SSAB Weathering 460

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

På denna sida

Allmän produktbeskrivning

Med sina korrosionsbeständiga egenskaper minimerar SSAB Weathering 460 behovet av underhåll och korrosionsförebyggande behandling, vilket bidrar till att markant sänka underhållskostnaderna under produktens hela livscykel.

SSAB Weathering 460 ger god färgvidhäftning. Intervallen för ommålning kan förlängas avsevärt jämfört med vanligt kolstål eftersom SSAB Weathering-stål har förmåga att bilda ett patinaskikt om färgskiktet skadas, vilket minimerar korrosionssprickor under färgen och hämmar bildandet av porös expanderande rost.

Utöver låga underhållskostnader innebär det minskade behovet av korrosionsskydd mindre förbrukning av färg och lösningsmedel, vilket gör SSAB Weathering 460 till ett miljövänligt stålval.

I tillverkningen bidrar stålet till att höja produktiviteten tack vare sin goda formbarhet, seghet och svetsbarhet.

Stålets höga hållfasthet i kombination med dessa egenskaper gör det lättare att bygga lättare, starkare produkter med högre nyttolast och lägre bränsleförbrukning. Typiska användningsområden är containrar, järnvägsvagnar med mera.

SSAB Weathering 460 varmvalsad bandplåt uppfyller eller överträffar kraven på S460J2W och S460K2W i EN 10025-5. Efter överenskommelse kan det levereras dubbelcertifierat. Denna dubbla certifiering gör det möjligt för tillverkare av stålkonstruktioner att, i enlighet med EN 1090, använda SSAB Weathering 460 i sin CE-märkta slutkomponent eller konstruktion. SSAB Weathering 460 kan efter överenskommelse anpassas så att det uppfyller kraven på slagseghet enligt S460J4W och S460J5W i EN 10025-5.

Dimensionsintervall

SSAB Weathering 460 finns i tjocklekar på 3.00–12.00 mm och i bredder upp till 1860 mm som coil, slittad coil och formatklippt tunnplåt i längder på upp till 12 m.

Mekaniska egenskaper

Dölj/visa specifika kolumner Redigera
Välj kolumner att visa
  Produkttyp Tjocklek
  (mmin)
  Provriktning
  Sträckgräns ReH
  (min MPa)
  Brottgräns Rm
  (MPa)
  Förlängning A5
  (min %)
  Minsta inre bockningsradie för en bockning på 90°
  (x t)
  Varmvalsad bandplåt 3.0 - 10.00.12 - 0.394 T 460 530 - 710 17 1.0
  Varmvalsad bandplåt 10.0 - 12.00.394 - 0.472 T 460 530 - 710 17 1.5
  Jämför parametrar

  Välj en parameter att jämföra

  Jämförelse

   Testriktning T = Tvärriktning.

   Bockningsegenskaper för både längs- och tvärriktning.

   Slagseghet

   Dölj/visa specifika kolumner Redigera
   Välj kolumner att visa
    Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
    40 J / -20 °C
    Jämför parametrar

    Välj en parameter att jämföra

    Jämförelse

     Minsta slagenergi för längsprovsstavar Charpy V 10x10 mm
     40 J / -20 °C
     Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

     Kemisk sammansättning (chargeanalys)

     Dölj/visa specifika kolumner Redigera
     Välj kolumner att visa
      C
      (max %)
      Si
      (max %)
      Mn
      (max %)
      P
      (max %)
      S
      (max %)
      Altot
      (min %)
      Cr
      (%)
      Cu
      (%)
      Ni
      (max %)
      Korrosionsbeständighetsindex
      Typiskt
      0.20 0.30 1.40 0.030 0.02 0.020 0.40 - 0.80 0.25 - 0.55 0.70 6.3 1)
      Jämför parametrar

      Välj en parameter att jämföra

      Jämförelse

       Stålet är finkornbehandlat.

       Ytterligare mikrolegeringselement Nb, V och Ti kan användas, avsiktliga tillsatser av Cu, Ni och Cr tillsätts för att förbättra stålets motståndskraft mot atmosfärisk korrosion.

       1) Korrosionsbeständighet enligt index ASTM G101-04.

       Toleranser

       SSAB Weathering levereras med SSAB Weathering-toleranser. Snävare toleranser finns på begäran.

       Tjocklek

       Tjocklekstoleranserna motsvarar ⅔ av EN 10051 som standardvärde.

       Längd och bredd

       Bredd- och längdtoleranser enligt SSABs standard som erbjuder snävare toleranser jämfört med EN 10051.

       För coil och tunnplåt med råkant motsvarar breddtoleranserna -0/+20 mm.

       För coil och tunnplåt med skuren kant motsvarar breddtoleranserna -0/+2 mm.

       Längdtoleranser gäller endast formatklippt tunnplåt.

       Form

       Toleranser enligt EN 10051.

       Planhet

       Planhetstoleranserna garanterar en maximal planhetsavvikelse på 3 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051.

       Planhetsgarantier gäller endast formatklippt tunnplåt.

       Ytegenskaper

       Varmvalsad bandplåt: Enligt EN 10163-2 Klass A, Underklass 3.

       Leveranstillstånd

       Termomekaniskt valsad. Andra leveransvillkor efter överenskommelse.

       Yt- och kanttillstånd

       SSAB Weathering 460 finns med valsad eller betad yta med råkant eller skuren kant.

       Tillverkning och andra rekommendationer

       SSAB Weathering 460 lämpar sig inte för tillämpningar som kräver varmbearbetning eller värmebehandling vid temperaturer över 580 °C, då materialet kan förlora sina garanterade egenskaper.

       SSAB Weathering 460 har god svetsbarhet. Alla konventionella smältsvetsmetoder kan användas. För att få samma korrosionsbeständighet i svetsen som i grundmaterialet bör särskilda tillsatsmaterial användas.

       Målning av SSABs väderbeständiga stål är enkelt och ger god färgvidhäftning. Detta kan ytterligare förlänga komponentens underhållsintervall.

       För att säkerställa att patinan får en enhetlig färg måste alla orenheter avlägsnas från stålets yta. Organiska orenheter som olja eller skyddande fett måste tvättas bort. Ytoxidering, oxider eller rost kan tas bort genom kulblästring eller betning. Detta påskyndar också patinabildningen. Blästring rekommenderas inte för tjocklekar under 4 mm. Ytan på obearbetat, väderbeständigt stål kan förpatineras genom att låta ytan bli våt och torr.

       För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

       Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

       Kontaktinformation

       www.ssab.com/contact