Strenx 960 HR W

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  Höghållfast korrosionsresistent konstruktionsstål på 960 MPa.

  Strenx® 960 HR W är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 960 MPa för starkare och lättare konstruktioner.

  Strenx® 960 HR W uppfyller och överskrider kraven på S960MC i EN 10149-2. Med sina korrosionsbeständiga egenskaper minimerar Strenx® 960 HR W behovet av underhåll och korrosionsförebyggande behandling, vilket bidrar till att markant sänka underhållskostnaderna under produktens hela livscykel. Typiska tillämpningar är avancerade lyftenheter som mobila kranar och lättare transportlösningar och komponenter.

  Dimensionsintervall

  Strenx® 960 HR W finns i tjocklekar mellan 3.0 och 6.1 mm och bredd upp till 1 860 mm som coils, slittade coils eller skuret i längdplåt i längd upp till 12.3 meter.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns ReH 1)
   (min MPaksi)
   Brottgräns Rm
   (MPaksi)
   Förlängning A5
   (min %)
   Min. inre bockningsradie för en bockning på 90° 2)
   3.0 - 6.10.118 - 0.240 960139 980 - 1250142 - 181 7 3.5 x t
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna provas i längdriktningen.

    1) Om ReH inte är tillämpligt används Rp0.2.

    2) I både längs- och tvärriktning.

    Slagseghet

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     Produkt Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     Strenx® 960 HR W 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Produkt
      Strenx® 960 HR W
      Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
      Charpy V 10x10 mm 1)
      27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F

      1) Slagprovningskrav min 40J /-20 °C, EN 10149-2 utförs om det specificeras vid beställningen.

      Slagprovning enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 5 mm. Det minsta angivna värdet gäller för normalstora provstavar.

      Kemisk sammansättning (chargeanalys)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       C
       (max %)
       Si
       (max %)
       Mn
       (max %)
       P
       (max %)
       S
       (max %)
       Cr
       (max %)
       Cu
       (max %)
       Ni
       (max %)
       0.12 0.30 1.20 0.02 0.010 1.60 0.70 0.50
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Stålet är finkornebehandlat.

        Kolekvivalent CET(CEV)

        Dölj/visa specifika kolumner Redigera
        Välj kolumner att visa
         Tjocklek (mmin) 3.0 - 6.10.118 - 0.240
         Typ CET(CEV) 0.29 (0.54)
         Jämför parametrar

         Välj en parameter att jämföra

         Jämförelse

          Tjocklek (mmin)
          Typ CET(CEV)
          3.0 - 6.10.118 - 0.240
          0.29 (0.54)
          CET and CEV formula

          Toleranser

          Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

          Tjocklek

          Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

          Strenx® Garantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

          Längd och bredd

          Bredd- och längdtoleranser följer SSABs standard.

          SSABs standard erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

          Längdtoleranser gäller endast längdkapad plåt

          Form

          Toleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser enligt SSABs standard finns att få på beställning.

          Ytegenskaper

          Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

          Leveranstillstånd

          Termomekaniskt valsad. Strenx® 960 HR W finns med valsad yta, och med betad yta endast i vissa tjocklekar.

          Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

          Tillverkning och andra rekommendationer

          Svetsning, bockning och maskinbearbetning

          Strenx® 960 HR W har goda svetsnings- och kallformningsegenskaper och skärprestanda.

          Strenx® 960 HR W lämpar sig inte för tillämpningar som kräver varmbearbetning eller värmebehandling vid temperaturer över 400 °C, då materialet kan förlora sina garanterade egenskaper.

          Svetsbarheten hos Strenx® 960 HR W är god. Kraven på de mekaniska egenskaperna över svetsfogen beror på tillämpningen och ytterligare information om optimala värden kan ges av teknisk kundsupport.

          Målning av Strenx® väderbeständiga stål är enkelt och ger god färgvidhäftning. Detta kan ytterligare förlänga komponentens underhållsintervall. För att säkerställa att patinan får en enhetlig färg måste alla orenheter avlägsnas från stålets yta. Organiska orenheter som olja eller skyddande fett måste tvättas bort med lämpligt lösningsmedel.

          Ytoxidering, oxider eller rost kan tas bort genom kulblästring eller betning. Detta påskyndar också patinabildningen. Blästring rekommenderas inte för tjocklekar under 4 mm. Ytan på obearbetat, väderbeständigt stål kan förpatineras genom upprepad vätning och torkning.

          För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

          Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.