Strenx 960 HR W

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Höghållfast korrosionsresistent konstruktionsstål på 960 MPa.

Strenx® 960 HR W är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 960 MPa för starkare och lättare konstruktioner.

Strenx® 960 HR W uppfyller och överskrider kraven på S960MC i EN 10149-2. Med sina korrosionsbeständiga egenskaper minimerar Strenx® 960 HR W behovet av underhåll och korrosionsförebyggande behandling, vilket bidrar till att markant sänka underhållskostnaderna under produktens hela livscykel. Typiska tillämpningar är avancerade lyftenheter som mobila kranar och lättare transportlösningar och komponenter.

Dimensionsintervall

Strenx® 960 HR W finns i tjocklekar mellan 3.0 och 6.1 mm och bredd upp till 1 860 mm som coils, slittade coils eller skuret i längdplåt i längd upp till 12.3 meter.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Tjocklek
  (mmin)
  Sträckgräns ReH 1)
  (min MPaksi)
  Brottgräns Rm
  (MPaksi)
  Förlängning A5
  (min %)
  Min. inre bockningsradie för en bockning på 90° 2)
  3.0 - 6.10.118 - 0.240 960139 980 - 1250142 - 181 7 3.5 x t
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   De mekaniska egenskaperna provas i längdriktningen.

   1) Om ReH inte är tillämpligt används Rp0.2.

   2) I både längs- och tvärriktning.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Produkt Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
    Charpy V 10x10 mm 1)
    Strenx® 960 HR W 27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Produkt
     Strenx® 960 HR W
     Minsta slagenergi (J) för längsprovsstavar,
     Charpy V 10x10 mm 1)
     27 J / -40 °C20 ft-lbs / -40 °F

     1) Slagprovningskrav min 40J /-20 °C, EN 10149-2 utförs om det specificeras vid beställningen.

     Slagprovning enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 5 mm. Det minsta angivna värdet gäller för normalstora provstavar.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Cr
      (max %)
      Cu
      (max %)
      Ni
      (max %)
      0.12 0.30 1.20 0.02 0.010 1.60 0.70 0.50
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornebehandlat.

       Kolekvivalent CET(CEV)

       Dölj/visa specifika kolumner Redigera
       Välj kolumner att visa
        Tjocklek (mmin) 3.0 - 6.10.118 - 0.240
        Typ CET(CEV) 0.29 (0.54)
        Jämför parametrar

        Välj en parameter att jämföra

        Jämförelse

         Tjocklek (mmin)
         Typ CET(CEV)
         3.0 - 6.10.118 - 0.240
         0.29 (0.54)
         CET and CEV formula

         Toleranser

         Mer detaljerad information angående toleranser återfinns i SSABs broschyr Strenx® Guarantees.

         Tjocklek

         Toleranser enligt Strenx® Tjockleksgarantier.

         Strenx® Garantier erbjuder betydligt snävare tjocklekstoleranser jämfört med EN 10051.

         Längd och bredd

         Bredd- och längdtoleranser följer SSABs standard.

         SSABs standard erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

         Längdtoleranser gäller endast längdkapad plåt

         Form

         Toleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser enligt SSABs standard finns att få på beställning.

         Ytegenskaper

         Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

         Leveranstillstånd

         Termomekaniskt valsad. Strenx® 960 HR W finns med valsad yta, och med betad yta endast i vissa tjocklekar.

         Leveransvillkoren finns i SSAB:s broschyr Hardox® Guarantees eller på www.ssab.com.

         Tillverkning och andra rekommendationer

         Svetsning, bockning och maskinbearbetning

         Strenx® 960 HR W har goda svetsnings- och kallformningsegenskaper och skärprestanda.

         Strenx® 960 HR W lämpar sig inte för tillämpningar som kräver varmbearbetning eller värmebehandling vid temperaturer över 400 °C, då materialet kan förlora sina garanterade egenskaper.

         Svetsbarheten hos Strenx® 960 HR W är god. Kraven på de mekaniska egenskaperna över svetsfogen beror på tillämpningen och ytterligare information om optimala värden kan ges av teknisk kundsupport.

         Målning av Strenx® väderbeständiga stål är enkelt och ger god färgvidhäftning. Detta kan ytterligare förlänga komponentens underhållsintervall. För att säkerställa att patinan får en enhetlig färg måste alla orenheter avlägsnas från stålets yta. Organiska orenheter som olja eller skyddande fett måste tvättas bort med lämpligt lösningsmedel.

         Ytoxidering, oxider eller rost kan tas bort genom kulblästring eller betning. Detta påskyndar också patinabildningen. Blästring rekommenderas inte för tjocklekar under 4 mm. Ytan på obearbetat, väderbeständigt stål kan förpatineras genom upprepad vätning och torkning.

         För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

         Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.