Varmförzinkade AHSS-stål

En av de mest kostnadseffektiva metoderna att applicera korrosionsskydd på Docol® AHSS-stål för bilindustrin är att specificera varmförzinkning – vilket kan göras omedelbart efter kallvalsning.

Varmförzinkning går under många benämningar: GI (för VDA 239-100-standarden), Z (för standarden EN 10346:2015), HDGI och G (för ASTM-standarden).

Formbarhet hos GI-belagt AHSS

Varmförzinkade beläggningar betraktas som mycket duktila eftersom de kan bibehålla sitt fullständiga korrosionsskydd även efter hårdformning (dragning). Det beror på att zinkbeläggningen är tätt bunden till AHSS och på att den har låg skalningsbenägenhet på grund av sin yta med låg friktion.

Svetsbarhet hos GI-belagt AHSS

Varmförzinkat AHSS-stål kan svetsas med en mängd olika svetsmetoder, inklusive motstånds-, laser- och bågsvetsning. Svetsning av GI-belagt AHSS är mycket lik svetsning av obelagt (UC) AHSS. De tunna zinkbeläggningarna ökar bara kontaktmotståndet något i komponenterna, vilket i sin tur kräver en något högre svetsström och elektrodkraft.

Häftämne och mekanisk hopfogning av GI-belagt AHSS

Din leverantör hittar snabbt ett kompatibelt epoxi-, akryl- eller polyuretanämne att fästa med zinkbeläggningen på din AHSS-komponent. Du bör ta hänsyn till limtypen, behovet av att ta bort eventuella skyddande eller förformande smörjmedel och fogförhållandena i din konstruktion. För mekanisk hopfogning kan man använda bultar, nittappar och andra delar.

Docol varmförzinkat: HDG/GI/HDGI/Z/G-beläggningar

Finns på:

  • Docol komplexfasstålsorter
  • Docol tvåfasstål och tvåfasrör
  • Docol HSLA och HSLA rör

Få en fullständig lista över Docol korrosionsbeständiga AHSS-stål

Få en fullständig lista över våra mer än 50 kommersiellt tillgängliga korrosionsbeständiga fordonsstål, samt de 20 metallbelagda AHSS-stålen som är tillgängliga för provtestning.

pdf 70 Kb
Docol® Product program for the automotive industry

Funderar du på att lägga till korrosionsskydd på dina AHSS-delar?

Din lokala Docol-representant kan sätta dig i kontakt med våra korrosionsexperter på SSAB:s Knowledge Service Center.

Funderar du på ett specifikt AHSS-stål? Här är en lista över hela vårt utbud av AHSS-stål.

ikon läs mer