SSABs ambitiösa mål är att utveckla en eftermarknadsförsäljning av höghållfasta stål genom ett nätverk av 500 Hardox Wearparts-center. Under 2016 växte nätverket med 90 företag och består för närvarande av över 265 företag i ett sjuttiotal länder. 

En ny affärsgren för SSAB 

-SSAB har utmärkta produkter, men vi vill erbjuda mer och också hjälpa våra kunder att växa. Vi håller på och utvecklar en ny affärsgren för SSAB med viktiga värdeadderande tjänster. Vi vill bygga upp och utveckla eftermarknadsföretag för att komma in på slutanvändarmarknaderna för reparation, underhåll och slitdelskomponenter. Hardox Wearparts är ett viktigt verktyg för att förverkliga detta, säger Erik Sundström, som är ansvarig för utvecklingen av nätverket vid SSAB Services.

-Eftermarknadsverksamheten är väldigt splittrad och lokal. För oss är det mycket viktigt att skapa partnerskap med lokala företag runt om i världen. Lokala företag känner till det lokala företagandet. Vi vill kunna garantera våra slutkunder att vi har bra, certifierade tjänster nära kunden.  Vårt nätverk är ett sätt att förse dem med högsta kvalitet och tillförlitlighet, tillägger Sundström.

Hardox Wearparts-nätverket växer i princip över hela världen men främst inom prioriterade branscher och segment som gruvdrift, återvinning och betong. SSAB har redan en hög närvaro i gruvindustrin. Den geografiska täckningen beror på var slutanvändarna befinner sig, till exempel i Tyskland är återvinning mer i fokus och i Australien gruvdrift.


Öka volymen

-Hur kan vi få upp volymen genom att utvidga nätverket? Jag tror vi kan göra det genom att lyssna på kunderna och genom att vara nära dem. Vi vill också besöka kunder som har slitageutsatt utrustning och presentera vårt värdeerbjudande för dem. Om vi lyckas öka medvetenheten om våra slitprodukter kan vi också locka till oss slutanvändare. Det är en win-win-situation för hela kedjan, förklarar Sundström.

Ett annat sätt att öka attraktiviteten i Hardox Wearparts-nätverket och i få igång volymtillväxten är att bredda vårt produkt- och serviceerbjudande. Idag ligger vår primära kärnkompetens i vårt material- och bearbetningskunnande inom höghållfasta stål. Vår långsiktiga vision är att vidareutveckla SSABs utbud av slitprodukter och även skapa en serviceportfölj som kompletterar produkterna.

Som ett exempel lanserade vi 2016 en hårdpåsvetsad produkt, Duroxite. Våra centra har länge frågat efter hårdpåsvetsade produkter och nu har vi en högpresterande produkt som vi erbjuder alla Hardox Wearparts-center. I framtiden vill vi komplettera vårt standarderbjudande med ytterligare slitprodukter och lösningar och vi kommer att erbjuda tillämpningskompetens om dessa material och kombinationer av dem. (Hardox Wearparts kan också mäta och identifiera nötning på befintlig utrustning, analysera användningsförhållanden och behov och göra nyttoberäkningar med hjälp av nya och bättre verktyg som 3D-skanning eller beräkningsverktyget WearCalc.)


Kvalitetsgaranti

-I genomsnitt har vi tre till sex månader av diskussioner och sedan tar det ytterligare 12 månader innan vi ger en partner Hardox Wearparts-status.  Det finns vissa saker som vi förväntar oss enligt vår policy, och sedan tillkommer teknisk utbildning, produktutbildning, kvalitetssäkring och varumärkes- och marknadsföringsrelaterade frågor, berättar Sundström.

Våra partner får tillgång till SSABs varumärken, produkter och produktkataloger med standardiserade slitkomponenter och dessutom tillgång till våra IT-stödsverktyg, teknisk utbildning, marknadsföring och webbshop. SSABs slitageservicechefer åker ut på fältet med sina marknadskunskaper och hjälper nätverket att identifiera potentiella slutanvändare och ger råd om vilka tjänster vi kan erbjuda dem.

Genom Hardox Wearparts-nätverket erbjuder SSAB snabb och global tillgång till slitdelar, teknisk support på plats samt installation. En fördel med SSABs omfattande kunskap om material är att även små partner och företag kan få tillgång till våra specialkunskaper. I gengäld samlar nätverket in feedback om hur materialen fungerar i praktiken. Feedback från kunderna är oerhört viktigt.

Långsiktigt har SSAB som mål att vara den ledande tillverkaren och leverantören av slitdelar och slitdelsservice globalt – och det hjälper även våra kunder att växa.


FAKTARUTA
 

Hardox Wearparts är ett internationellt nätverk av företag som producerar slitdelar i Hardox slitplåt och andra SSAB-märkta höghållfasta stål och tillhandahåller slitdelsservice.  Nätverket tillhandahåller reservdelar och rådgivning till den lokala eftermarknaden inom till exempel gruv- och bergbrytning, infrastruktur, byggande och återvinning. 


Videos: testimonials from network:
 
https://www.youtube.com/user/hardoxwearparts
https://www.youtube.com/watch?v=agwxZsBKCcA&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=W4r7-vRU9rM
https://www.youtube.com/watch?v=P56HL2fQkgw
https://www.youtube.com/watch?v=4iFU6PuEPFI&t=2s