Fossilfritt stål möter efterfrågan på gröna lösningar

Konsumenter efterfrågar miljövänliga produkter i allt högre utsträckning. Detta ökar pressen på att etablera en hållbar fossilfri försörjningskedja, och på att hela ståltillverkningsprocessen och alla efterföljande led ska vara fossilfria – från gruvdriften ända tills produkten landar i butiken.

Tänk dig två nästan identiska produkter i en butikshylla, men en av dem har tillverkats på ett miljövänligt sätt. Förhoppningsvis skulle ditt val falla på den miljövänligare varianten. Men skulle det fortfarande vara det givna alternativet om den miljövänligare var dyrare än den andra?

Det är kanske inte lika självklart, men faktum är att efterfrågan på hållbara produkter ökar snabbt över hela världen. En undersökning i Europa visade att 85 procent av återförsäljarna rapporterade ökad försäljning av hållbara produkter, och hela 92 procent förväntade sig att försäljningen av hållbara produkter kommer att öka under de kommande fem åren.1

– Det finns en större oro för miljön i rikare länder, säger Fredrik N G Andersson, docent i ekonomi vid Lunds universitet, och tillägger: – Mycket av denna efterfrågan drivs av sociala medier och olika ideella organisationer. En liten grupp kan ha stor inverkan.

Hela försörjningskedjan

En annan nyligen genomförd studie visade att 65 procent av konsumenterna vill köpa värderingsdrivna gröna varumärken, men i dagsläget är bara en minoritet av dem villiga att betala mer för sådana produkter2. Det går dock att skönja en förändring, med tydliga demografiska skillnader. Yngre människor är mer benägna att låta sin konsumtion utgå från hållbara värden, och de är villiga att betala för det. Sju av tio värderingsdrivna kunder kommer att vara beredda att betala upp till 35 procent mer för hållbara produkter, enligt en annan undersökning3.

– En sak som vi bör klargöra är vad vi menar med ”grönt”, ”hållbart” eller ”miljövänligt”. Produktionen kan påverka miljön på ett antal olika sätt. Många konsumenter tänker på klimatförändringar, så de likställer ”grönt” med att inte orsaka några utsläpp av växthusgaser, säger Fredrik N G Andersson.

Detta kan bli ännu mer komplicerat när redovisningar av miljöpåverkan används för att analysera hela försörjnings- och produktionskedjan för en produkt.– Utsläppen kan variera drastiskt genom hela försörjningskedjan. Många utsläpp kommer från produktion av basmaterial som stål, kemikalier eller papper eftersom det är energiintensiva sektorer. Transporter av råvaror och produkter orsakar också mycket utsläpp, och även hur produkten hanteras eller återvinns i slutet av sin livslängd kan ha påverkan. Andra delar av försörjningskedjan kanske bara ger små mängder utsläpp eller liten miljöpåverkan, förklarar Fredrik N G Andersson.

Krav på förbättringar från producenter och konsumenter

Det blir ett allt högre tryck på att alla led i försörjningskedjan att bli mer miljövänliga, och detta tryck kommer från båda ändarna av kedjan.

 

– Producerande bolag som SSAB kan ha en enorm inverkan på klimatet, och de vet om det. Det är tydligt att de och liknande företag arbetar för att förbättra sin hållbarhet. I andra änden av kedjan driver återförsäljarna på för mer miljövänliga produkter och processer, eftersom de känner press från konsumenten, förklarar Fredrik N G Andersson.

Stora företag kräver i allt högre grad bevis på att det sker hållbarhetsarbete hos alla som ingår i deras försörjningskedjor. Det blir ett standardinslag i företagens hållbarhetsrapporter och affärsbeslut.

Konsumenterna ägnar också större uppmärksamhet åt detta. De mest värderingsdrivna konsumenterna är villiga att betala 37 procent mer för full transparens och spårbarhet4. De allra flesta konsumenter är vaksamma på ”greenwashing” och föredrar att se oberoende verifieringar av företagens påståenden.

Fossilfritt stål

SSAB anser att denna efterfrågan på mer hållbara produkter kommer att vara stark även fortsättningsvis, och har gjort stora satsningar på att investera i produktion av fossilfritt stål. I stället för att använda kokskol kommer stålet att tillverkas med fossilfri el och fossilfri vätgas. Denna ståltillverkning resulterar i praktiskt taget noll koldioxidavtryck. Dessutom arbetar SSAB med partners och kunder för att skapa en fossilfri värdekedja – hela vägen från gruva till slutprodukt.

Även om fossilfritt stål kommer att bli något dyrare jämfört med stål som har skapats med de gamla metoderna, är värderingsdrivna konsumenter villiga att betala mer för produkter och tjänster som ligger i linje med deras värderingar.

– Precis som att vissa människor kommer att betala mer för ett visst varumärke, kommer andra att betala mer för ett varumärke som delar deras övertygelse.

För SSAB bygger varumärkeslojalitet på att kunderna vet att de kan lita på produkter som levererar kvalitet i den operativa verksamheten, men även ekonomiskt och affärsmässigt. I dag och framöver måste produkter dessutom leverera hållbarhetsvärde. Som marknadsledande inom fossilfritt stål erbjuder nu SSAB värderingsdrivna kunder en miljömässig anledning till att fortsätta använda deras stål.

 

– Det är möjligt att fasa ut de fossila processerna, men det kräver nytänkande, säger Fredrik N G Andersson. Det kräver ett nytt samhälle, men samhällen förändras å andra sidan hela tiden.

Läs mer om fossilfritt stål

Facade made of GreenCoat® Colorful steel

Framtidens byggande är hållbart. Våra framtida städer måste byggas hållbart. En nyckel till detta är att använda bättre byggmaterial, som fossilfritt stål och biobaserade färgbeläggningar.

Få branscher är så sammantvinnade som stål- och byggbranschen. I över ett sekel har de två sektorerna utvecklats tillsammans, och framöver är det hållbarhet som kommer att prägla relationen.

steel bridge over water

Fossilfritt stål bygger en hållbar framtid

Att stoppa och vända nuvarande klimatförändringar är en ytterst angelägen global utmaning. Stålindustrin har potential att spela en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen, både i produktionsfasen och genom att upprätthålla en hög återvinningsgrad.