Kapning av stålämnen efter gjutning med hjälp av biogas och fossilfri elektricitet.
Kapning av stålämnen efter gjutning med hjälp av biogas och fossilfri elektricitet.

Vägen till hållbart stål

Från byggnader och broar till bilar och hushållsapparater – det moderna samhället är byggt på stål. Nu revolutionerar SSAB branschen med sina utsläppsfria stål, och visar vägen till en fossilfri framtid.

Världen behöver stål. Stål är starkt, långlivat och fullständigt återvinningsbart. Men järnmalmsbaserad ståltillverkning har stor miljöpåverkan – ett stort koldioxidavtryck. Faktum är att stålindustrin för närvarande står för inte mindre än 7 procent av världens totala koldioxidutsläpp.

Detta kan – och måste – förändras. SSAB arbetar för närvarande med att utöka och kommersialisera världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, HYBRIT®-teknologin, i samarbete med sina partners LKAB och Vattenfall. Genom att ersätta koks som används i järnmalmsbaserad stålframställning med fossilfri el och grön vätgas kan man tillverka stål praktiskt taget utan koldioxidavtryck. SSAB Fossil-free™ steel lanseras på marknaden 2026.

Samtidigt satsar SSAB även på att återvinna stålskrot och lanserade i mars 2023 ett nollutsläppsstål baserat på återvunnet råmaterial – SSAB Zero™. Genom att återvinna stålskrot i produktionen kan SSAB Zero™ bidra till en cirkulär ekonomi och minska stålindustrins miljöpåverkan.

 

Utnyttja potentialen hos återvunnet stål och förnybar energi

SSAB Zero™ produceras i ljusbågsugnar (EAF) med återvunnet stålskrot som råmaterial. Själva produktionsprocessen drivs med fossilfri el och biogas. Resultatet är stål som praktiskt taget har genererat noll utsläpp.

Genom att använda stålskrot och fossilfri energi bidrar vi till en betydelsefull minskning av koldioxidutsläppen inom stålindustrin, säger Thomas Hörnfeldt, Vice President Sustainable Business, på SSAB. Vid sidan om vårt fortsatta arbete med att utveckla världens första fossilfria stål kommer SSAB Zero™ att vara en viktig del av vårt framtida breda utbud av stål som producerats utan fossila koldioxidutsläpp.

 

Fossilfritt – eller inga fossila koldioxidutsläpp: vad är skillnaden?

Både SSAB Zero™ och SSAB fossilfritt stål produceras utan fossila koldioxidutsläpp i och med att processen drivs av fossilfri el och biogas. Den huvudsakliga skillnaden är att SSAB Zero™ tillverkas av återvunnet stålskrot, medan SSAB Fossil-free™ steel baseras på järnmalm som har behandlats utan fossila bränslen. För närvarande finns det inte tillräckligt med stålskrot för att möta den globala efterfrågan, och kommersialiseringen av fossilfritt stål ligger fortfarande några år in i framtiden. SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel ska inte ses som konkurrerande produkter – de har faktiskt utvecklats för att komplettera varandra på vägen mot samma mål: noll fossila koldioxidutsläpp.

– Med tanke på kundernas ökande efterfrågan på fossilfritt stål insåg vi snabbt att vi skulle behöva mer än en teknik för att möta kraven på minskade koldioxidutsläpp, säger Hörnfeldt. Vi har nu ett omfattande utbud av nollutsläppsstål, och oavsett järnframställningsprocessen – baserad på järnmalm eller återvunnet stålskrot – kommer SSAB att ha det bästa erbjudandet på marknaden.

 

Den verkligt gröna lösningen

I många branscher som är beroende av stål finns det ett starkt önskemål om grönare alternativ för att motverka klimatförändringarna.

När det gäller SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel, deltar SSAB dock inte i någon massbalansallokering för utsläppsminskning eller i någon handel med utsläppsrätter. Minskningen av koldioxidutsläppen är fysisk och påtaglig. SSAB är helt transparent när det gäller koldioxidutsläpp, oavsett hur små, och koldioxidavtrycket för båda typerna av stål verifieras av ett oberoende part.

– Vi är medvetna om att stål för många av våra kunder utgör en stor del av det egna koldioxidavtrycket, så de måste kunna lita på fullständig transparens, säger Thomas Hörnfeldt. Vi levererar alltid våra stål med exakt och pålitlig data som våra kunder kan känna sig trygga med att använda i sina egna beräkningar av koldioxidavtryck. 

Ett heltäckande erbjudande utan fossila koldioxidutsläpp

Baserat på en ökad efterfrågan från sina kunder utvecklar SSAB två stål med noll fossila koldioxidutsläpp.

SSAB Zero™ är baserat på återvunnet stålskrot och görs i ljusbågsugnar som drivs med fossilfri el och biogas. Stålet lanserades i USA och Europa i mars 2023, och kommer inom kort lanseras på flera marknader. SSAB Zero™ har noll fossila koldioxidutsläpp (dvs. mindre än 0,05 kg CO2e-utsläpp per kg stål i scope 1 och 2) i verksamheten, inklusive inköpt energi och transporter. SSAB tillämpar emissionsfaktorer som är godkända av marknaden för den el som används och kan säkra fossilfri el genom ursprungsgarantier. Fossila bränslen blir kvar i marken eftersom SSAB har implementerat ett system för att hantera och säkerställa rätt källa och användning av energialternativ kopplade till produktionen av SSAB Zero™. Endast återvunnet stålskrot används som råmaterial, vilket innebär att SSAB Zero™ stöder den cirkulära ekonomin. SSAB tillämpar inte handel med utsläppsrätter för att kompensera för koldioxidutsläpp. 

SSAB Fossil-free™ stål är baserat på den patenterade HYBRIT®-teknologin, med direkt reduktion av järnmalm med hjälp av fossilfritt framställd vätgas. SSAB kommer att tillverka stålet i kommersiell skala 2026.

Se alla

Vilket är SSAB:s huvudmål för att utveckla stål utan koldioxidutsläpp?

Idag är stålindustrin den sektor som släpper ut mest koldioxid. Den står för 7 procent av alla utsläpp globalt. Även om SSAB redan är en av världens mest energieffektiva ståltillverkare vet vi att branschen fortfarande har en lång väg att gå. Vårt mål är att leda stålindustrin mot en koldioxidfri framtid. 

Läs mer om vad en fossilfri framtid betyder för dig

Varför ska jag köpa stål utan koldioxidutsläpp?

Att satsa på stål utan koldioxidutsläpp tillför värde till ditt företag genom att koldioxidavtrycket elimineras i ståldelen av din värdekedja. Även bortsett från stor efterfrågan från slutkunderna gör detta att SSAB:s kunder kan bli föregångare och inta en ledande position inom sina respektive branscher och erbjuda produkter med hög kvalitet och med ett mycket lågt koldioxidavtryck. Sex anledningar

Vilken är skillnaden mellan SSAB Zero™, SSAB Fossil-free™ steel och standardstål?

Både SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel är stål utan koldioxidutsläpp. SSAB Zero är baserat på skrot. SSAB:s fossilfria stål är baserat på järnmalm som produceras utan fossila bränslen med HYBRIT®-tekniken. Såvitt vi vet kommer SSAB att kunna erbjuda stål med marknadens lägsta koldioxidavtryck, oberoende av råmaterialet. SSAB Zero™ och SSAB Fossil-free™ steel har samma kvalitet och egenskaper.

Hur får jag veta mer om SSAB:s hållbara stål?

Om du inte hittar den information du söker här, kontakta oss. Eller tala med din SSAB-säljkontakt direkt.

Vanliga frågor

fråga
Järnpellets

Allt grönt stål är inte fossilfritt stål – lär dig varför

Intresset för ”grönt stål” ökar. Men när det inte finns någon officiell definition, hur vet man att det inte handlar om greenwashing?

Fossilfritt stål från SSAB

Framtiden är fossilfri

SSAB Fossil-free™ steel framställs med hjälp av HYBRIT®-tekniken, med direkt reduktion av järnmalm med hjälp av fossilfritt framställd vätgas. Processen avger vatten istället för CO2 som restprodukt.