European Graduate Program

SSAB tar ledningen för att minska koldioxidutsläppen inom stålindustrin. Det här är början på en omställning som kan driva fram hållbarhet på sätt vi knappt ens kan föreställa oss. För att klara av denna resa mot framtiden behöver vi en stark och driven arbetsstyrka som tror på sitt uppdrag och som vill bidra – och vi söker dessa personer via vårt SSAB European Graduate Program. Ansökningsdatumet för programmet med start i oktober 2022 har nu passerat. Håll ögonen öppna inför nästa programomgång hösten 2023.

SSABs European Graduate Program är till för dig som är nyfiken, ambitiös och redo att ta dina första steg in i arbetslivet samt redo för en intensiv miljö och personlig utveckling inom ett företag som leder en omställningsresa som kommer att revolutionera stålindustrin.

SSAB European Graduate Program är ett brett program där du har kontakt med de övriga deltagarna i Europa. Programmet pågår i 14 månader med planerad start den 1 oktober 2022, är på heltid och deltagarna får en konkurrenskraftig marknadslön. Under programmets andra hälft kommer du att erbjudas en fast anställning.

Vad du kan förvänta dig

Varje programomgång innebär olika tjänster på olika platser. Inför vår programstart i oktober 2022 hade vi som mål att tillsätta dessa tjänster.

Vad kan du förvänta dig av European Graduate Program?

 • En kickstart för din utveckling i ett internationellt företag och en internationell miljö
 • Fast anställning på SSAB
 • Marknadsrelevant lön
 • Handplockad mentor för just dig i form av en mer senior medarbetare
 • Trainee-”dejter” med de andra programdeltagarna, inklusive besök på anläggningen, föredrag och erfarenhetsutbyte
 • En skräddarsydd studieresa till något av våra SSAB Europe-kontor (detta planerar du och din mentor gemensamt så att det blir en resa som passar dig och din utveckling på bästa möjliga sätt)
 • Ett brett internationellt nätverk
Utöver de aktiviteter som är kopplade till programmet kommer du att placeraspå en verklig tjänst och redan från början introduceras för de uppgifter och uppgifter som är kopplade till din befattning.
Processingenjör

Processingenjör / processutvecklare

Denna roll ligger nära produktionen i och med att du bidrar till att utveckla produktionseffektiviteten och kvaliteten genom att stödja produktionsverksamheten. Rollen är viktig då du ansvarar för att planera, utveckla och genomföra förbättringsåtgärder och nya arbetssätt för produktionen. Du har ett nära samarbete med flera olika befattningar, bland annat process- och produktutvecklare, chefer, projektledare och operatörer.

Du behöver kunskap om Lean-verktyg och god problemlösnings- och kommunikationsförmåga. I den här rollen stödjer du omvandlingen av stålproduktionen till fossilfri stålproduktion. Som processutvecklare deltar du i olika typer av utvecklingsprojekt, exempelvis produktutvecklingsprojekt, teknikstudier, investeringsprojekt eller processutvecklingsprojekt. Din roll blir antingen projektledare eller teknikspecialist. Vi söker processutvecklare i Borlänge, Luleå, Brahestad och Hämeenlinna.

Kundansvarig

Kundansvarig / regional försäljningschef

Den här tjänsten är viktig för den stora omställningen mot fossilfritt stål inom stålindustrin eftersom du kommer att ansvara för att leda och utveckla långsiktiga affärsrelationer med våra kunder, vilket innebär att det krävs en stark teknisk komponent, förståelse för deras behov för att kunna uppfylla förväntningarna och en vilja att sträva efter affärer som är fördelaktiga för både kunden och för SSABs strategi. Vi söker personer till denna tjänst i Oslo i Norge och Vitoria i Spanien.

Innesäljare

Innesäljare / kundvård

I Çyrardów i Polen söker vi en liknande profil som kundansvarig men med lite mer kompetens inom och intresse för administrativt arbete. Du arbetar i nära samarbete med kundansvarig för att säkerställa en hög servicenivå efter att beställningen har gjorts, och även stödja befintliga kunder som gör beställningar vid behov. I denna roll är du en del av det lokala säljteamet och har intensiv kommunikation med logistik, ekonomi samt kollegor från Finland och Sverige.

Affärsutvecklare

Affärsutvecklare

I den här tjänsten arbetar du för att utveckla verksamheten på den brittiska marknaden och de viktiga hållbara produkterna inom GreenCoat och Hybrit. Det gör du genom utmärkt kommunikation via kontakt med kunder, marknadsföring, sociala medier, mässor och seminarier. Du stakar också ut den framtida kursen genom att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter i linje med SSABs strategi. Denna roll handlar i mångt och mycket om samordning mellan teknisk kundservice, kundansvariga, arkitektbyråer och aktörer inom industrin med inriktning på samhällsbyggnad. I framtiden kommer detta också att innebära att du kommer att leda projekt inom CRM-system, digitalisering, kundportaler och digitala kontaktupplevelser. Tjänsten är förlagd till West Midlands, nära Birmingham och Wolverhampton i England.

Leveransplanering

Leveransplanering och Supply Chain Developer

I denna roll fokuserar du på att utveckla leveranskedjan och ansvarar för ett eller flera pågående projekt inom leveranskedja och leveransplanering. För detta krävs analys av befintliga arbetssätt tillsammans med försäljningsorganisationen och verksamhetsplaneringen i produktionsverksamheterna för att identifiera nödvändiga utvecklingsåtgärder och för att driva dessa på ett effektivt och kontrollerat sätt. Denna tjänst är förlagd till Borlänge med inriktning på leveransplanering och leveranskedja från de svenska stålverken.

Datavetare

Datavetare

Ditt uppdrag är att stödja SSAB Europe och den svenska produktionen i utvecklingen av produktionsdigitalisering enligt strategin och färdplanen. Du ansvarar för att med hjälp av modern digital teknik skapa insikter och mervärde genom att dra nytta av stora mängder data som skapats i våra produktionsprocesser. Fokus ligger på att kontinuerligt utveckla våra processer och arbetssätt mot datadrivet beslutsfattande inom områdena produktionsstabilitet, kvalitetsutveckling och säkerhet. Du har ett aktivt samarbete med många personer från olika platser och funktioner som till exempel produktion, underhåll och process-, produkt- och systemutveckling. Du har även ett nära samarbete med en del av våra externa partners. Du bidrar till SSABs övergripande digitaliseringsresa samtidigt som du arbetar lokalt med kort- och långsiktiga aktiviteter och projekt. Denna tjänst är förlagd till Borlänge.

Vilken typ av profil krävs för att söka till programmet?

Vi söker processingenjörer, datavetare, affärsutvecklare, Supply Chain Developers, kundansvariga och innesäljare. Och vi hoppas att du har intresse för och/eller kunskap inom minst ett av följande områden:

 • Generell kompetens inom utveckling och ledning (t.ex. projektledning, förändringsarbete, applikationshantering)
 • Teknik (t.ex. processutveckling, produktutveckling, datavetenskap, marknadsutveckling)

Du bör vara nyutexaminerad eller på väg att ta examen från universitetet med minst en kandidatexamen inom ett fält som har relevant koppling den tjänst du söker.
*Nyutexaminerad: max. 24 månader sedan examen.
Och dessutom:

 • Goda engelskakunskaper
 • Kunskaper i det lokala språket för den tjänst du söker
 • För att trivas på SSAB måste du också:
 • Vara driven
 • Ha ambitionen att driva fram utveckling och förbättring för både dig själv och företaget
 • Har förmåga att se helheten
 • Vara analytisk
 • Vara en lagspelare
 • Vara duktig på att kommunicera och vara socialt kompetent

   

 • Vilken typ av profil