Laserskärning

Laser cutting of steels requires a focused beam to less than 0.5mm with an extremely high power density that melts the material, and then an assist gas which covers and protects the melt zone, sweeps away the molten metal, giving a very narrow kerf with minor thermal deformation. The laser cutting process gives high precision cutting and a very narrow heat affected zone. Laser cutting is very suitable for all steels but is generally limited to a maximum thickness of 30mm today with the most efficient cutting in the range 0.5 to 10mm.

 

Ta kontakt

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information eller en offert, kontakta oss
gärna. Vårt team är här för att hjälpa dig.

Metod

På grund av det smala skärsnittet och den minimala värmedeformeringen passar metoden för skärning av små hål, fina detaljer och komplexa former med utmärkta toleranser från dagens avancerade maskiner. Även dagens standardmaskiner för laserskärning har oftast CNC-styrning för 3D-laserskärning med möjligheten att skära vinklar för fogberedning och samtidigt skära en komplicerad serie med hål och profilen på en extern del. Vanligast är den traditionella koldioxidlasern men en ny generation av fiberlasrar håller nu på att bli branschstandard för skärning av tunnare stålplåt på grund av lägre driftskostnader och höga skärhastigheter.

Skyddsgasen kan vara aktiv eller inaktiv gas som injiceras in i laserstrålens smältområde med speciella munstycken. Aktiv gas såsom syre producerar en exoterm reaktion vid smältan, vilket gör lasern effektivare men resulterar i en oxiderad kant. En inaktiv gas som är en inert gas, oftast kväve, helium, argon och/eller koldioxid, minskar skärhastigheten men ger överlägsen kantkvalitet. 

method

Laserskärning

Fördelar
 • Utmärkt kvalitet på skärkant
 • Utmärkta toleranser
 • Hög verkningsgrad, särskilt på tunna dimensioner
 • Smal värmepåverkad zon
 • Möjlighet till mycket lågt skrotfall
 • Minimal diffraktionsvinkel på strålen 

Nackdelar
 • Högre investeringskostnader jämfört med t.ex. plasmaskärning
 • Begränsad materialtjocklek <30 mm

Rekommendationer

Laserskärning är den bästa rekommenderade skärmetoden för tunnare tjocklekar som kräver hög geometrisk tolerans för skärning av formar och profiler med tolerans inom <0,5 mm

Laser cutting

Vårt erbjudande 

SSAB Shape kan erbjuda laserskärningstjänster från våra egna servicecenter globalt och dessutom har vi ett nätverk av samarbetspartner. Vårt erbjudande omfattar:

 • Längder upp till 30 000mm
 • Bredder upp till 5 000 mm
 • Tjocklek upp till 25mm

Många av våra servicecenter har möjlighet att kombinera laserskärning av delar med andra metallbearbetningsmetoder, exempelvis kantbockning för att uppfylla alla dina krav.   

our offer