Niko Korte, som tillträdde tjänsten som chef för digital affärsutveckling på SSAB i maj i år, är rätt person att svara på frågor om digitaliseringens betydelse.

Niko, vilka tror du är de största utmaningarna som SSAB och hela stålindustrin står inför den närmaste tiden, med tanke på digitaliseringen?

- Tillverkningsindustrin står mitt i en förändringsprocess: produktionen automatiseras och kundernas produktionssatser minskar. Samtidigt blir företagens produktionskedjor allt effektivare. För att kunna betjäna våra kunders föränderliga behov måste vi kunna ge mer information som förbättrar effektiviteten i kundernas produktion och logistik. Många lösningar på dessa utmaningar verkar innehålla allt fler digitala komponenter. Men digitaliseringen måste ses som ett nyttigt verktyg, inte som ett ändamål i sig.

Samtidigt växer kraven på spårbarhet och hållbarhet. Det är två aspekter som vi försöker möta genom vårt SSAB SmartSteel-koncept. Tanken bakom SmartSteel är att göra data och anvisningar om alla stålprodukter tillgängliga oavsett var artikeln tillverkas. Varje länk i kedjan kan sedan använda och bygga på informationen. Spårbarhet och automatiserad dokumentation är de mest uppenbara fördelarna med SmartSteel för våra kunder.

Hur tror du att vår och våra kunders roll och vårt samarbete kommer att utvecklas?

- Ökad kommunikation är en nyckelfaktor. Digitala verktyg ger oss fler möjligheter att hålla kontakt med våra kunder. Men det blir också mycket enklare att skapa nya kontakter.

Tillgång och efterfrågan blir allt mer transparenta och det växer fram olika lösningar för affärsverksamhet online, men det är bara början. Jag tror att det verkliga värdet av digitaliseringen göms i samarbetsnätverk. I praktiken betyder det effektivare tillverknings- och logistikkedjor, som utmanar traditionella företagsgränser.

Volatilitet och snabba cykler är något vi får leva med i stålindustrin. Våra system måste reagera snabbt eftersom kundernas värld och driftmiljö hela tiden förändras, precis som vår. Här kommer digitaliseringen in igen, eftersom snabbheten kräver att vi har mycket data och smarta system för att kunna kontrollera processerna i alla lägen.

Hur märks digitaliseringen i vardagen på SSAB?

- Själv tycker jag det är viktigt att digitaliseringen inte bara är en högstämd vision. SSAB har inte någon särskild strategi för digitalisering, men i konkreta projekt strävar vi efter att tjäna industrin genom vår allmänna affärsstrategi. Avsikten är att integrera nya digitala lösningar i vårt dagliga arbete. 

Nya verktyg hjälper oss att bättre hantera det som är grundläggande för verksamheten. Till exempel bättre kundkommunikation för att tala om vart stålet tar vägen och hur mycket vi har på lager.

På SSAB kan vi dela upp digitaliseringen i tre områden. För det första digitalisering av produkter och tjänster, som SmartSteel-projektet är ett utmärkt exempel på. I framtiden kan stålet kommunicera sina egenskaper och bearbetningsanvisningar till maskinen som bearbetar det. Maskinen kommer att kunna justera sig själv automatiskt. Resultatet är mindre avfall och kortare produktionstid. Och kunden gör vinst.

För det andra kommer digitaliseringen att ge en bättre kundupplevelse. Den kommer att till exempel ta Salesforce till en ny nivå när det gäller att hantera kundrelationer och förbättra säljprocessen. Dessutom bygger vi upp en gemensam kundportal för ståldivisionerna. Det kommer också nya lösningar inom digital marknadsföring.

Det tredje området är digitalisering av produktion och processer. I höst startar vi en del pilotprojektför att främja digitalisering i vårt arbete med kontinuerliga förbättringar. Vår strategi är att skaffa erfarenheter genom att testa idéer i mindre skala och sedan genomföra de lyckade lösningarna i hela organisationen. Nya lösningar kan vara så omfattande att de måste delas upp i mindre, konkreta bitar. SSAB har en pragmatisk approach: försök och misstag genom pilotprojekt.

Niko Korte har nyligen börjat arbeta som Senior manager för Digital affärsutveckling på SSAB. Han har gedigen erfarenhet från olika ansvarsområden på Ruukki och SSAB och arbetade senast i koncernens affärsutvecklingsteam i Stockholm. Det nya teamet är en "katalysator med uppgift att initiera och genomföra utvecklingsprojekt inom företagssponsring".