– Ett av SSABs mål på koncernnivå är att öka försäljningen av premiumklassade höghållfasta stål. Vi kan göra detta genom att utveckla unika kundapplikationer och tjänster. En av våra styrkor är vår möjlighet att samarbeta med kunderna för att tillsammans skapa innovation och nya affärsmodeller, säger Gregoire Parenty, chef för SSAB Services sedan februari 2016.  

Utvecklingen av serviceerbjudandet är inriktat på att driva fram en lönsam tillväxt för koncernen och även för att minska vår påverkan av den cykliska effekten inom stålbranschen. Nya sätt att samarbeta med kunder resulterar även i ett förbättrat varumärkesvärde.

Sammanslagningen mellan SSAB och Rautaruukki 2014 gav upphov till nya företagstillgångar som skulle kunna optimeras och hanteras bättre i det nya företaget.

Oborniki-enheten i Polen är ett exempel på en ny tillgång som tidigare Ruukki tillförde det nya sammanslagna företaget. Som en del av SSAB Shape gynnas den här enheten av en mer omfattande marknadsexponering och kan därmed användas bättre, både från ett lönsamhetsperspektiv och från ett kundperspektiv.
 

Nära slutanvändarna

SSABs styrka ligger i sättet hur vi samarbetar med våra kunder och slutanvändare. Hardox Wearparts nätverket ger SSAB möjligheten att nå längre i värdekedjan. Vi kan till exempel stödja även den minsta kunden, såsom ett litet grustag, lokalt med hjälp av våra medlemmar i nätverket.

– Även om vi redan hade välfungerande program såsom nätverket Hardox Wearparts, ville vi försöka stärka det ännu mer. Vi beslöt oss för att utöka nätverket med fler antal medlemmar, samt att ge ytterligare stöd till redan befintliga nätverksmedlemmar, fortsätter Gregoire Parenty.

I det långa loppet, använder SSAB Services SSABs tydliga vision för att utveckla ett ännu mer serviceinriktat företag. – Vi gör det här genom att regelbundet möta våra kunder och att erbjuda dem alla potentiella tjänster samt någonting mer, någonting de inte ens förväntar sig, sammanfattar Parenty.
 

Ett växande nätverk

Hardox Wearparts nätverket ger kunderna den bästa slitagelösningen genom teknisk rådgivning och flera alternativ att välja mellan. Tanken är att ge kunderna allt de behöver lokalt genom att utveckla en ”one stop shop” lösning hos varje nätverksmedlem.

Erfarenhet och information från vårt Hardox Wearparts-nätverk används för att vidareutveckla utbudet, inklusive utveckling av lösningar för kundernas eftermarknadsbehov.

– Vi har ett väldigt tydligt mål att öka vårt Hardox Wearparts-nätverk för att inkludera åtminstone500 företag i slutet av 2018. Vi är på god väg att lyckas nå det här målet: 2016 växte nätverket med cirka 90 företag, säger Gregoire Parenty.

För att serva kunderna på eftermarknaden har SSAB breddat sitt slitstålsutbud för att inkludera överlappningsprodukter och andra kompletterande produkter. Som en del av vårt paket kan vi till och med mäta och identifiera slitage på befintlig utrustning, analysera användningsförhållanden och behov samt beräkna fördelarna med användning av nya och förbättrade verktyg, till exempel 3D-skanning eller beräkningsverktyget Wear Calc.
 

Skapa lösningar för tillverkande företag (OEM) med SSAB Shape

Den andra affärsgrenen är SSAB Shape, som kombinerar premiumstålprodukter med teknik och bearbetningstjänster.  

– Våra konkurrenter följer efter och försöker konstant att göra liknande saker, så det är en hård konkurrens. Detta var också en utav anledningara till bildandet av SSAB Services, eftersom det är en tydlig trend att kunderna efterfrågar ”just in time” lösningar. Vårt mål är att föreslå unika och avancerade processer som samtidigt är innovativa. Detta innebär att vi kommer närmare kunden, vi blir integrerade i deras logistikkedja. Jag använder termen ”integrerade lösningar” säger Gregoire Parenty

Vi måste kontinuerligt hitta nya sätt att hjälpa våra kunder, exempelvis genom att fråga dem om AHSS-/slitproduktsbearbetning, svetsning, designutformning, etc. SSAB har en unik kapacitet att skapa detta samarbete även med små och medelstora kunder. Det är en av våra konkurrensfördelar, förklarar Gregoire Parenty.

– Vi är även på god väg att nå målet om att fördubbla SSAB Shape innan år 2020. Vi skapar kontinuerligt nya samarbetsprojekt där vi föreslår kundlösningar, exempelvis designsupport, verktygstillämpningar och tillämpning av nya delar.

Vi kan serva din kund på en extra hög nivå genom att fråga ”varför tillverkar du inte den här delen genom att använda en effektivare och mer ekonomisk process, eller varför använder du inte ett annat och bättre presterande stål istället för det som används idag?” – Det är definitivt inte att sälja från lagret, vilket även är en bra affär, men inte i det här sammanhanget, förklarar Parenty.
 

FAKTARUTA 

Hardox Wearparts är ett internationellt nätverk av företag som tillhandahåller slitdelsprodukter och relaterade tjänster gentemot branscher utsatta för omfattande slitage på maskiner och utrustning. Nätverket finns representerat i 72 länder och består för närvarande av cirka 265 företag. 16 av dessa ägs av SSAB. Hardox Wearparts erbjuder reservdelar och rådgivning till den lokala eftermarknaden inom bland annat gruv-, stenbrott, infrastruktur-, samt återvinnings- och byggsektorn. 

SSAB Shape kombinerar premiumklassade stålprodukter tillsammans med tekniskt stöd och bearbetningstjänster som erbjuds genom våra egenägda Shape Center och ett världsomfattande nätverk av bearbetningspartners.

  • Anpassad produktutveckling och ingenjörskunskap
  • Omfattande designsupport och tjänster för färdigmonterade produkter
  • Pålitliga, skräddarsydda logistik- och lagertjänster