SSAB Services är ansvarigt för SSABs utökade globala tjänsteerbjudande som omfattar koncepten Hardox Wearparts och SSAB Shape. Båda koncepten har ambitiösa tillväxtplaner och SSAB planerar att fördubbla storleken på Shape-verksamheten fram till 2020 .

Mer konkurrenskraft åt kunderna

­– Genom att kombinera SSABs stålprodukter med tekniskt stöd och prefabricering ger vi kunderna möjlighet att utveckla sina produkter och bli mer konkurrenskraftiga. Tidigt samarbete gör att produkterna kommer ut snabbare på marknaden, säger Matts Nilsson, chef för Shape.

SSAB Shape bygger på tre hörnstenar:

1. Premiumstål
Kunderna drar nytta av den höga och jämna kvaliteten i SSABs förstklassiga stålprodukter, liksom fördelarna med att använda höghållfast stål – lägre vikt, högre nyttolast, längre livslängd och färre stillestånd.

2. Konstruktion
SSAB Shape har det stålkunnande och den erfarenhet som krävs för att hjälpa kunderna utveckla sina produkter och bli mer konkurrenskraftiga. Shape-teamet arbetar tillsammans med kunderna för att ta fram kostnadsbesparande konstruktioner som använder mindre material, mindre svetsning och enklare montering. Slutkunderna får en lättare, starkare och mer hållbar slutprodukt.

3. Prefabricering
Ett brett utbud och global närvaro inom prefabricering inriktad på höghållfasta stål – laserskärning och lasersvetsning, bockning, rullformning, rörskärning och skärning av grovplåt är bara några av de möjligheter vi har att erbjuda. Tack vare Shape-tjänsterna kan OEM-företag undvika stora kapitalinvesteringar i ny utrustning och samtidigt öka sin produktion och leveranseffektivitet med kompletta monteringsfärdiga delar och just-in-time-leverans av prefabricerade byggsatser.

Till din tjänst

SSAB Shape har mer än 450 hårt arbetande bearbetningsmaskiner över hela världen. Våra egna Shape-center sträcker sig från Johannesburg till Brahestad, från Vancouver till Santiago och från Singapore till Oborniki. Vi har också ett nätverk med bearbetningspartner. Till exempel i Västeuropa fokuserar vi mer på den sortens partnerskap – och för vissa typer av unika tjänster har vi en global distributionsservice.

– I vissa segment har vi en ganska stark position, men det finns tillväxtmöjligheter bland annat inom tunga transporter, järnväg och jordbruk samt i energisektorn. Vi vill erbjuda ett bredare sortiment av tjänster till vissa segment för att möjliggöra tillväxt, säger Matts Nilsson.

SSAB Shape hjälper också kunderna med uppgradering och erbjuder provordrar samt prototyptillverkning.

– Vi vill stödja kunder som själva har begränsade resurser, såsom tid, plats eller bearbetningskapacitet. Och vi kan erbjuda tekniskt stöd eller till och med en ny produktdesign. För oss är det viktigt att arbeta nära OEM-företagen när det gäller att utveckla uppgraderingar och hitta den bästa skräddarsydda lösningen för dem, fortsätter Nilsson. 


FAKTARUTA
SSAB Shape erbjuder förstklassiga stålprodukter kombinerat med mervärdestjänster och färdiga lösningar för OEM-företag inom trailer- och tippflak, jordbruk, återvinning, lastbilar, järnväg, kranar med flera branscher.

  


SHAPE har betydande tillgångar runt om i världen:

 • 450 bearbetningsmaskiner  
 • 25 Shape-center  
 • 1 300 aktiva kunder som köper reservdelar 
 • Omfattande partnernätverk inom bearbetning 
 • Designstöd 
 • Anpassad produktutveckling 
 • Pålitliga lagertjänster  
 • Brett utbud av bearbetningstjänster 

SHAPE har betydande tillgångar runt om i världen:

 • Flamskärning ( tjocklek upp till 380 mm,längder upp till 37 000 mm)
 • Plasmaskärning (tjocklek upp till 50 mm, längder upp till  37 000 mm)
 • Laserskärning av rör (längder upp till 15 500 mm, diametrar upp till  508 mm)
 • Laserskärning (tjocklek upp till 20 mm, längder upp till  35 000 mm)
 • Vattenskärning (tjocklek upp till 200 mm, längder upp till  8 000 mm)
 • Rullbockning av plåt (bredder upp till 4 500 mm, tjocklek upp till 110 mm)
 • Avfasning (tjocklek upp till 140 mm, max faslängd 12 000 mm)
 • Rullformning (höghållfast stål) 
 • Borrning (borrskär upp till 70 mm i diameter)
 • Lasersvetsning (längder upp till 20 000 mm, tjocklek upp till 8 mm)
 • Blästring (bredder upp till 3 300 mm, höjd upp till 500 mm)
 • Bockning/kantpressning (max 4 000 ton, max arbetslängd upp till 21 000 mm)
 • Fräsning (upp till 360 mm i diameter, djup upp till 8 mm)

Färdiga satser för kunder

Genom färdiga satser slipper våra kunder onödig svetsning och får praktiskt taget inget skrotavfall. Prefabricerade komponenter betyder ökad lönsamhet. Det strategiska värdet är att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet, produktutvecklingen går snabbare och mindre kapital sysselsätts.

Länk till kunderfarenheter på webben:

Feber:

https://www.ssab.com/products/brands/strenx/customer-cases#!pi=discover5D34A7D4955A41CDAE75659C6468148C 

Wielton:

https://www.ssab.com/products/brands/strenx/customer-cases#!pi=discoverDA99DEA8E8904510A956E9F86A7BC632 

Kunderna kan kontakta antingen SSABs lokala försäljningsorganisation https://www.ssab.com/contact eller SSAB Shape direkt på adressen [email protected] eller ringa +46 243 700 00.
https://www.ssab.com/services