HYBRIT – fossilfritt stål

2016 startade SSAB, LKAB och Vattenfall med gemensamma krafter HYBRIT – ett samarbetsprojekt som vill revolutionera stålindustrin. HYBRIT syftar till att ersätta kol och koks som traditionellt används vid malmbaserad ståltillverkning med vätgas.

Resultatet kommer att bli unikt: världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, praktiskt taget utan några koldioxidutsläpp. Målet är att ha en lösning för fossilfritt stål färdig till år 2026. Om HYBRIT lyckas kan vi tillsammans minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent och Finlands med 7 procent.

Sverige har unika förutsättningar för den här typen av projekt, med god tillgång till fossilfri elektricitet, den mest högkvalitativa järnmalmen i Europa och en specialiserad och innovativ stålindustri. 2018 börjar HYBRIT även undersöka möjligheterna att bredda projektet till Finland.

Men HYBRIT har passerat projektstadiet. SSAB har redan tagit nästa steg, från förstudie till pilotanläggning. I juni 2018 startade bygget av pilotanläggningen i Luleå, med beräknat färdigställande 2021.

Redan innan en lösning för fossilfri ståltillverkning är på plats, avser SSAB att minska sina koldioxidutsläpp i Sverige med 25 procent redan 2025 genom konvertering av masugnen i Oxelösund.