Docol inom racing

Docol vit logotyp

EXCEPTIONELL HASTIGHET KRÄVER EXCEPTIONELL SÄKERHET

Inom racing är det ultimata målet att röra sig snabbare – ett mål som alltid lämnar utrymme för förbättringar. Därför utvecklade vi Docol® Tube R8 rör i höghållfast stål, som är starkare, säkrare och enhetligare att arbeta med. Det hjälper dig att skapa tävlingschassin och komponenter som ger högsta prestanda. Och det ger dig ett försprång i konkurrensen, från verkstaden till tävlingsbanan. 

Snäva toleranser, konsekvent prestanda

Andra material har ofta egenskapsvariationer som beter sig olika, även om de har samma design. Rör i Docol® Tube R8 har enhetliga egenskaper, vilket gör det möjligt att utveckla konstruktioner och karosser som ger samma höga prestanda om och om igen.

Kompromisslös säkerhet

Docol® Tube R8 har utmärkt duktilitet, som ger minskad risk för sprickbildning – något som är viktigt inte enbart vid en krock utan även vid en eventuell förarräddning. Tester har visat att det är enklare att skära igenom en krockad kaross av rör i Docol® Tube R8. En konstruktion i Docol® Tube R8 har en större utmattningscykel och löper mindre risk för belastningssprickor i den värmepåverkade zonen.

Lätt att svetsa

En av fördelarna som Docol® Tube R8 kan erbjuda racingingenjörer och mekaniker är god svetsbarhet. Tack vare sin låga legeringshalt och sin rena oxidfria yta är Docol® Tube R8 väldigt enkelt att svetsa jämfört med andra typer av stål. Det krävs ingen förvärmning och de svetsade delarnas egenskaper ligger nära grundmaterialets.

Granskade och godkända

Docol® Tube R8 har genomgått omfattande tester och granskning och är SFI-godkänt. Docol® Tube R8 är formellt godkänt av NHRA, SCCA, BMW Car Club, Powri och Can Am Sprint Series. Det används i dragracingbilar, sprintbilar, midgetbilar, motorcyklar, sportbilar, Late Model-bilar, modifierade bilar och go-karts.

Hårda fakta om Docol® Tube R8

Hur du svetsar

Docol® Tube R8 har utmärkt svetsbarhet och låg risk för svetsdefekter på grund av det låga CE-värdet, den låga mängden orenheter och den rena, oxidfria ytan. För att minska bredden av den värmepåverkade zonen så mycket som möjligt rekommenderar vi att du har så låg värmetillförsel som möjligt.
För både TIG och MAG rekommenderas följande fyllningsmaterial: AWS A5.28 ER80X.-X och AWS A5.28 ER110X.-X. Svetsparametrarna kan behöva justeras.

Rullformat och svetsat

Docol® Tube R8 är rullformat och svetsat. På grund av det låga legeringsinnehållet är svetsfogarnas egenskaper mycket nära de för grundmaterialet . För de flesta dimensionerna avlägsnas svetssträngarna, vilket ger rören en perfekt cirkulär form som kan hanteras oberoende av var svetsfogen ligger. Det gör att rören kan placeras teleskopiskt inuti varandra. 
Tvärsnittet i Docol® Tube R8 har jämn väggtjocklek och ett välcentrerat hål.

Bockning av cirkulära rör

Bockning av Docol® Tube R8 kan göras med vanliga bockningsverktyg, Beroende på rörets diameter och tjocklek, kan dorn och kula behövas för att undvika bucklor eller veckning. 
Minsta bockningsradie för en bockning på 90°  är 2.5 x ø. Största tillåtna minskning av diametern i böjen är 5 %.
See where to use Docol