Järvabadet

Jaervabadet

Simmöjligheter för alla – Järvabadet Utomhusbad

Simning är en rolig aktivitet för människor i alla åldrar. Tyvärr får inte alla möjlighet att simma eller att lära sig det. Tack vare Stockholms stad har invånarna kring Järvafältet (en stadsdel med många låginkomsttagare) nu en plats där de kan ägna sig åt detta.

Järvabadet, som byggts på uppdrag av Stockholms stad, ligger nära det kommunägda Eggeby gård. På gården finns en naturskola, ett kafé och där anordnas regelbundet olika evenemang och festivaler. Tanken är att Järvabadet ska stärka Eggeby gård som mötesplats. 

Badet, som utformats av AIX Arkitekter i Stockholm i samarbete med LAND landskapsarkitekter, består av två övningsbassänger, en simbassäng, en barn "plaskdel", omklädningsrum, lokaler för personal, teknikbyggnader och en kiosk. I utformningen av badet har AIX Arkitekter lagt stor vikt på att skapa en arkitektur som smälter in i miljön på Järvafältet, som är ett natur- och kulturreservat. Målet med projektet har varit att göra skillnad för de boende kring Järvafältet, samtidigt som man i designprocessen fokuserat på överblickbarhet för personalen, jämlikhet och säkerhet för de badande. 

För taken valde AIX Arkitekter hållbart GreenCoat Pro BT färgbelagt stål med stående fals i den distinkta kulören Nordic Night Black, som går ton i ton med den målade träfasaden. 

GreenCoat® är välkänt bland arkitekter för att erbjuda både hög prestanda och hållbarhet. De flesta GreenCoat®-produkter har också en biobaserad beläggning med en stor andel svensk rapsolja istället för fossil olja, vilket är unikt på marknaden. Denna lösning från SSAB minskar miljöpåverkan avsevärt. 

Järvabadet öppnade under sommaren 2020 och är byggt för att göra skillnad.

Järvabadet – GreenCoat® i prisbelönta arkitektur

Robert Petrén – AIX Arkitekter

För taken valde AIX Arkitekter hållbart GreenCoat Pro BT färgbelagt stål med stående fals i den distinkta kulören Nordic Night Black, som går ton i ton med den målade träfasaden. 

Järvabadet är slutkandidat och nominerad till följande utmärkelser:

• 2021 Landezine International Landscape Award (LILA) / Shortlisted
• 2020 Svenska designpriset / Shortlisted

 

     

 

6 frågor till Robert Petrén

Varifrån kom inspirationen till projektet?

Det fanns många inspirationskällor, först och främst det omgivande landskapets och byggnadernas historia, sammanhang och skala. Vi tittade även på den japanska arkitekturens principer med sina djupa rötter i hantverk och fint avstämda detaljer. Enkel och samtidigt vacker med högkvalitativa material, lätt men ändå robust och med en stark koppling mellan utsida och insida.

 

Vilka utmaningar var ni tvungna att övervinna vid utformningen av Järvabadet?

Järvabadet måste tillgodose alla människors behov, oavsett samhällsgrupp, kön och ålder. Eftersom det är en offentlig byggnad måste den även vara robust och tålig. Dessa egenskaper är ofta svåra att kombinera när man utformar den känsliga och fint avstämda arkitektur som vi vill skapa. Att hitta de rätta detaljerna och metoderna för projektet har varit en stor utmaning.

 

Vilken inverkan hade hållbarhet på Järvabadets utformning och utförande?

Både miljömässig och social hållbarhet spelade en stor roll i projektet. Vi hade ett nära samarbete med kunden i syfte att skapa ett bad som alla upplever som jämlikt och säkert, och naturligtvis med minimal miljöpåverkan.

 

Varför valde du GreenCoat® färgbelagt stål som takplåt på Järvabadet?

Med den hållbarhetsinriktning vi hade fanns det inget annat val. GreenCoat® är baserat på gröna produkter och erbjuder hög prestanda. Stål är ett mycket slitstarkt och långlivat material för yttertak och fasader, som passar ihop med den typ av högkvalitativa material vi gillar att använda i våra byggnader.

 

De flesta GreenCoat®-produkter har en färgbeläggning som innehåller en stor andel svensk rapsolja istället för fossila oljor. Vad tycker du om denna miljövänliga innovation för arkitekturen?

Vi försöker alltid hitta nya produkter och produktionsmetoder till våra projekt. Att använda en innovativ färg nästan helt utan fossila oljor stämmer mycket bra överens med våra miljöambitioner. GreenCoat® är en fantastisk produkt som uppfyller alla våra krav.

 

Varför valde ni kulören Nordic Night Black till taket?

Färgen stämmer bra överens med de arkitektoniska målen. Svart är också en kulör som alltid finns tillgänglig för framtida underhåll. Den passar också ihop med de omgivande byggnaderna och naturen. Svart är en kulör som alltid förekommer i naturen, men det är inget man upptäcker förrän man ser byggnaden på plats.

SUMMERING

PROJEKT: JÄRVABADET, JÄRVAFÄLTET, STOCKHOLM
PRODUKT: GREENCOAT PRO BT
MÅL: SKAPA EN DISTINKT OCH LEKFULL BYGGNAD SOM OMFAMNAR SOCIAL ACCEPTANS MED HÅLLBARA LÖSNINGAR
FÄRG: NORDIC NIGHT BLACK, RR33/SS0015
ARKITEKT: AIX ARKITEKTER, STOCKHOLM
LANDSKAPSARKITEKT: LAND ARKITEKTER, STOCKHOLM
UPPDRAGSGIVARE: STOCKHOLMS FASTIGHETSKONTOR
BYGGNADSENTREPRENÖR: COBAB SVERIGE

GREENCOAT PRO BT FRÅN SSAB LEVERERADES FÖR DETTA PROJEKT AV PLANNJA OCH BEVEGO.

FOTON JÄRVABADET: MIKAEL OLSSON, SWEDEN.
COPYRIGHT: SSAB
pdf 1.16 Mb
GreenCoat® presenterar stolt - Järvabadet by AIX Arkitekter, Stockholm