Bättre chassin med Docol® AHSS

Docol®'s produktportfölj med varmvalsat avancerat höghållfast stål möjliggör nya, innovativa chassikomponenter.

Ett chassimaterial

Många chassikomponenter har konstruktionsegenskaper som ligger i ett intervall där det kan vara lämpligare att använda varmvalsat än kallvalsat stål. En av de viktigaste orsakerna till detta är tjockleken. Kallvalsat stål finns vanligen bara i tjocklekar från 0,5 mm till 2,1 mm, medan produkter av varmvalsat stål är tjockare, från 2,0 upp till 6,0 mm.

Förutom ett brett tjockleksintervall möjliggör Docol® varmvalsade AHSS en drastisk ökning av draghållfastheten i en komponent, samtidigt som det behövs mindre material för att producera den. Det kan resultera i en betydande viktminskning samtidigt som man får samma prestanda och lägre kostnad eftersom det behövs mindre material totalt.

Chassi made of Docol AHSS

Inte bara viktbesparing

Men det finns fler fördelar med att använda höghållfast varmvalsat stål för chassikomponenter som torsionsstavar, länkarmar och chassiramar. Hög draghållfasthet och en optimerad mikrostruktur ger också utmärkta utmattningsegenskaper. Det finns hållfasthetsnivåer upp till 1200 MPa, och stål är det mest kostnadseffektiva lättviktsmaterialet. Generellt sett kan all den komplexitet och höga integrationsnivå som dagens chassin kräver uppnås med stål.

Docol®'s varmvalsade utbud

Det toppmoderna kylsträckan för varmvalsat stål på SSAB gör att man kan skapa många fler sorter av varmvalsat AHSS med jämn kvalitet. Många år av anpassning och förbättring av våra varmvalsade processer har gett oss ett rykte som kvalitetsproducent.

Utbudet av Docol® varmvalsat stål är omfattande, och många fler sorter är under utveckling, däribland multifasstål (Complex Phase, CP), martensitiskt stål (M), presshärdningsstål (PHS) samt sorter med förbättrad hålexpansion och nya tredje generationens stål. Alla dessa har egenskaper som är intressanta för chassiapplikationer.

Liknande produkter

AHSS- och UHSS-tillämpningar för bilar, lätta fordon och tunga lastbilar