Beräkna din koldioxidbesparing

Om du väljer att använda Weathering stål utan att måla det så minskar koldioxidutsläppen. Om du målar det minskar ändå koldioxidutsläppen eftersom stålet inte behöver målas om lika ofta som vanligt kolstål.

Beräkna minskning av koldioxidutsläpp

Yta att måla eller liter färg
m2 att måla

Yta som ska målas

Färgtjocklek

Färgskiktets tjocklek i mikrometer

Liter färg

Ange antal liter.

Resultat

Ange dina uppgifter för att se hur mycket koldioxid som avges under målningen.

Ange mängden färg för uträkningen.

Vid målning av m2 med en tjocklek på mikrometer avges:

När du använder liter färg avges:

koldioxid

Hur mycket korrosion kan väderbeständigt stål motstå? Alla stål oxiderar med tiden, men vissa mer än andra. När du väljer tjocklek på stålet bör du ta hänsyn till korrosionsnivåerna.

SSAB Weathering-stål för konstruktioner och broar

Konstruktioner och broar

SSAB Weathering är det perfekta valet för stålkonstruktioner som är svåra att nå och dyra att underhålla.
SSAB Weathering för tunga transporter

Tunga transporter

Tung transportutrustning i SSAB Weathering-stål har hög hållfasthet och slitstyrka, klarar högre nyttolast och är lättare än fordon tillverkade av konventionellt stål.
SSAB Weathering-stål för processindustrin

Processindustrin

SSAB Weathering-stål tål höga temperaturer och svavelmättad luft, som är vanligt förekommande på petrokemiska anläggningar.