Kundcase

Lägre vikt innebär snabbare arbete

30 oktober 2018 6 min läsning

""

Information om fallstudien

Industri Råvaruhantering

I det här scenariot har skopan uppgraderats från AR400-stål till Hardox® 450 med förbättrad konstruktion, vilket minskar skopans vikt med 30 procent och ökar lastkapaciteten med 20 procent. Det innebär att det krävs färre arbetscykler för att flytta samma last.

Information om fallstudien

Industri Råvaruhantering

SSAB EcoUpgraded

Tillsammans med våra kunder uppgraderar SSAB ständigt olika konstruktioner av stål. SSAB EcoUpgraded minskar mängden CO2 både i stålproduktionen och under maskinens hela livslängd.

Från tidpunkten då koldioxidminskningen överstiger utsläppen från tillverkningen är skopans användning en ren koldioxidbesparing.

EcoUpgraded logo

Koldioxidbesparing

SSAB Hardox EcoUpgraded Construction excavator heavy duty bucket
  Beräkningsdata
Bränsleförbrukning, genomsnittlig 70 liter/timme
Maskinanvändning per år 4 000 timmar/år
Livslängd 5 år
Skopans lastkapacitet (före uppgradering) 4 500 kg
Skopans lastkapacitet (efter uppgradering) 5 419 kg
Skopans vikt (före uppgradering) 3 062 kg
Skopans vikt (efter uppgradering) 2 143 kg