Kundcase

Hardox® HiAce ökar tillförlitligheten och säkerheten för pappers- och förpackningsföretag

19 oktober 2023 6 min läsning

Information om fallstudien

Produkt Hardox® HiAce
Land Sverige
Företag Billerud
Industri Produkter för industriproduktion

Upptäck hur massa- och papperstillverkaren Billerud minskade underhållet, förbättrade driftsäkerheten och eliminerade korrosion genom att övergå från ordinärt stål till korrosionsbeständigt Hardox® HiAce.

Information om fallstudien

Produkt Hardox® HiAce
Land Sverige
Företag Billerud
Industri Produkter för industriproduktion

Uppdaterad konstruktion med Hardox® HiAce minimerar underhållet

När underhållspersonalen hela tiden måste krypa in i transportören för att lösgöra stockar som fastnat tyckte Billerud att det fick vara nog. På en av sina anläggningar har Billerud två timmertransportörer på vardera 60 m. Stockarna matas kontinuerligt från timmerbilar och transporteras in i företagets anläggning via kedjor som glider över stålplåtar.

Den gamla transportören bestod av korta plåtar på bara 1,1 m. Det innebar att plåtarna kunde lossna och orsaka att stockarna fastnade i transportören. Detta ledde till oplanerade underhållsstopp där personalen fick åtgärda problemet – en svår och farlig uppgift – vilket resulterade i ökad stilleståndstid.

Den tidigare konstruktionen i S355-stål hade ytterligare ett problem: Den klarade inte av den starkt korrosiva och sura miljö som bark och vatten medförde. Stockarna besprutas kontinuerligt med återcirkulerat vatten som spolar bort skräp från stockarna. Denna driftsmiljö i timmertransportören accelererar det korrosiva slitaget på plåtar och styrskenor.

En timmertransportör med styrskenor och plåtar i korrosionsbeständigt Hardox® HiAce-stål.

Hardox® HiAce främjar säkerhet och produktivitet

”När det var dags att byta ut den gamla kedjetransportören letade vi efter en ny konstruktion för att öka tillförlitligheten och säkerheten. Vi sökte ett material som var bättre lämpat för den tuffa miljön, som är relativt sur och med småsten och grus bland stockarna. Tillsammans med SSAB och vår leverantör SST Slitskyddsteknik, som är ett Hardox® Wearparts-center, bestämde vi oss för att använda Hardox® HiAce för den nya timmertransportören. Efter tio månaders användning gjordes en inspektion där plåttjockleken mättes. Resultatet var enastående: slitaget var lågt, ytan var slät utan sprickor och slitagemönstret var jämnt fördelat över hela ytan som förväntat. Under denna period behövdes inget underhåll alls.” – Anders Nilsson, underhållschef på Billerud. 

Eftersom Hardox® HiAce är utformat för att vara starkt och korrosionsbeständigt var det ett idealiskt alternativ till ordinärt stål i denna timmertransportör. 

En ny konstruktion för ökad korrosionsbeständighet och driftsäkerhet

Den nya lösningen, som byggdes av Hardox® Wearparts-centret i Karlstad, SST Slitskyddsteknik, innehöll två stora förändringar. Den första var att Hardox® HiAce användes för både glidplåtar och styrskenor för att motstå korrosivt slitage. Tester utförda av SSAB har visat att Hardox® HiAce är två till tre gånger mer motståndskraftigt mot slitage i sur miljö jämfört med 400 HB-stål.

Den andra förändringen var att tillverka glidplåtarna och styrskenorna av 5,5 m långa plåtar, vilket minimerade antalet skarvar i transportörerna. För glidplåtarna användes hela plåtens bredd med urtag för vattenavrinning. Denna konstruktion eliminerar praktiskt taget risken för att stockar fastnar. Styrskenorna tillverkades av 75 mm tjock Hardox® HiAce-plåt. Plåtarna kapades sedan till 5,5 m långa skenor med ett tvärsnitt på 75 x 75 mm.


Med en ny glidplåtskonstruktion kunde Billerud minimera driftstoppen på grund av stockar som fastnat.
Två svetsare fäster en plåt av korrosionsbeständigt, höghållfast Hardox® HiAce-stål.

Förutsägbara verkstadsprestanda med Hardox® HiAce

SST Slitskyddsteknik har utfört både skärning och svetsning av Hardox® HiAce för Billeruds timmertransportör. 

”Vi har lång erfarenhet av Hardox® slitstål och har arbetat med Hardox® HiAce i några år nu. Vi ser ett växande intresse för detta material. För oss har det fungerat precis som vanligt i verkstaden med Hardox® HiAce. Det kräver ingen specialbearbetning jämfört med andra stål. Eftersom vi utför en hel del svetsning på transportörens delar är det viktigt att svetsegenskaperna är förutsägbara.” Mikael Ringåker, VD på SST Slitskyddsteknik.

Där det finns slitage, där finns Hardox®

Dumperkorgar med sidotipp för transport av järnmalm, tillverkade av korrosionsbeständigt Hardox® HiAce-stål.

Hardox® HiAce bekämpar korrosivt slitage

Hardox® HiAce övervinner problemet med korrosivt slitage i kommunal och industriell avfallshantering, avfallsenergianläggningar, i gruvdrift och andra industrier med sura miljöer.

En hjullastare i ett stenbrott mot röd bakgrund

Prenumerera på Hardox® nyhetsbrev

Prenumerera redan idag på vårt nyhetsbrev för att få senaste nytt om Hardox® slitplåt.

Sopbil tillverkad av korrosionsbeständigt Hardox® HiAce-stål lossar kommunalt avfall.

När det är varmt och fuktigt är Hardox® HiAce det perfekta alternativet i avfallscontainrar

Avfallscontainrar tillverkade av Wong Fong Engineering i Singapore motstår nu korrosion och slitage från surt innehåll tack vare Hardox® HiAce.