-stål i broar

Gångbron i Hyvinkää har ett naturligt rustikt utseende som gör att den passar in i de historiska omgivningarna. Användningen SSABs Weathering-stål i en sådan här gångbrokonstruktion innebär också bättre korrosionsbeständighet, mindre underhåll, längre livslängd och snabbare byggnation.

Till skillnad från korrosionsprocessen i konventionella konstruktionsstål bildar väderbeständiga stål en stabil, mindre porös rostpatina under omväxlande våta och torra perioder som ger ett skydd över tid och bromsar korrosionen. De kan användas i många olika överbyggnads- och underbyggnadskomponenter i broar under rätt förhållanden.

Eftersom bågbroar inte är beroende av horisontella tryckkrafter för sin strukturella integritet kan de byggas utanför anläggningsplatsen och transporteras dit. Bryggtillverkaren Steel Group Pohjanmaa (tidigare Normek) tillverkade komponenterna i sin verkstad hösten 2020 och började installera dem på plats 2021.

Sami Torvi, projektingenjör på Steel Group, förklarar fördelarna:

”Det prefabricerade väderbeständiga stålkonstruktionerna stör anläggningen minimalt. Vi gjorde den slutliga installationen genom att lyfta under natten för att inte störa tågtrafiken, istället för att hissa upp bron över rälsen med tillfälliga stöd”, säger Sami Torvi.

Med de prefabricerade väderbeständiga SSAB Weathering-stålstrukturerna stördes anläggningsarbetet minimalt. Vi gjorde den slutliga installationen genom att lyfta under natten för att undvika att störa tågtrafiken, istället för att skjuta och hissa upp bron över rälsen med tillfälliga stöd.

Sami Torvi, projektingenjör på Steel Group

Ingen färg – mindre underhåll, kortare ledtider och miljövinster

Sami Torvi gillade också det faktum att SSAB Weathering-stål inte kräver lackering och därmed bidrar till kortare ledtider. Vanligt kolstål kräver ytbehandling efter tillverkning.
"Det är ett processteg mindre i verkstaden och det finns inget behov av någon målning på plats, vilket alltid är lite knepigt när man arbetar i skiftande väderförhållanden. Och det är mycket mer miljövänligt när man inte behöver använda industrifärg. Dessutom behöver du inte underhållsmåla, vilket vanligtvis måste göras efter 5-10 år."

Framtiden bortom S355-stålet

Vanhankirkonsilta-bron byggdes i SSAB Weathering 355. Väderbeständigt stål fanns fram tills nyligen tillgängligt i stålsorter med samma hållfasthet som S355-stål. Men efter den senaste ändringen av den europeiska standarden 10025-5 omfattar nu stålsorter med högre hållfasthet även S420 och S460.

SSAB lanserade därför sina egna Weathering 420 ML- och 460 ML-stål – något som Janne Wuorenjuuri, chef för broar på Sweco Infra & Rail i Finland, håller ett öga på. Detta var hans första broprojekt av den här typen som konstruerades i väderbeständigt SSAB Weathering-stål. Men han sade att han skulle vara ”intresserad av att höra mer” om SSABs högre kvaliteter av termomekaniskt valsade konstruktionsstål. Dessa stål ger ökad svetsbarhet och styrke-/vikt-egenskaper som möjliggör användning av tunnare och lättare tjocklekar. Resultaten: mindre stålanvändning, minskad mängd inbäddad koldioxid och lägre kostnader.

Fördelar

  • Mycket beständigt mot korrosion, rost, gropfrätning och fläckar
  • Innovativa designmöjligheter
  • Hållbart – Ingen VOC-avgivande färg behövs, 100 % återvinningsbart
  • Enkelt att tillverka och installera
  • Nästan underhållsfritt och därmed lägre totala livscykelkostnader

 

Foto: Pekka Vuola och Finska stålverksföreningen.

Läs mer om SSAB Weathering-stål för broar