Med mer än ett halvt sekels erfarenhet av bearbetning och konstruktion av höghållfasta stål är SSAB mer än en stålproducent. Genom en serie tjänster som kallas SSAB Shape, använder SSABs expertteam 450 maskiner på 21 platser runt om i världen för att ge stöd till kunderna i allt från skärning av ståldelar till omfattande utvecklingsprojekt. Bara under 2016 levererade SSAB mer än 84 kiloton bearbetade delar till kunder – allt från några av världens ledande lastbilstillverkare till ett nystartat teknikföretag i Australien.

– Genom att kombinera SSABs högkvalitativa stålprodukter med teknisk support och prefabriceringstjänster hjälper vi dig att utveckla dina produkter och bli konkurrenskraftiga, säger Matts Nilsson, Director, SSAB Services & Head of Shape.

Prefab

SSAB Shapes prefabriceringstjänster anpassas till varje enskild kunds behov. Många kunder inom dumper- och kaross-tillverkning behöver till exempel stöd med att böja höghållfasta stål. SSAB Shape hjälper kunderna genom att producera dumper-kit som används av ledande dumper- och karosstillverkare i världens alla hörn.

SSAB har stor skärkapacitet på sina 21 lokala SSAB Shape-center. Många av centren ligger i närheten av stålverk och kan med extremt korta ledtider producera delar och komponenter enligt kundspecifikationer. SSAB Shape erbjuder gas-, plasma-, laser- och vattenskärning.

– Många kunder använder vår kapacitet i närheten av verken för att effektivisera logistiken och få bort onödiga moment i leverantörskedjan, säger Matts Nilsson.

SSAB Shape har även stor erfarenhet av lasersvetsning med unika, skräddarsydda lösningar. Många kunder inom tung transport och järnväg använder till exempel SSAB Shapes prefabricerade lasersvetsade komponenter.

En annan specialiserad tjänst är SSABs unika valsformningssortiment för höghållfasta stål. Valsformade toppskenor av höghållfasta stål finns för OEM-företag i dumper- och containerindustrin.

Vissa kunder kan dessutom beställa ytterligare prefabriceringstjänster, som fräsning och lackering. SSAB Shape erbjuder tjänsterna både in-house och via sitt stora partnernätverk inom stålbearbetning. Några kunder vill ha avfasade produkter för att snabba på monteringsprocessen – även det kan SSAB erbjuda.

Prefab

SSAB Shapes erbjudande

 • Teknisk support, konstruktionslösningar och stålbearbetningsexpertis.
 • Komponentlösningar med prefabricerade och halvfärdiga delar samt kit som produceras och levereras just in time.
 • Stålbearbetningstjänster som minskar kostnader, undviker fel och snabbar upp produktionsprocessen.
 • Färdigtillverkade rör och profiler av många olika höghållfasta stål från SSAB.
 • Skräddarsydda logistik- och kommunikationslösningar.

Exempel på kunder som använder SSABs prefabriceringstjänster till sina produkter

 • Lasersvetsning med böjning och laserskärning:
  • Kund: BMI
  • Produkt: Walking floor för metall-transport
 • Bearbetning i närheten av verken:
  • Kund: Alfa Laval
  • Produkt: Värmeväxlare
 • Laserskärning och böjning:
  • Kund: Zetterbergs
  • Produkt: Sidoväggar till dumper
 • 3D-skanning:
  • Kund: Joy Global
  • Produkt: Skopa P&H 4100XPC
 • Högprecisionsskärning (skärning med fiberoptik):
  • Kund: Shaeffer
  • Produkt: Skärmar
 • Bearbetning och konstruktion:
  • Kund: Wilcox
  • Produkt: Dumperkarosser

Av Isabelle Kliger