Återköpsprogrammet, vilket SSAB offentliggjorde den 25 oktober 2023 och som löper från och med den 26 oktober 2023 och som längst till och med den 11 mars 2024, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om minskning av aktiekapitalet genom indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie A respektive B i SSAB återköpts enligt nedan.

Serie A
 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

08.01.2024

 150 000

74,444

11 166 600,00

09.01.2024

 140 000

74,8940

10 485 160,00

10.01.2024

 130 000

74,5768

  9 694 984,00

11.01.2024

  60 000

75,8056

  4 548 336,00

12.01.2024

  75 000

75,9909

  5 699 317,50

 

 

A-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 02/2024

   555 000

  41 594 397,50

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

 5 519 862

413 482 704,21

 

 

 

 

 

 

Serie B

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK)

Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)

08.01.2024

450 000

74,4244

33 490 980,00

09.01.2024

440 000

74,8278

32 924 232,00

10.01.2024

430 000

74,4171

31 999 353,00

11.01.2024

150 000

75,5563

11 333 445,00

12.01.2024

160 000

75,5483

12 087 728,00

 

 

B-aktier

SEK

Totalt ackumulerat under vecka 02/2024

  1 630 000

  121 835 738,00

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

16 846 996

1 241 439 261,19

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av BNP Paribas för SSABs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår SSABs innehav av egna aktier per den 12 januari 2024 till 22 366 858 aktier, varav 5 519 862 aktier av serie A och 16 846 996 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i SSAB uppgår till 1 029 835 326, varav 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056 aktier av serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12
Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Group Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288