Kundcase

Willems Baling Equipments och Galvanos utökar leveranser och förbättrar servicen med SSAB Laser Plus-stål

6 min läsning

Information om fallstudien

Land Nederländerna
Företag Willems Baling Equipment

Samarbetet mellan Willems Baling Equipment och deras plåtgrossist Galvano Metaal levererar mer än bara stål – deras relation förlitar sig på snabba och exakta leveranser av högkvalitativt stål enligt exakta specifikationer, varje dag. Att tillföra värde till Willems verksamhet är en viktig del av grossisterbjudandet och med SSAB Laser Plus-stål hjälper Galvano Willems att effektivisera verksamheten, minska spillet och leverera högkvalitativa slutprodukter.

Willems balningsanläggning

Information om fallstudien

Land Nederländerna
Företag Willems Baling Equipment

Willems Baling Equipment är en global leverantör av kompletta förpackningslösningar som erbjuder utrymmesbesparande förpackningar för produkter med stor volym. Ökad automatisering av förpackningsprocessen innebär att varje komponent, liksom hela maskinen, måste byggas enligt exakta specifikationer för att processen ska fungera smidigt och utan avbrott.

Den typ av stål som används i deras verksamhet är avgörande för att uppnå exakta linjer och bockar i komponenterna och fullständig tillförlitlighet när det gäller hållfasthet och hållbarhet.

Här spelar deras stålgrossist en avgörande roll. Galvano Metaal i Eindhoven i södra Nederländerna är alltid på jakt efter sätt att förbättra sin kundservice samtidigt som den egna verksamheten fungerar smidigt. Galvano levererar till de sex sydligaste provinserna i Nederländerna och norra Belgien och är den enda leverantören som är SSAB Certified Partner i regionen, vilket innebär att de måste fylla på varje kunds lager med rätt produkt enligt exakt specifikation, i tid. Det är så deras relation med Willems har utvecklats och kommit att spela en avgörande roll i deras produktions- och produktinnovation.

Innovation och samarbete är drivkrafter bakom Galvanos verksamhet och deras relation med SSAB ger dem möjlighet att erbjuda Willems högkvalitativa premiumprodukter för precisionstillverkning. Förhållandet mellan grossisten och kunden har förändrats, och grossisten har en avgörande roll i att ge råd om vilket stål som passar bäst för jobbet. Mark van der Velden, säljare på Galvano, förklarar:

”Vi levererar inte bara stål på beställning, utan vi samarbetar med Willems för att ta reda på deras specifika behov. Vi går in på detaljer om vad de ska använda stålet till, hur slutprodukterna ser ut och hur de kommer att fungera. Det ger oss den kritiska information som krävs för att kunna ge dem exakt den plåt de behöver, inklusive exakta toleranser och kvalitet.

”Många av våra laserföretagskunder har fokuserat på inköpspriset som den viktigaste faktorn, men så är inte längre fallet. Willems behöver utföra konsekvent och exakt skärning och komplexa bockningar av komponenter i flera steg. SSAB Laser Plus garanterar att detta fungerar om och om igen.

”Genom att arbeta med Willems och använda SSAB Laser Plus kan vi leverera den specifika stålvikt och kvalitet som fungerar bäst för varje slutprodukt, och de vet att varje plåt fungerar sömlöst med deras laserskärningsmaskiner utan att tumma på kvaliteten. Det gör att de inte behöver lägga tid på manuell justering av maskiner för varje ny stålplåt och slipper spill i form av felaktiga slutprodukter, vilket innebär att det högre inköpspriset för SSAB Laser Plus lönar sig.”

 

Att ta bort barriären mellan leverantör och slutanvändare är en bra affär för alla

Mark van der Velden

Laserskärning har medfört stora fördelar i produktionen av stålkomponenter och dessa fördelar förstärks när ett precisionsstål är förstahandsvalet. För grossister som Galvano blir det enkelt att leverera mervärde och innovation till Willems verksamhet med SSAB Laser Plus-stål. Mark van der Velden fortsätter:

”Willems vill alltid tänja på gränserna, men de behöver också en produkt som de kan lita på. SSAB Laser Plus gör att de kan minimera spillet och producera komplexa komponenter utan att sänka produktionstakten.

”Det börjar med nestningen av varje plåt. Med SSAB Laser Plus kan skärningen ske både horisontellt och vertikalt, vilket minskar spillet med 10–15 procent. Med standardstål måste det finnas ett mellanrum mellan varje komponent, men med SSAB Laser Plus kan de ha gemensamma skärlinjer. Dessa två faktorer gör att den slutliga materialindelningen av plåten är konfigurerad så att stålspillet minimeras. Det är dessa detaljer som avgör den slutliga kostnaden – så Willems ser att den verkliga produktionskostnaden blir lägre trots att det initiala inköpspriset är högre.

”På en mycket konkurrensutsatt och ofta fluktuerande marknad måste grossisterna kunna lagerhålla och vara redo att leverera till kunderna med kort varsel. Men de måste också lita på att allt material de lagerhåller kommer att hålla exakt samma höga standard dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad.

Willems använder Galvanos leveransservice nästa dag genom att beställa före kl. 20 kvällen innan, för att kunna hålla låga lagernivåer. Detta servicearbete är avgörande för att de ska kunna hålla sina leveranstider och även för att Galvano ska kunna uppfylla sin servicenivå. Men det här är bara en del av ett större erbjudande, säger Mark van der Velden:

”Vi vet att det ställs höga krav på Willems leveranskedja, och att de i synnerhet nu måste vara flexibla. Om de får en beställning på en utrustningsdel, eller hundratals, måste de kunna lita på att vi levererar. Det innebär att de kan spara pengar genom att minimera sina lagerkostnader, eftersom vi kan uppfylla deras exakta behov varje gång. Det är här vårt partnerskap med SSAB är så viktigt. Vi förlitar oss på deras produkter och överför denna tillförlitlighet till våra kunder.

”Men det är partnerskapet och samarbetet som ger en unik konkurrensfördel. Om Willems har en särskild utmaning, en ny produkt eller ett nytt uppdrag, hjälper SSAB oss att hitta en lösning. Deras kunskaper inom metallurgi och förmåga att hitta stål som passar enskilda produkter överbryggar gapet mellan köparen/beslutsfattaren och maskinoperatören.

”Att ta bort barriären mellan leverantör och slutanvändare är en bra affär för alla. Om man tittar på affären i sin helhet och den totala produktionskostnaden istället för bara inköpspriset, lönar det sig både ekonomiskt och kvalitetsmässigt att investera i en premiumprodukt som SSAB Laser Plus.”