Design- och utveckling
Design and development support

Design- och utvecklingsstöd

Vill du skära ner produktionskostnaderna med 20 % eller mer? Eller vill du göra produkter som är lättare att tillverka, bär större nyttolaster, håller längre och kräver mindre underhåll?

Våra design- och utvecklingsexperter på SSABs Knowledge Service Center är beredda att hjälpa dig. Vi ger mer än vanlig support - vi samarbetar med kunderna för att utveckla produkter och processer som fungerar i deras företag.

Från idé till innovation

Varje år träffar våra material- och designexperter tusentals kunder genom tekniska seminarier, kurser och utvecklingsprojekt. På det sättet lär vis oss mer om hur vi kan kan hjälpa dig att tillverka produkter som ger mervärde. Vi skräddarsyr vårt designstöd för varje kund och varje lösning. Så det är igen överraskning av mer än 75 % av våra kunder vill samarbeta med oss i utvecklingsprojekt.

Vår support och våra tjänster täcker hela utvecklingskedjan, från design till val av material, slitageberäkningar, verkstadssupport och rekommendationer för effektivare produktion.

Vi ger dig stöd med:

 • Val av material
 • Modellering, formning
 • Simuleringar 
 • Beräkningar av utmattning och slitage
 • Verkstadsstöd och rekommendationer
 • Effektivisering av produktionen 

Prototyper och verifiering

När din design når prototyp- och uppstartsfasen för produktion ser våra experter på Knowledge Service Center till att produktionen kommer igång smidigt. De kan till och med förse dig med provmaterial för tester, så att produktionsstarten blir effektiv och lyckad.

Vi ger dig stöd med:

 • Svetsrekommendationer 
 • Formningsrekommendationer 
 • Råd om verktygsanvändning
 • Verkstadsverifiering
 • Provmaterial

Industrialisering och produktion

När du tillverkar produkter av höghållfast stål måste hela produktionsprocessen vara stabil och effektiv. Våra experter har lång erfarenhet från verkstadsgolvet och kan svara på alla dina frågor om formning och fogning, informera dig om ny produktionsteknik, utrustning med mera.

Vi ger dig stöd med:

 • Stöd och problemlösning vi industrialisering
 • Rekommendationer för formning och fogning
 • Råd om ny produktionsteknik

Försäljning och marknadsföring

Förutom att ge dig stöd i ditt design- och utvecklingsarbete kan vi ge dig värdefull utbildning och stöd för att hjälpa dig få ut dina produkter av höghållfast stål på marknaden - och hjälpa dig göra bättre affärer. Vårt omfattande stöd i kombination med våra co-brandingprogram hjälper dig att utnyttja den goodwill som våra varumärken har för att maximera din omsättning och marknadsinsats.

Vi ger dig stöd med:

 • Produktmärkesprogram
 • Utbildning och seminarier
 • Teknisk support

Läs några nedanstående artiklar om lyckade kundsamarbeten, så får du en bild av hur vår kundinriktade utvecklingsstrategi kan hjälpa dig.

ARTIKLAR

Ett lager med stål: SSAB:s provplåtslager

Finns det något värre än när man är ivrig att testa ett nytt material i produktionen, eller har bråttom att få ut prototyper i tid, bara för att upptäcka att det tar flera månader innan man får provmaterialet? Där kommer SSAB:s provplåtslager in i bilden. Ett brett sortiment av provmaterial kan levereras därifrån till kunder var som helst i världen inom några få veckor.

På vårt provplåtslager finns hundratals artiklar och några tusen ton stål – ett unikt kunderbjudande i stålindustrin! Lagret togs fram för bilindustrins behov, men numera betjänar det alla affärssegment inom SSAB. Oavsett om du letar efter avancerade höghållfasta stål (AHSS) för bildelar eller plåtar till bygg eller tung utrustning så kan du prova olika slags stål under tillverkningsprocessen.

Vad finns det i lager?

Lagerhållet material inkluderar kallvalsade stål (Docol 420 LA – 1500 M), kallvalsade elgalvaniserade stål (Docol 1000 DP-EG – Docol 1400 M-EG), varmförzinkade sorter (Docol HR 420 LA-GI – 1000 DPX) och varmvalsade betade sorter (Docol HR 700 LA).

Stålproverna varierar i storlek från A4 till fyra meter och finns som slittat stål eller coils mellan ett ton och full storlek. Nästan alla provmaterial är tillverkade från coils, så du får en skräddarsydd lösning i exakt den form du önskar.

Tillgängliga stålsorter för närvarande

Kallvalsade sorter:

 • Höghållfast låglegerat (High-Strength Low Alloy, HSLA): Docol 420 LA – 500 LA, 0,80–3,00 mm
 • Tvåfasstål (Dual Phase, DP): Docol 500 DP – 1180 DP, 0,80–2,00 mm
 • Martensitiskt (Martensitic, M): Docol 900 M – 1500 M, 0,80–2,00 mm
 • Elektrogalvaniserat tvåfasstål (DP) och martensitiskt (M) – 7,5 mikron zinklager dubbelsidigt – Docol 1000 DP-EG , Docol 1200–1400 M-EG, 0,80–2,00 mm
 • Rullformning: Docol Roll 800–1000, 0,80–2,00 mm
 • Härdat borstål: Docol 1500B, 1,20–3,00 mm

Varmvalsade betade och oljade stålsorter:

 • Höghållfast låglegerat (High-Strength Low Alloy, HSLA): Docol HR 700 LA, 2,00–3,00 mm
 • Komplex fas (Complex Phase, CP): Docol HR 800 CP, 2,70–4,00 mm
 • Härdat borstål: Docol HR 1500B, 4,00 mm

Att beställa

Nya stålsorter tillkommer hela tiden. Våra specialister kan hjälpa dig att avgöra vilken stålkvalitet och tjocklek som ska användas i en viss tillämpning. Vi kan sedan erbjuda provmaterialet och, förhoppningsvis, det slutliga materialet när din tillämpning är klar för serietillverkning.

Beställ genom din lokala SSAB-återförsäljare eller säljrepresentant.

SSABs topptips för design med avancerade höghållfasta stål

Så här designar du med avancerade höghållfasta stål för starkare, lättare och säkrare stållösningar.

Tänk smart och tänk framåt

Eftersom plåt som är tillverkad av avancerat höghållfast stål (AHSS) är mindre tjockt men utsätts för högre spänningar än konventionellt stål, sätter användningen av det här stålet mer fokus på konstruktionsfasen. Utformningen av produkten kan avgöra om den får lång livslängd eller inte.

Med modern teknik är det möjligt att utveckla nya produkter på kort tid. Datorbaserade verktyg har påskyndat processen från koncept till färdig produkt. Men, alla simuleringar måste verifieras med tillämpliga metoder för att garantera rätt resultat.

Särskilt viktiga punkter när man använder avancerade höghållfasta stål:

 • Konstruktionsdesign
 • Materialval
 • Tillverkningsmetod
 • Svetsning och andra verkstadstekniker

Titta på filmen för att få mer information om ståldesign med avancerade höghållfasta stål

Få expertråd

Om du vill ha mer hjälp kan du konsultera våra experter på SSAB Knowledge Service Center. Kontakta SSAB Tech Support för att börja lära dig mer om att använda avancerade höghållfasta stål i nya designer.

Våra experter besvarar frågor som:

 • Hur uppgraderar jag eller designar om en befintlig applikation?
 • Hur formar, skär eller fogar jag avancerade höghållfasta stål?
 • Hur får jag bättre förståelse för slitage-effekten på komponenter och applikationer?

Läs SSAB stålhandböcker för mer information

Vi på SSAB är stolta över våra expertkunskaper i modern stålanvändning och därför har vi tagit fram en uppsättning Handböcker fullpackade med fakta och idéer som du kan ta del av.

Vi ser fram emot att hjälpa dig med dina utmaningar!

Framgångsrikt samarbete: SSAB och Volvo CE förbättrar svetsade konstruktioner

Som en del i forskningsprogrammet LOST – Light Weight Optimized Welded Structures – har Volvo Construction Equipment lyckats sänka både vikten på och produktionskostnaden av sin boggibalk.

SSAB och Volvo CE utvecklade tillsammans den nya konstruktionen av boggibalken som en del av LOST-projektet, där över ett halvt dussin företag och institutioner deltog. Tack vare den nya konstruktionen och användningen av avancerat höghållfast stål kunde man minska balkens vikt med 22 procent.

Volvo CE har en starkt ställning på marknaden för släpfordon, hjullastare, grävmaskiner och annan byggutrustning. Konkurrensen är hård, så Volvo fokuserar på riktad forskning och utveckling som förbättrar kvalitet och prestanda.

“Vi har genomfört olika slags utvecklingsprojekt med SSAB sedan 1980”, säger Jack Samuelsson, forskare vid Volvo CE och professor på deltid i lätta konstruktioner vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. “Redan då såg vi potentialen hos stål med högre hållfasthet, men vi insåg också att vi behövde lära oss mer om hur produktionsmetoderna påverkar stålet.”

Varför hållfastare stål är bra för affärerna

Företaget satte upp som mål att utveckla lättare men mer produktiva byggmaskiner. Lösningen låg i nya stålsorter, och steg för steg har Volvo CE ökat andelen höghållfast stål i sina konstruktioner.

“Vi har länge känt till att avancerade höghållfasta stål gör det möjligt att minska vikten så mycket som 20 procent, men det räcker inte med att byta material”, säger Samuelsson. “Det är viktigt att granska hela tillverkningsprocessen så att vi kan använda det nya stålet i hela kedjan, ända upp till kunderna som använder våra maskiner.”

I LOST-projektet ville SSAB och Volvo undersöka hur man kan införa höghållfast stål i svetsade konstruktioner. Efter intensiva tester och analyser kunde forskarna presentera en konstruktion som gick att arbeta med.

“Eftersom vi har så gott om folk kan vi genomföra detaljerade studier på flera områden inom det övergripande projektet”, förklarar Joachim Larsson på SSAB Knowledge Service Center. “Vi kan sedan dra allmänna slutsatser som kan användas i andra sammanhang.”

Enligt Joachim Larsson medför den lägre vikten i den nya konstruktionen ytterligare fördelar för maskinernas slutanvändare. “Den minskade vikten ger högre nyttolast och lägre bränsleförbrukning, vilket minskar påverkan på miljön”, säger han.

Volvo CE är också nöjda med resultaten. “Konstruktionen och materialen gör att det är mycket viktigt att svetsningen görs korrekt”, säger Jack Samuelsson. “Även om processen är mer omfattande, är den lönsam för oss i längden.”

“Idag ligger vi långt fram”, säger Jack Samuelsson. “Framgångarna beror delvis på det unika samarbete vi har inom forskning ochutveckling.”

(Ursprungligen publicerad i SSAB World 2011/01)