Cutting of steel slabs using renewable natural gas as fuel instead of traditional natural gas.
Cutting of steel slabs using renewable natural gas as fuel instead of traditional natural gas.

Nästa generation återvunnet stål

SSAB tar nästa steg mot en mer hållbar framtid med världens första stål utan fossila koldioxidutsläpp. SSAB Zero™ är baserat på återvunnet stålskrot och produceras med fossilfri el samt biogas. Resultatet är ett stål som praktiskt taget inte ger några fossila koldioxidutsläpp.

SSAB Zero™

Recycling Made Sustainable

De här föremålen har spelat en avgörande roll inom ståltillverkning. I och med SSAB Zero™ kommer de inte längre att behövas. Därför låter vi dem bli en del av vårt nya stål istället. Framtidens stål. Tillverkade med delar från vår branschs förflutna.

Vill du bidra till minskade fossila koldioxidutsläpp?

SSAB Zero™ är här

SSAB Zero™ är tillgängligt redan nu – och våra partners använder det i sina produkter. Produkter som kommer att ha samma höga kvalitet och prestanda som med traditionellt stål. Därmed kan våra partners snabbare minska sina koldioxidutsläpp.

SSAB Zero™
Girl in front of rocks

Vi tar ansvar för stål som inte vi har tillverkat 

SSAB utvecklar inte bara världens första fossilfria stål, utan erbjuder nu också ett stål baserat på återvunnet råmaterial, utan fossila koldioxidutsläpp. Med SSAB Zero™ tar vi nästa steg mot en grönare framtid. 

Se alla

Vad är SSAB Zero™?

SSAB Zero™ är stål tillverkat av återvunnet stål. Det innebär i princip nollutsläpp under stålproduktion, utan massbalansallokering eller utnyttjande av utsläppsrätter.

Är SSAB Zero™ fossilfritt?

SSAB Zero™ är i det närmaste nollutsläppsstål sett till järnframställning, stålframställning och valsning, men inte helt fossilfritt, eftersom råmaterialet är skrot. Det återvunna stålet tillverkades ursprungligen med insats av kol och fossila bränslen.

Hur tillverkas SSAB Zero™-stål?

Det första steget i tillverkningen av SSAB Zero™ är att mata den elektriska ljusbågsugnen (EAF) med skrot. Värme genereras av en ljusbåge mellan elektroderna. Syre blåses in i ugnen, och kalk och slaggskumbildare tillsätts för att de ska kombineras med föroreningar och bilda slagg. Smält järn hälls ut i en skänk via tapphålet. Under hela processen används endast el och bränslen som producerats fossilfritt – och resultatet är SSAB Zero™-stål.  

När kommer SSAB Zero™ att lanseras på marknaden?

SSAB Zero™-stålprodukter lanseras 2023. Vilka specifika produkter som blir aktuella styrs av efterfrågan. SSAB har ambitionen att ha ett stort utbud av stålsorter tillgängliga. Din säljkontakt kan ge mer specifika råd utgående från dina affärsmässiga behov.  

Som kund, vilka är fördelarna och nackdelarna med SSAB Zero™?

Den främsta fördelen med SSAB Zero™ är att det är ett stål som nästan inte har några koldioxidutsläpp från fossila bränslen inom SSAB:s egen verksamhet. Stålen låter fossila bränslen stanna kvar i marken, vilket innebär att du och dina slutanvändare blir en del av en utsläppsfri värdekedja. Den enda nackdelen med SSAB Zero-stål är att uppstartskostnaderna är högre. Stålet är dyrare att producera och har därför ett högre kostnadspris.  

Hur kan jag ta reda på mer om SSAB Zero™?

Om du inte hittar den information du söker här, kontakta oss. Eller tala med din SSAB-säljkontakt direkt.

Frågor och svar: SSAB Zero™

fråga

Framtiden är fossilfri

SSAB Fossil-free™ steel framställs med hjälp av HYBRIT®-tekniken, med direkt reduktion av järnmalm med hjälp av fossilfritt framställd vätgas. Processen avger vatten istället för CO2 som restprodukt.