Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 hålls tisdagen den 18 april 2023 i Oxelösund.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman skall ha inkommit till styrelsen för SSAB AB med skriftlig begäran härom senast tisdagen den 28 februari 2023 på adress:


SSAB AB
Attn: Chefsjuristen Jonas Bergstrand
Box 70
101 21 Stockholm