Årsstämma 2023

Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr 556016-3429) kallas till årsstämma tisdagen den 18 april 2023 klockan 13.00. Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i SSABs bolagsordning.

Plats

SSABs verksområde i Oxelösund

Inregistreringen börjar kl. 11.30 och från kl. 12.00 serveras en enklare förtäring. Inpassering till stämmolokalen sker från verksgrinden på Nytorgsgatan i Oxelösund. Kom till inpasseringen i god tid och senast kl. 12.30.

 

Praktiska arrangemang kring årsstämman

SSAB kommer att tillhandahålla busstransport till och från årsstämman för aktieägare som anmäler sig till stämman. Bussar till årsstämman avgår från Cityterminalen, Klarabergsviadukten, Stockholm kl. 10.00. Före årsstämman finns möjlighet att delta i visning av SSABs verksamhet i Oxelösund. Bussar för verksvisning avgår från Cityterminalen, Klarabergsviadukten, Stockholm kl. 08.30. Aktieägare som ska delta i verksvisningen, men inte åker med ordnad busstransport, ska infinna sig på parkeringen utanför SSABs kontor på Nytorgsgatan i Oxelösund kl. 10.00. Anmäl intresse för verksvisning i anmälan till årsstämman. Efter årsstämman tillhandahålls busstransport tillbaka till Cityterminalen, Klarabergsviadukten, Stockholm. Mer information om verksvisning samt transport till årsstämman finns på www.ssab.com eller ring 08-45 45 760.