Tungtransportbranschen redo för ökad hållbarhet med SSAB:s fossilfria stål

Försörjningskedjor och transportnät som korsar hela världen har möjliggjort stora förbättringar av vår levnadsstandard. Nu står tungtransport, som en av många sektorer, inför den kritiska utmaningen att styra om sin produktion till att bli mer hållbar utan att kompromissa med lönsamheten. I det sammanhanget kommer fossilfritt stål att spela en kritisk roll.

Fossilfritt stål är stål som har producerats med en innovativ metod som ersätter den traditionella koksningen av kol med teknik som använder fossilfri el och vätgas. Initiativet med fossilfritt stål från HYBRIT är ett partnerskap mellan SSAB, järnmalmsproducenten LKAB och energiföretaget Vattenfall, och har potential att drastiskt förbättra hållbarheten inom tungtransport. Det kan också vara nyckeln till ökad försäljning.

Tungtransport är ryggraden i många branscher och spelar en grundläggande roll i hur vi lever, men den har också stor betydelse i klimatkrisen. Transporter står för närvarande för en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser. European Green Deal vill minska dessa utsläpp med 90 procent till 2050. EU hoppas kunna uppnå dessa mål genom att använda alternativa bränslen, styra om till grönare transportsätt och öka effektiviteten.1

Bättre bränsleeffektivitet räcker inte

– I åratal har stål spelat en stor roll för att förbättra bränsleeffektiviteten inom transportsektorn, säger Jan Eckerlid, teknisk utvecklingsingenjör på SSAB, och förklarar:

– Vi har haft möjligheten att samarbeta med våra kunder för att göra lättare och starkare produkter som behöver mindre bränsle för att fungera.

Förbättringar av bränsleeffektiviteten har också varit den främsta drivkraften för ökad hållbarhet inom sjöfartssektorn. Bättre skrovkonstruktioner och effektivare motorer har sänkt bränsleförbrukningen, vilket har ökat både hållbarhet och lönsamhet.

Inom järnvägssektorn pågår en process med elektrifiering. Att ersätta diesel med elektriska lok – särskilt när elen genereras på ett grönt sätt – är en stor hållbarhetstrend bland järnvägsaktörer.

– Lastbilsbranschen är konservativ. Precis som inom bilsektorn har många av de senaste trenderna och innovationerna fokuserat på effektivitetsförbättringar. De behöver stabilitet i produktionen och regelstöd så att förändringarna sker på ett kontrollerat sätt, säger Eckerlid.

Traditionella tillverkare som Daimler, Scania och Volvo utvecklar eldrivna lastbilar och samarbetar med nystartade och yngre företag som Arrival, Nikola Motors och Tesla för att skapa innovationer och hitta nya sätt att närma sig produktion och design. Inom branschen har man insett att effektivitetsförbättringar inte räcker för att möta utmaningen med klimatförändringen, och även om fossilfri drift är ett viktigt steg så är det inte hela lösningen. Nästa steg är att ta in hållbarhet i produktionen och hela livscykeln – och det är här fossilfritt stål kommer att spela en central roll.

Släpvagnar och tippbilar kan gå i täten

Många av de stora tillverkarna tar in hållbarhetsaspekter i hela sin värdekedja. Till exempel arbetar Daimler, den största lastbilstillverkaren i världen, hårt för att minska koldioxidutsläppen från sina produktionsprocesser. Deras lastbils- och bussdivision använde 19 procent mindre energi under 2020 jämfört med föregående år. 2

Volvokoncernen, som samarbetar med SSAB gällande fossilfritt stål till fordon, tar också en rad steg för att förstärka hållbarheten i sin produktion.

– Två av de mest intressanta segmenten inom tunga transporter är släpvagnar och tippbilar, säger Eckerlid. Han förklarar:

– Dessa sektorer är relativt fragmenterade och företagen som tillverkar släpvagnar eller tippbilar utvärderar alltid vad deras konkurrenter gör för att se hur de kan sticka ut från mängden. Jag tror att en del av de här företagen kommer att se fossilfritt stål som en bra affärsmöjlighet.

Företagen kräver allt mer av hållbarhetsförbättringar i hela sina försörjningskedjor, och detta kommer att fortsätta att sätta press på alla aktörer. Tungtransportföretag som kan peka på att deras fordon innehåller fossilfritt stål kan ha en fördel när det gäller att locka kunder som har insett att hållbarhet är affärskritiskt.

Allt fler företag ber sina leverantörer bevisa att de vidtar åtgärder för att förbättra hållbarheten, och det kommer snart vara ett ”hygienkrav” att göra det. Tungtransport är en kritisk del av logistiksektorn som nu är pressad att skaffa sig allt bättre gröna referenser.

Samma kvalitetsstål – men tillverkat utan koldioxidutsläpp

På SSAB är man övertygad om att efterfrågan på hållbara produktionsmetoder kommer att öka när hela branscher förändrar sina verksamheter för att nå interna och externa mål att minska koldioxidutsläppen. Det är ett långsiktigt strategiskt arbete som pågår; 2016 inleddes förstudier kring fossilfritt stål och det planeras att lanseras på marknaden 2026. Sedan siktar SSAB mot att vara helt fossilfritt år 2030.

– Fossilfritt stål har samma höga kvalitet och tekniska egenskaper som traditionellt stål. Det kan också återvinnas precis som tidigare, säger Eckerlid. Den stora skillnaden är att fossilfritt stål kommer att produceras mer hållbart. Detta kommer att rita om spelplanen för tungtransport.

  1. https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable_en
  2. https://sustainabilityreport.daimler.com/2020/reporting/resource-conservation/resource-conservation-in-production.html

Läs mer om fossilfritt stål

truck on bridge

Volvokoncernen och SSAB i samarbete om världens första fordon av fossilfritt stål

Volvo och SSAB kommer även att samarbeta inom forskning och utveckling för att optimera användningen av ... stål, som idag ingår i Volvos lastbilar, anläggningsmaskiner och andra produkter.

Trailer made of Strenx

Strenx® Performance Steel

Strenx® är ett höghållfast konstruktionsstål som möjliggör innovativa konstruktion av avancerade, straka och lätta lastbärande komponenter.

Trailer made of Hardox

Hardox® Wear Plate

Hardox® är det ledande slitstålet med enastående hårdhet, seghet och nötningsmotstånd i de mest utmanande miljöerna.