Fogningsmetoder

Rörfogar kopplar ihop rör och skarvar till en integrerad rörledning.

Fogar kan indelas i två huvudtyper: spänningshållfasta och icke spänningshållfasta. Fogar kan även delas upp efter tillämpning på följande sätt:

Stumfog

Används i första hand i spänningshållfasta tryckledningar, såsom rörledningar för olja, naturgas och fjärrvärme. Används i vattenledningar, speciellt när diametern är ≥DN 600 och fogen kan repareras från insidan efter svetsning.

OV-svetsad fog

Används i vattenledningar för att underlätta montage och möjliggöra justering av fogen med 1,5–3,0 grader. Eftersom fogen svetsas från insidan för att bli draghållfast, lämpar den sig för diametrar på ≥ DN 600 och för tryck upp till 20 bar.

DIN-svetsad fog med gummiring

DIN-fogen tillverkas med en gummiring som är delvis inbäddad i betongen (typ DIN/G), vilket eliminerar behovet att komplettera den inre betongbeklädnaden efter svetsning. Används i rörledningar där man önskar draghållfasthet, enkelt montage och en liten justeringsmån på under 1,0 grader. Svetsas från utsidan. Passa för rördiametrar DN 400–1000.

 

Flänsfog

Flänsfogar används ofta inom industrin. Vid montage i mark används flänsfogar bl.a. för att koppla samman stora vinkelstycken.