Business Development Program

Programmet är ett sätt för SSAB att rekrytera och utveckla chefstalanger.

Business development Program on the web

Vad är Business Development Program?
Syftet med Business Development Program är att säkra ledarskap och framsteg i SSABs viktiga strategiska projekt och samtidigt rekrytera och utveckla duktiga personer så att de kan fortsätta sin karriär på SSAB. Programmet ger deltagarna möjlighet att utveckla sitt ledarskap, sina färdigheter inom presentation, kommunikation och projektledning, arbeta med problemlösning och få en förståelse för stålindustrin som helhet. Deltagarna får en bred förståelse för SSABs verksamhet och bygger nätverk inom företaget.

Hur kan ett programupplägg se ut?
Generellt arbetar deltagarna med strategiska projekt på uppdrag av koncernledningen, någon av divisionerna eller något av dotterbolagen. Som en del av företagets strategifunktion arbetar de också med SSABs övergripande strategiska utveckling. Deltagarna genomgår en brant utvecklingskurva och får möjlighet att arbeta med spännande frågor. Projekten kan i viss utsträckning spegla deltagarnas egna intressen. Team-dagar ingår med inspirationsföreläsningar, kunskapsutbyte mellan programmets deltagare m.m.

Hur länge pågår programmet?
Vanligtvis två till fyra år, men det varierar beroende på individens resultat, hur projekten utvecklas och vilka tjänster som för närvarande behöver tillsättas. Tillsammans med den enskilda deltagaren utarbetas planer för en lämplig avslutning och en roll som underlättar en fortsatt framgångsrik karriär på SSAB.

Vilken typ av profil krävs för att söka till programmet?
Vi söker talangfulla personer med genuint intresse för en karriär inom branschen. Deltagarna har vanligtvis en examen i teknik eller ekonomi, kombinerat med två till fyra års arbetslivserfarenhet i en relevant roll, t.ex. som managementkonsult eller från en linjefunktion. Du är analytisk, nyfiken, bra på att driva fram förändringar och har som ambition att inneha en ledande ställning i framtiden.

När kan man ansöka till programmet?
Rekrytering till programmet sker löpande.

Intervju med SSABs strategichef och chefen för Business Development Program, Viktor Strömberg

Möt en deltagare i Business Development Program

Sofie Nilsson, som nyligen har deltagit i Business Development Program, kommer att ge dig en inblick i programmet. Sofie arbetar idag på SSAB i Luleå som avdelningschef för Central Maintenance.

Johannes Borgman, affärsutvecklare

-SSABs Business Development Program är starkt förankrat i organisationen och dess ledning, och man kan säga att vår grupp är inblandad i alla större strategiska projekt på ett eller annat sätt. Uppgifterna är utmanande och utvecklingskurvan är brant, och jag är säker på att programmet öppnar dörrarna för spännande karriärmöjligheter inom företaget.

Josefin Aspegren, affärsutvecklare

-Jag tycker att en av de största fördelarna med SSABs Business Development Program är att det ger både djup och variation. Djup eftersom vi hela tiden får veta mer om hur SSAB och stålindustrin fungerar, och variation eftersom vi får möjlighet att medverka i strategiskt viktiga projekt på en mängd olika områden. Förhoppningsvis ger det också goda möjligheter att hitta en lämplig funktion i takt med att man stegvis blir allt duktigare.