SSAB Domex® 240YP

Hämta datablad

Välj språk

Get datasheet by email
Stäng

Get datasheet by email

  Allmän produktbeskrivning

  SSAB Domex 240YP uppfyller eller överträffar kraven för S235JRC, S235J0C eller S235J2C i EN 10025-2, beroende på överenskommen slagseghet vid beställningstillfället. Efter överenskommelse kan den levereras dubbel certifierad och CE-märkt.

  Dimensionsintervall

  SSAB Domex 240YP finns i tjocklekar mellan 1.80 och 20.00 mm och bredd upp till 1860 mm beroende på tjocklek som rullar, spaltade band eller formatklippt plåt i längder upp till 16 meter.

  Mekaniska egenskaper

  Dölj/visa specifika kolumner Redigera
  Välj kolumner att visa
   Tjocklek
   (mmin)
   Sträckgräns ReH
   (min MPa)
   Brottgräns Rm
   (MPa)
   Förlängning A80 1)
   (min %)
   Förlängning A5 2)
   (min %)
   Minsta inre bockningsradie för en bockning på 90°
   (x t)
   1.80 - 3.000.0709 - 0.118 240 360 - 460 19 28 0.2
   3.01 - 6.000.119 - 0.236 240 360 - 460 28 0.3
   6.01 - 20.000.237 - 0.7874 240 360 - 460 28 0.4
   Jämför parametrar

   Välj en parameter att jämföra

   Jämförelse

    De mekaniska egenskaperna gäller i tvärriktningen.

    Bockningsegenskaper för både längs- och tvärriktning.

    1) A80-värdet gäller tjocklekar < 3.00 mm.

    2) A5-värdet gäller tjocklekar ≥ 3.00 mm.

    Slagseghet

    Slagprov enligt EN ISO 148-1 utförs på tjocklekar ≥ 6 mm. Det angivna minsta värdet gäller för normalstora provstavar.

    Kemisk sammansättning (chargeanalys)

    Dölj/visa specifika kolumner Redigera
    Välj kolumner att visa
     C
     (max %)
     Si
     (max %)
     Mn 1)
     (max %)
     P
     (max %)
     S
     (max %)
     0.12 0.03 0.80 0.025 0.025
     Jämför parametrar

     Välj en parameter att jämföra

     Jämförelse

      Stålet är finkornebehandlat.

      1) Mn max 1.1 % för tjocklekar över 16 mm.

      Kolekvivalent CET(CEV)

      Dölj/visa specifika kolumner Redigera
      Välj kolumner att visa
       Tjocklek (mmin) 1.80 - 20.000.0709 - 0.7874
       Typiskt CEV 0.16
       Typiskt CET 0.12
       Jämför parametrar

       Välj en parameter att jämföra

       Jämförelse

        Tjocklek (mmin)
        Typiskt CEV
        1.80 - 20.000.0709 - 0.7874
        0.16
        Tjocklek (mmin)
        Typiskt CET
        1.80 - 20.000.0709 - 0.7874
        0.12
        CET and CEV formula

        Toleranser

        SSAB Domex levereras med SSAB Domex toleranser, med förbättrade garantier jämfört med EN 10051. Mer detaljer finns på SSAB.com

        Tjocklek

        SSAB Domex tjocklekstoleranser motsvarar 2/3 av EN 10051 som standardvärde. Snävare toleranser finns på begäran.

        Längd och bredd

        SSAB Domex toleranser för bredd och längd följer SSABs standard och erbjuder snävare bredd- och längdtoleranser än EN 10051.

        För bandstål och formatklippt plåt med råkant motsvarar breddtoleranserna -0/+20 mm.

        För bandstål och formatklippt plåt med skuren kant motsvarar breddtoleranserna -0/+2 mm.

        Efter särskild överenskommelse kan snävare toleranser levereras för vissa produkter och dimensioner.

        Längdtoleranser gäller endast formatklippt plåt.

        Form

        SSAB Domex levereras med formtoleranser enligt EN 10051. Snävare toleranser finns på begäran.

        Planhet

        SSAB Domex toleranser garanterar en maximal planhetsavvikelse på 3 mm/m utöver planhetskraven i EN 10051.

        Planhetsgarantier gäller endast formatklippt plåt.

        Ytegenskaper

        Enligt EN 10163-2 klass A, subklass 3.

        Leveranstillstånd

        Termomekanisktvalsad.

        Yt- och kanttillstånd

        SSAB Domex 240 YP finns med obetad eller betad yta med råkant eller skuren kant.

        Tillverkning och andra rekommendationer

        SSAB Domex 240YP är ett kallformningsstål som inte passar för tillämpningar som kräver värmebehandling vid temperaturer över 580 °C, eftersom materialet då kan förlora sina garanterade egenskaper.

        SSAB Domex 240YP har goda laserskärnings-, kallformnings- och svetsegenskaper.

        SSAB Domex 240YP är lämpligt för varmförzinkning.

        För information om tillverkning, se SSABs broschyrer på www.ssab.com eller konsultera Tech Support.

        Lämpliga hälso- och säkerhetsåtgärder måste vidtas vid svetsning, skärning, slipning eller annat arbete med produkten. Slipning, speciellt av primerbelagd plåt, kan producera damm med hög partikelhalt.

        Kontakt information

        www.ssab.com/contact