Bandplåt av AHSS
Bandplåt av AHSS

Definitioner, nomenklatur och kategorier av avancerade höghållfasta stål (AHSS)

Avancerade höghållfasta stål i bilar är sorter som uppfyller en lägsta draghållfasthet på 440 MPa enligt WorldAutoSteel, fordonsindustrins sammanslutning av tillverkare av AHSS-stål. Markant förenklat så uppnår alla AHSS-stål sin höga hållfasthet genom att ståltillverkarna noggrant kontrollerar dess kemiska sammansättning och uppvärmnings- och kylningshastigheter.

Typer av avancerade höghållfasta stål

Några av de populäraste metallurgiska stålsorterna som kan uppnå AHSS-draghållfasthet är:

AHSS-nomenklatur

Den ursprungliga nomenklaturen för avancerade höghållfasta stål omfattade både deras metallurgiska typ, såsom DP för tvåfasstål och deras minsta draghållfasthet (i MPa). Till exempel, ”DP500.”

Observera att ståltillverkare oftast grupperar AHSS-produkterna efter deras ungefärliga minimidraghållfasthet, ofta ”avrundar” man hållfasthetsvärdet för att förkorta det. För att bestämma den specifika stålsortens faktiska värde kan du titta på dess fullständiga stålsortsnamn: till exempel beskriver ”CR290Y490T-DP” ett DP500-stål med en faktisk minsta brottgräns på 490 MPa ("490T"), liksom dess minsta sträckgräns på 290 MPa ("290Y").

Under alla omständigheter köper biltillverkare stål som uppfyller antingen deras egna AHSS-specifikationer eller specifika nationella eller internationella AHSS-standarder, och de definierar tydligt AHSS-egenskaperna, inklusive minsta sträckgräns och draghållfasthet.

Observera också att AHSS-stålets föregångare – höghållfasta låglegerade stål (HSLA) – använde beteckningar, till exempel HSLA 430, som hänvisar till stålets minsta sträckgräns och inte dess draghållfasthet.

Ett ytterligare nomenklaturövervägande är att HSLA-stål (som ibland förkortas ytterligare till ”LA” i sina produktnamn) har utvecklats till en nivå där deras minsta draghållfasthet överstiger 440 MPa-nivån, vilket kvalificerar dem för beteckningen AHSS.

Docol produktfamiljer
* HSLA/HE-stål namnges efter sträckgräns

Söker du AHSS-stål för lyftar, släpvagnar och jordbruksutrustning?

Docol® AHSS/UHSS-stål är speciellt utvecklade för fordonsindustrin. Om du konstruerar lyftar, släpvagnar, jordbruksutrustning eller annan liknande utrustning som kräver avancerat höghållfast konstruktionsstål, titta närmare på Strenx® konstruktionsstål från SSAB.

OEM-specifika

Specialanpassade avancerade och ultrahöghållfasta stålsorter för dina specifika fordonstillämpningar.

Den pågående utvecklingen av beteckningar för AHSS

I takt med att ståltillverkare använder alltmer sofistikerade processer för att utveckla nya AHSS-stål, inklusive tredje generationens AHSS-stål, passar inte alltid de gamla metallurgiska kategorierna.

Vissa nya sorter uppvisar till exempel egenskaper från mer än en av de traditionella metallurgiska kategorierna. Alternativt passar inte de nya stålen in i de nuvarande internationella standardernas definitioner av metallurgiska kategorier.

För att motverka detta tar vissa ståltillverkare fram nya AHSS-beteckningar baserade på stålets egenskaper som formbarhet eller användbarhet, till exempel hög kantduktilitet (HE) eller tvåfas med hög formbarhet (High Formability).

En annan förändring i AHSS-terminologin är den ökade användningen av frasen ”ultrahöghållfast stål”. UHSS har blivit användbart för att syfta på AHSS-stål som (beroende på vem du talar med) har två eller tre gånger högre lägsta brottgräns än den ursprungliga AHSS-nivån på 440 MPa.

Gör produkterna enklare

Mer information om AHSS, UHSS och deras fordonstillämpningar

Besök vår UHSS-sida för mer information om höghållfasta stål, samt hur AHSS/UHSS i allmänhet kan göra dina fordon starkare, lättare, säkrare och mer hållbara.

Som hur tvåfas skiljer sig från tvåfas med hög formbarhet? Vi hjälper dig gärna med utgångspunkt från slutmålen för din specifika AHSS-konstruktion eller fordonskonstruktion.

Har du frågor om Docol® AHSS-beteckningar?

Relaterat innehåll