Lastväxlarram – upp till 30 procent lättare och 60 procent snabbare montering

SSABs monteringssats för en lastväxlarram består av precisionslaserskurna Strenx® 700MLH rör och kallformade profiler av Strenx 700MC D höghållfast stål. Konstruktionen är verifierad av konstruktörer och fälttestad och är ett starkare och lättare alternativ till traditionella lastväxlarramar, som normalt består av varmvalsade profiler i ordinärt stål.

Kontakta oss

Komplett sats för att bygga lastväxlarramar

Du svetsar helt enkelt ihop komponenterna i SSABs monteringssats för att bygga en komplett lastväxlarram. Trots att ramen är upp till 30 procent lättare än traditionella ramar har den en maximal lastkapacitet på 20 000 kg och en längd på 6,0 m.

Den monterade ramen kan sedan användas som bas för att bygga lastväxlarflak, -containrar och liknande tung materialhanteringsutrustning. SSAB Services kan även leverera andra prefabricerade delar till dina lastväxlarcontainrar eller -flak, som golvplåtar, övre balkar, sidoväggar och integrerade övre balkar/sidoväggar.

Lastbil med lastväxlarram.
pdf 106 Kb
Hook lift frame assembly kit

Fördelar med lastväxlarramsatser från SSAB Services

Tekniker som står vid en lastväxlarram.
Närbild på balk.

Lättare ramar ger ditt lastväxlarflak eller -container en konkurrensfördel

Med upp till 30 procent lägre vikt än konventionella lastväxlarramar sparar dina kunder bränsle samtidigt som de kan öka nyttolasten och intäkterna.

Montera ramar upp till 60 procent snabbare

Våra laserskurna komponenter har en mer exakt passform, vilket möjliggör snabbare och effektivare rammontering. Antalet svetssträngar reduceras med upp till 70 procent, vilket leder till mindre skevhet och mindre behov av riktning efter svetsning.

Svetsrekommendationer och andra rekommendationer

Rekommendationer för svetsning, bockning och fräsning finns i SSABs broschyrer på www.ssab.com. Du kan även kontakta Tech Support, [email protected]. Se till att följa alla monteringsinstruktioner för SSABs lastväxlarramar, särskilt förmontering och svetsföljder.

Varför välja SSABs lösning för lastväxlarramar?

Lastbilsförare.

FÖR SLUTANVÄNDARE

  • Lägre vikt innebär högre nyttolast och högre intäkter
  • Lägre vikt ökar också den totala bränsleekonomin
Inköpare i en lagerlokal.

FÖR INKÖPARE

  • Göra just-in-time-inköp av prefabricerade komponenter (dubbel tidsbesparing)
  • Inget överblivet material – bara 100 procent användbara ramkomponenter
Konstruktör som arbetar vid skrivbordet.

FÖR KONSTRUKTÖRER

  • En beprövad konstruktion för lastväxlarramar som har verifierats av SSABs ingenjörer och fälttestats
  • Optimerad design för höghållfast stål
Produktionschef i en verkstad.

FÖR PRODUKTIONSCHEFER

  • Kompletta satser med prefabricerade komponenter frigör utrymme och kapacitet i verkstaden samtidigt som produktiviteten ökar
  • Strenx® 700 rör minskar behovet av svetsning med upp till 70 procent

Rätt stål för lastväxlarramar

Våra lastväxlarramsatser är tillverkade av Strenx stål, som har högre prestanda än vanligt konstruktionsstål. Med Strenx rör får du till exempel omedelbart perfekt ytkvalitet. Strenx stål gör dina lastväxlarramar starkare, lättare, säkrare, mer konkurrenskraftiga och hållbara.

Plåtbockning i verkstad.

Dra nytta av våra skräddarsydda ståltjänster

Genom att kombinera SSAB:s premiumprodukter och vår erfarenhet inom konstruktion och stålbearbetning får du en tjänst som är svår att överträffa. Fråga oss om kap-, bock-, borr- och bearbetningsresurser. Tillsammans kan vi fastställa var SSAB kan erbjuda det största mervärdet, så att du kan fokusera mindre på frågor som lagerhållning och mer på att få ut produkterna på marknaden snabbare.

Relaterat innehåll