SSAB Product Engineering

SSAB Product Engineering team ger dig tillgång till produktinnovation och projektledning under hela produktutvecklingsprocessen. Vårt SSAB-team förvandlar din produktidé till en funktionell modell, redo för prototypframtagning och serieproduktion.

Kontakta SSAB Product Engineering

Utformad för att förkorta time-to-market

Under flera decennier har företag dragit nytta av SSABs lokala tekniska kunnande i samband med konstruktion, formning, fogning och ekologisk uppgradering av sina produkter med våra avancerade höghållfasta stål (AHSS).

Nu erbjuder SSAB även projektledning och genomförande hela vägen från produktidé till virtuell och fysisk prototypframtagning och förberedelse för serieproduktion. Dessa omfattande utvecklingstjänster förkortar din produktcykel och time-to-market, minskar kostnaderna och möjliggör snabbare innovation i ditt företag – eftersom du nu kan fokusera på mer värdefulla uppgifter, som framtida produktidéer.

Uppnå snabbare produktutveckling och öka din konkurrenskraft med SSAB:

  • Omvandlar dina idéer till fullt fungerande produkter baserat på vårt kunnande inom avancerat höghållfast stål
  • Flexibel och robust produktutveckling som inkluderar utförliga datorsimuleringar (CAD, FEM) av våra experter på AHSS-konstruktion och -tillverkning
  • Reverse engineering med laserskanning följt av optimering av komponenters livslängd baserat på DEM-simulering (Discrete Element Method)
  • Utvärdering av svetsade konstruktioner, framtagning av svetsdatablad (WPS) och specificering av efterbehandling av svetsförband (HFMI)
  • Konstruktion och tillverkning av komponentförvaring och svetsfixturer
  • Bestämning av faktisk belastning och fyllnadsgrad för din utrustning med hjälp av DEM
  • Leverans av kompletta CAD-ritningar för tillverkning och montering, vilket säkerställer sömlös produktion direkt från start

Utnyttja dessa produktutvecklingsfördelar

Vi erbjuder det snabbaste och bästa utvecklingsstödet för premium ståltillämpningar.

Lean-baserad utvecklingsprocess

För ditt projekt erbjuder vi ett SSAB-team bestående av specialister på avancerat höghållfast stål med expertis inom AHSS-konstruktion, CAD-simuleringar och tillverknings-/produktionsprocesser. Detta effektiva, tvärfunktionella team utvecklar snabbt nya konstruktionsförslag baserat på era behov och deras AHSS-insikter och kunskap om våra stålsorter.

Produktionsanpassad konstruktion

Alla konstruktionsförslag är utformade med tillverkning i åtanke, vilket möjliggör effektiv, repeterbar och kvalitetssäker produktion.

Utnyttjar ny teknik för att maximera fördelarna med AHSS

SSAB börjar med konstruktionsfasen och utnyttjar de senaste beprövade AHSS-teknikerna, inklusive DEM-simuleringar och efterbehandlingsmetoder som HFMI.

Uppgradera från SSABs tekniska standarderbjudande till nyckelfärdig produktutveckling

Som SSAB-kund har du redan tillgång till support på plats, expertråd inom konstruktion, formning, sammanfogning och effektiv tillverkning av stålprodukter – samt möjlighet att utlokalisera materialförsörjningen. Nu erbjuder SSAB möjligheten att hantera hela ditt produktutvecklingsprojekt, där vi omvandlar dina koncept till tillverkningsritningar på mycket kort tid.

Investeringar i tidig produktutveckling är det viktigaste

När FoU-avdelningar världen över ställs inför växande krav på nya innovativa produkter – och snabbare produktlivscykler – är SSAB rätt samarbetspartner för dig. SSABs unika och resurssnåla utvecklingsmetod garanterar att du får den bästa kombinationen av optimal AHSS-konstruktion, tillverkningsbarhet och kostnadseffektivitet. Tillsammans kan vi skapa helt nya möjligheter att utveckla starkare, lättare och mer hållbara stålprodukter och konstruktionslösningar.

Utgående från era behov och mål som OEM-företag arbetar SSAB Product Engineering med att hitta potentiella förbättringar i er produktportfölj. Därefter erbjuder vi ett team specialiserade ingenjörer som stöder utvecklingen av er nya produkt. Detta samarbete i ett tidigt skede, i kombination med SSABs unika och effektiva utvecklingsmetodik, ger er ett stort försprång – vilket avsevärt minskar time-to-market och kostnaderna.

Ladda ned broschyren om SSAB Product Engineering för att läsa mer

pdf 318 Kb
SSAB Product Engineering