Avancerat höghållfast stål
Avancerat höghållfast stål

Definitioner, nomenklatur och kategorier för avancerade höghållfasta stål (AHSS)

Avancerade höghållfasta stål i bilar är sorter som uppfyller en lägsta draghållfasthet på 440 MPa enligt WorldAutoSteel, fordonsindustrins sammanslutning av tillverkare av AHSS-stål. Markant förenklat så uppnår alla AHSS-stål sin höga hållfasthet genom att ståltillverkarna noggrant kontrollerar dess kemiska sammansättning och uppvärmnings- och kylningshastigheter.

Typer av avancerade höghållfasta stål

Några av de populäraste metallurgiska stålsorterna som kan uppnå AHSS-draghållfasthet är:

Hur bestäms AHSS-stålens klassificering?

Avancerade höghållfasta stål brukar klassificeras baserat på sin metallografiska mikrostruktur och brottgräns. Exempelvis M1200 för martensitiskt stål med en brottgräns på 1200 MPa. För enkelhetens skull kan hållfasthetsvärdena avrundas uppåt i informella sammanhang.

Vill man veta de exakta hållfasthetsvärdena så framgår de av stålsortens fullständiga namn: ”CR290Y490T-DP” anger till exempel ett DP500-stål med en brottgräns på 490 MPa (”490T”) och en undre sträckgräns på 290 MPa (”290Y”).

Under alla omständigheter köper biltillverkare stål som antingen uppfyller deras egna AHSS-specifikationer eller specifika nationella eller internationella AHSS-standarder, där AHSS-stålets egenskaper tydligt anges, inklusive undre sträckgräns och brottgräns.

Observera också att AHSS-stålens föregångare – höghållfasta, låglegerade stål (HSLA) – använde beteckningar som exempelvis HSLA 430, som angav stålsortens undre sträckgräns och inte dess brottgräns.

Ett ytterligare nomenklaturövervägande är att HSLA-stål (som ibland förkortas ytterligare till ”LA” i sina produktnamn) har utvecklats till en nivå där deras minsta draghållfasthet överstiger 440 MPa-nivån, vilket kvalificerar dem för beteckningen AHSS.

Docol AHSS produktfamiljer
* HSLA/HE-stål namnges efter sträckgräns

Söker du AHSS-stål för liftar, släpvagnar och jordbruksutrustning?

Docol® AHSS/UHSS-stål är speciellt utvecklade för fordonsindustrin. Om du konstruerar lyftar, släpvagnar, jordbruksutrustning eller annan liknande utrustning som kräver avancerat höghållfast konstruktionsstål, titta närmare på Strenx® konstruktionsstål från SSAB.

OEM-specifika

Specialanpassade avancerade och ultrahöghållfasta stålsorter för dina specifika fordonstillämpningar.

Varför är de nyaste AHSS-kategorierna så annorlunda?

De senaste AHSS-stålen, inklusive tredje generationens AHSS-stål, passar inte alltid in i de befintliga metallurgiska kategorierna. Vissa nya stålsorter har egenskaper som överensstämmer med flera olika traditionella stålkategorier. Alternativt passar inte de nya stålen in i de nuvarande internationella standardernas definitioner av metallurgiska kategorier.

Till följd av detta tar vissa ståltillverkare fram nya AHSS-beteckningar baserade på stålets egenskaper, som formbarhet eller användbarhet, till exempel hög kantduktilitet (HE) eller tvåfasstål med hög formbarhet (High Formability).

En annan förändring i AHSS-terminologin är den ökade användningen av frasen ”ultrahöghållfast stål”. UHSS har blivit användbart för att syfta på AHSS-stål som (beroende på vem du talar med) har två eller tre gånger högre lägsta brottgräns än den ursprungliga AHSS-nivån på 440 MPa.

Tredje generationens avancerade höghållfasta stål

Mer information om AHSS, UHSS och deras fordonstillämpningar

Besök vår UHSS-sida för mer information om höghållfasta stål, samt hur AHSS/UHSS i allmänhet kan göra dina fordon starkare, lättare, säkrare och mer hållbara.

Se alla

Hur klassificeras och namnges AHSS-stål?

Den ursprungliga nomenklaturen för avancerade höghållfasta stål anger deras metallografiska struktur och brottgräns, t.ex. ”DP500” för tvåfasstål med 500 MPa brottgräns. För enkelhets skull kan hållfasthetsvärden ”avrundas uppåt” när man diskuterar en grupp stål med liknande egenskaper.

Hur förändras kategorierna och beteckningarna när det gäller AHSS-stål?

I takt med att ståltillverkare använder alltmer sofistikerade processer för att utveckla nya AHSS-stål, inklusive tredje generationens AHSS-stål, passar inte alltid de gamla metallurgiska kategorierna. Vissa nya stålsorter har till exempel egenskaper som förknippas med mer än en av de traditionella kategorierna av stål.

FAQ

Har du frågor om Docol® AHSS-beteckningar?

Som hur tvåfas skiljer sig från tvåfas med hög formbarhet? Vi hjälper dig gärna med utgångspunkt från slutmålen för din specifika AHSS-konstruktion eller fordonskonstruktion.

Relaterat innehåll