Fler och fler fordonstillverkare inser att varmformning är en kostsam process som inte är särskilt fördelaktig ur hållbarhetssynpunkt. Fram tills nyligen har det inte funnits ett utbud av kallformningsstål med rätt egenskaper tillgängligt på marknaden. Nu erbjuder SSABs kallformade, avancerade höghållfasta stål (AHSS) ett kostnadseffektivt och mer miljövänligt alternativ för biltillverkare. Ibland är naturligtvis varmformning det enda alternativet som tillåter delar med en komplex geometri och SSAB kan tillhandahålla sådana lösningar också. 

Alexander Vigander och Johan Eriksson från Ortic.

Nya kallformningsstål har utvecklats som kan leva upp till de höga kraven på styrka och geometri som moderna fordonstillämpningar kräver. De företag som ligger i framkanten kommer att ha en kostnadsmässig konkurrensfördel. 

Lättare att svetsa och foga ihop 

Kallformningsstål är lättare att svetsa och foga ihop tack vare sin tunnare legeringssammansättning. Med kallformade stål kan man även undvika några av utmaningarna som olika typer av försprödning innebär. Kallformningsstål är dessutom ett mer miljövänligt alternativ, eftersom det inte kräver energiintensiva uppvärmningsprocesser. 

De främsta fördelarna med kallformning är lägre bearbetningskostnader inklusive verktygskostnader, produktivitet och energiförbrukning. Vid varmformning krävs även dyrare laserputsning. 

Högre krocktestbetyg 

– Med komponentinnovationer som överensstämmer med stålets egenskaper kan en bilkaross tillverkad till största delen av kallformat Docol förväntas få högre krocktestbetyg, samtidigt som den är lätt, säger affärsutvecklingsspecialisten Kenneth Olsson från SSAB.  

Riktigt höghållfasta stål ska användas där det verkligen behövs i bilen. SSAB kan bidra till bilindustrin med vår omfattande kunskap och erfarenhet av kallformningsstål. Att använda AHSS för utvalda användningsområden kostar till exempel endast en tredjedel av priset för aluminium.  

Genom att öka andelen AHSS i bildelar kan fordonstillverkare både minska fordonets vikt och öka andelen återvinningsbara delar. Förhållandet mellan styrka och vikt hos Docol innebär att man kan använda tunnare stål utan att göra avkall på styrkan. Det resulterar i högre bränsleeffektivitet, bättre köregenskaper och lägre kostnader. 

Docol in bumpers help shed weight and improve bumper performance