Beräkna korrosionsförlusten

Hur korrosionsbeständigt är SSAB Weathering stål? Alla stål oxiderar med tiden, men vissa mer än andra. När du väljer tjocklek på stålet bör du ta hänsyn till korrosionsnivåerna.

Beräkna förväntad korrosionsgrad

Vilken grad av korrosion förväntas?

Välj korrosivitetsklass.

Ange antal år som ska beräknas.

Resultat

Fyll i dina uppgifter så visas beräknad korrosionsgrad här.

Korrosivitetsklass under år ger en beräknad korrosionsförlust på:

Om du väljer att använda SSAB Weathering-stål utan att måla det så minskar koldioxidutsläppen. Om du målar stålet minskar ändå koldioxidutsläppen eftersom det inte behöver målas om lika ofta som vanligt kolstål.

SSAB Weathering-stål för konstruktioner och broar

Konstruktioner och broar

SSAB Weathering är det perfekta valet för stålkonstruktioner som är svåra att nå och dyra att underhålla.
SSAB Weathering för tunga transporter

Tunga transporter

Tung transportutrustning i SSAB Weathering-stål har hög hållfasthet och slitstyrka, klarar högre nyttolast och är lättare än fordon tillverkade av konventionellt stål.
SSAB Weathering-stål för processindustrin

Processindustrin

SSAB Weathering-stål tål höga temperaturer och svavelmättad luft, som är vanligt förekommande på petrokemiska anläggningar.