RD-pålvägg
RD-pålvägg

RD®-pålvägg.

Kombiväggar baserade på stålrör

Stödväggar av stålpålar är ofta den bästa lösningen när man vill ersätta traditionella, arbetsintensiva platsgjutna stödväggar.

RD®-pålväggar av RD®-pålar (RD220–RD1200) och installerade med borrning passar som stödväggskonstruktioner i svåra markförhållanden. RD®-pålväggarna passar bäst för stödväggskonstruktioner som inte bara belastas horisontellt utan även vertikalt.

Tack vare SSABs höghållfasta stål har våra RD®-pålväggar utmärkt böjstyvhet och kapacitet.

För mer detaljerad information, se SSABs Anvisningar för projektering och installation av RD®-pålväggar.

Tillämpningar:

  • Stödväggskonstruktioner
  • Byggnadsgrunder
  • Varv och pirer
  • Väg- och järnvägskonstruktioner
  • Broar

RD®-pålvägg

RD®-pålväggen är en kombination av SSABs grova RD®-pålar och låsprofiler.

RD®-pålarna är sammankopplade med svetsade spontlås, som skapar en sammanhängande rörpålsvägg mot horisontella och vertikala laster. RD®-pålväggen installeras med en överdimensionerad ringborrkrona istället för en normal ringborrkrona. RD®-pålväggen installeras alltid genom slagborrning med hjälp av DTH-hammare. Borrningen görs centriskt.

RR®-pålrör

Pålrören som används i RD®-pålväggar är SSABs borrade RD400–RD800 pålar. Borrade RD®-pålar är speciella pålar som installeras genom borrning vid svåra mark- och miljöförhållanden. Borrade RD400–RD1200-pålar baseras på spiralsvetsat rör. Standardstålsorten i RD400–RD1200-rör är S355J2H, men även stålsorterna S440J2H och S550J2H liksom X60 och X70 används. Pålrör för RD®-väggen skarvas med svetsning.

Spontlås

I RD®-pålväggen ansluts stålrörspålarna till varandra med spontlås. Angränsande pålar låses ihop med hjälp ett par spontlås, en smal och en bred. Två olika typer av spontlås har utvecklats för RD®-pålväggar: SSAB RM/RF och SSAB E21.
SSABs nya sponlås RM/RF med inbyggd injekteringskanal säkerställer att RD®-pålväggen är vattentät i botten och har fast kontakt med berget utan behov av separata injekteringsrör.

 

 

Spontlåset SSAB RM/RF kan användas med pålstorlekarna RD170 till RD 1200. Spontlåset SSAB E21 passar för pålstorlekarna RD400 till RD600. 

 

RD®-pålvägg – beprövad lösning för stödväggar i svåra grundförhållanden i stadsmiljö

Snabb och tillförlitlig installation och utmärkt vattentäthet har resulterat i framgångsrika kundprojekt.

RD®-pålväggen är speciellt framtagen för krävande förhållanden, till exempel för snabbare utförande av stödväggar och andra grundkonstruktioner.

Du hittar alltid rätt påldimension och stålkvalitet i SSABs omfattande utbud av RD®-pålar och stålsorter, vilket gör att du kan bygga en stödvägg eller grundkonstruktion med bästa totalekonomi för alla mark- och belastningsförhållanden.

Standard påldimensioner i RD-pålväggar. För projektspecifika dimensioner, kontakta vår säljavdelning.

Standardpålar och tillgängliga stålsorter för RD-pålväggar

Godstjocklek mm

10 12.5
14,2
16
18
20
22
23
RD220 # #

RD270 X X

RD320 X X

RD400 X X

RD500 X X X
*RD600 X X X X ORD700 X X X X X O


RD800 X X X X X O *
RD900 X X X X X O *
RD1000 X X X X X O * *
RD1200 X X X X X O * *

# = Stålsorter S440J2H och S550J2H          X = Stålsorter S355J2H, S440J2H och S550J2H          O = Stålsorter S355J2H och S440J2H

*) Vänligen kontakta vår försäljning för tillgänglighet


Downloads

Document type