Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

04.12.2023

81 000

80,7969

6 544 548,90

05.12.2023

87 000

81,5830

7 097 721,00

06.12.2023

75 000

81,4862

6 111 465,00

07.12.2023

130 000

78,9258

10 260 354,00

08.12.2023

135 000

77,5317

10 466 779,50

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 49/2023

508 000

40 480 868,40

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

3 256 500

240 179 055,40

 

 

 

 

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

04.12.2023

238 000

79,6075

18 946 585,00

05.12.2023

255 000

80,4141

20 505 595,50

06.12.2023

238 000

80,5407

19 168 686,60

07.12.2023

400 000

78,3406

31 336 240,00

08.12.2023

410 000

76,8427

31 505 507,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 49/2023

1 541 000

121 462 614,10

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

10 050 000

721 394 167,70

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 08 december 2023 till 13 306 500 aktier, varav 3 256 500 aktier av serie A och 10 050 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288