Kundcase

Hardox® HiAce tål fjärrvärmeverkets biomassa med 60 procents fukthalt

13 december 2022 6 min läsning

Lastkaj i korrosionsbeständigt Hardox® HiAce-stål på biomasseeldat fjärrvärmeverk.

Information om fallstudien

Produkt Hardox® HiAce
Land Sverige
Företag Trosa Energi
Industri Råvaruhantering

Våta, sura och korrosiva material kan förstöra utrustningen – och företagets vinst. Läs mer om det biobränsleeldade värmeverket som använder Hardox® HiAce i lastkajen för att motverka korrosivt slitage.

Information om fallstudien

Produkt Hardox® HiAce
Land Sverige
Företag Trosa Energi
Industri Råvaruhantering

Vått avfall är ingen match för utrustning i Hardox® HiAce

På det biobränsleeldade värmeverket i Trosa bekämpar Hardox ® HiAce slitage och rost i den utrustning som används i en energikedja som sträcker sig från skogen till stadens hushåll och företag. Trosa Energi, som ägs av Statkraft, Europas största leverantör av förnybar energi, tar emot träflis på en lastkaj för omvandling till värmeenergi. Värmen pumpas och transporteras effektivt via kilometerlånga rör i ett klimatsmart fjärrvärmenät. 
 
Men träflisen har hög fukthalt – cirka 60 procent – vilket skapar en korrosiv miljö på anläggningens lastkaj. Tidigare lösningar i betong och konventionellt slitstarkt stål blev snabbt utslitna och behövde ofta bytas ut. Så när Trosa Energi ville bekämpa slitaget valde de Hardox® HiAce.

En anställd framför en hög med bioflis vid ett fjärrvärmeverk.

Upp till tre gånger längre livslängd än vanligt 400 HBW-stål

I de sura, korrosiva miljöer som ofta förekommer i avfallsförbränningsanläggningar, gruvor, återvinning eller annan processutrustning gör aciditeten att stålets yta oxiderar. Det gör att ytan blir mer slitagekänslig, trots att utrustningen är tillverkad av ett hårt material. Men Hardox® HiAce är särskilt utformat för att drastiskt bromsa oxideringsprocessen och ger upp till tre gånger längre livslängd än ett konventionellt 400 HBW-stål. På Trosa Energis nya lastkaj klarar Hardox® HiAce framgångsrikt av en kombination av syra och fukt som annars skulle fräta sönder golvet och orsaka förtida slitage.

En hög med bioflis vid ett fjärrvärmeverk.

”I början hade vi ett betonggolv, men det fungerade inte. För två år sedan bytte vi till Hardox® HiAce i golv och transportörer och det finns fortfarande inga spår av slitage.”

– Rolf Ebbvik, platschef på Trosa Energi.

Lågt slitage kan konstateras på Hardox® HiAce

Med sin ultraljudsmätare kan slitagespecialisten Jonas Allebert från SSAB bekräfta att det nästan inte förekommer något slitage på lastkajens Hardox® HiAce-plåtar. Lastkajen har nu en förväntad livslängd på 12 år. Trosa Energi verkar ha hittat rätt motmedel mot den korrosiva träflisen. Och företaget tittar redan på andra områden i fjärrvärmeverket där de kan använda Hardox® HiAce. 

En tekniker använder ultraljud för att mäta slitaget på en plåt av korrosionsbeständigt Hardox® HiAce.
Våt biomassa som dumpas på en lastkaj på Trosa Energis anläggning.

Leverantör av lastkajer med 40 års erfarenhet av Hardox® slitplåt

Jernforsen Energy är Trosa Energis leverantör av utrustning till lastkajen på värmeverket. Företaget har använt Hardox® slitplåt i över 40 år och väl bekanta med stålets egenskaper. Eftersom Jernforsen är specialiserade på utrustning för värmeverk och sågverk är korrosiva miljöer inget nytt för dem. 

”Vi väljer Hardox ® HiAce för miljöer med både rost och slitage, och det har fungerat utmärkt i dessa tillämpningar. I det här fallet använde vi det på lastkajen, men vi använder även Hardox® HiAce i andra tillämpningar som kan dra nytta av stålets korrosionsbeständighet. Att det är lika lätt att bocka och svetsa som Hardox® 450 gör det enkelt att uppgradera till Hardox® HiAce”, säger Henrik Fransson, eftermarknadskoordinator på Jernforsen Energy.  ”Kundernas underhållskostnader blir betydligt lägre med Hardox® HiAce. Ett exempel är Trosa Energi som inte behöver byta ut lastkajens golv lika ofta.” 

Där det finns slitage finns Hardox®

En rad tipptrailers med Hardox® HiAce-logotyp på flaket.

Hardox® HiAce bekämpar korrosivt slitage

Hardox® HiAce övervinner problemet med korrosivt slitage i kommunal och industriell avfallshantering, avfallsenergianläggningar, gruvor och andra industrier med sura miljöer.

Hjullastare med skopa av Hardox® slitplåt placerad på ett berg av nötande sand.

Prenumerera på Hardox nyhetsbrev

Prenumerera redan idag på vårt nyhetsbrev för att få senaste nytt om Hardox® slitplåt.

Två gula lastväxlarcontainrar i Hardox® slitplåt och godkända som Hardox® In My Body-utrustning.

När det är varmt och fuktigt är Hardox® HiAce det perfekta alternativet för avfallscontainrar

Avfallscontainrar tillverkade av Wong Fong Engineering i Singapore motstår nu korrosion och slitage från surt innehåll tack vare Hardox® HiAce.