Kundcase

Meijer Metal levererar precisionskvalitet och tillförlitliga produkter med Laser DCO3™ stål

6 min läsning

Information om fallstudien

Land Nederländerna
Företag Meijer Metals

Meijer Metal har en kundportfölj som sträcker sig från livsmedelsrelaterade konstruktioner till komponenter för OEM-företag och enskilda kunder. De är specialiserade på att leverera precisionsdelar av hög kvalitet med hjälp av toppmodern, högteknologisk utrustning. Men det är bara en del av historien. Genom att använda SSAB Laser DCO3™ kan Meijer maximera kapaciteten, producera stora volymer genom automatisering och säkerställa att varje produkt uppfyller högsta möjliga krav för sin tillämpning.

Mejers metallanläggning

Information om fallstudien

Land Nederländerna
Företag Meijer Metals

Flexibel produktion har blivit en hörnsten i tillverkningen och gör det möjligt för företag att beställa och producera delar i takt med att efterfrågan ökar och minskar. Meijers relation med SSAB är ett smidigt partnerskap som bygger på tillit, snabbhet och kvalitet.

Meijer Metals VD Reinder Hoekstra förklarar:

”För de flesta av våra kunder levererar vi direkt från vår produktionslinje till deras, så vi måste få till den rätta specifikationen, varje gång. Eftersom vi är en viktig leverantör till många tillverkningsföretag arbetar vi ofta tillsammans för att fastställa egenskaperna för en del, eller i vissa fall en komplett enhet, och sedan tar vi fram den bästa produktionslösningen. När våra kunder förlitar sig på att vi levererar varje artikel enligt exakt överenskommen standard behöver vi också en leverantör som kan göra detsamma för oss.

”SSAB har kunnat leverera den servicen, med rätt typ av stålplåt som är både konsekvent tillförlitlig, mångsidig och anpassad för specifika jobb. Laser DCO3™ är ett stål som ger oss flexibilitet att kunna planera och laserskära många delar ur stora plåtar och vi vet att varje plåt och varje enskild artikel kommer att uppfylla precis den höga kvalitet och standard som våra kunder kräver.”

Daglig variation i utbud och efterfrågan, särskilt under dessa osäkra pandemitider, har tvingat leverantörer i hela leveranskedjan att vara flexibla och hantera förändrade produktionsvillkor. För Meijer Metals har detta påverkat deras normala beställningar från kunder och i sin tur behovet av stål.

Även om tillförlitlig service alltid har varit en del av relationen med SSAB förklarar Reinder Hoekstra hur viktigt detta är nu:

”Varje dag granskar vi våra beställningar och planerar produktionen för nästa dag. Våra toppmoderna laserskärningsmaskiner kan analysera de delar som behöver skäras ut och placera dem till den bästa konfigurationen för att maximera varje stålplåt. Det gör att vi kan beställa exakt det antal stålplåtar som behövs för att uppfylla våra produktionsåtaganden på daglig basis. Vi lagrar inte stål eller har ett stort förråd, allt för att maximera produktionen och minimera spillet.


Tillförlitligheten och kvaliteten hos SSAB Laser DCO3-stålet är inte bara viktigt i produktionsprocessen, utan även för sluttillämpningen och hållbarheten.

”Det förtroende som finns mellan oss och SSAB, och mellan oss och våra kunder, är grundläggande för att vi ska kunna uppfylla våra och våra kunders behov på ett framgångsrikt sätt. Samtidigt som logistiken stödjer processen är det kvaliteten på stålet som till sist gör det hela sömlöst.

”Laser DCO3™ ger oss högkvalitativt stål varje gång. Om vi behöver skära, bocka och montera en komponent behöver vi bara göra det en gång. Detta konsekvent tillförlitliga stål gör att stilleståndstiden minimeras, produktiviteten optimeras och att vi kan leverera en slutprodukt som våra kunder litar på.

”Tillförlitligheten och kvaliteten hos SSAB Laser DCO3-stålet är inte bara viktigt i produktionsprocessen, utan för både sluttillämpningen och hållbarheten. För Meijer Metal är detta en nyckelfaktor vid valet av produkt. Reinder Hoekstra avslutar:

”Vi kan tillverka hundratals olika produkter av samma stål och alltid uppnå bästa resultat. I kombination med vår teknik som kan kartlägga och laserskära delar med alla möjliga former och storlekar kan varje plåt planeras så att det outnyttjade utrymmet minimeras, vilket innebär mindre spill och högre avkastning på investeringen.

”Varje dag utmanas gränserna för stålets möjligheter, dels vad gäller teknik för skärning och planering men också avseende stålkvalitet med Laser DCO3, som alltid kan bockas med samma tryck och vinkel, samtidigt som toleransen och kvaliteten bibehålls.”