Traineeprogram inom teknisk utveckling

Varje år headhuntar SSAB unga civilingenjörer till företaget med hjälp av ett utmanande traineeprogram som vi kallar för Technical Development Program. Vill du utforska verksamheten i ett av världsledande stålbolag, samarbeta med duktiga kollegor i nya miljöer där du aktivt får arbeta i projekt som gör skillnad? Då har du hittat rätt traineeprogram!

SSAB är en ledande global producent av avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T), band-, plåt- och rörprodukter samt lösningar för byggindustrin. För att kunna ligga före konkurrenterna delar vi aktivt med oss internt av vår kunskap. Dessutom skaffar vi oss ny information utanför företaget genom att rekrytera duktiga nyexaminerade ingenjörer till vårt traineeprogram inom teknisk utveckling.

Längden på traineeprogrammet är 18 till 24 månader. Innehållet och antalet deltagare varierar beroende på de faktiska behoven, liksom på deltagarnas förmåga och ambition. Deltagarna har ingen fast plats eller tjänst under programmet, utan utbildningen sker i form av korta block inom specifika tekniska områden och väldefinierade projekt. Deltagarna får stöd av mentorer och deras prestation utvärderas regelbundet.

Om du har frågor får du gärna kontakta oss på [email protected]

Annonsering av traineetjänster sker vanligtvis under perioden Februari – April varje år, tjänsterna finner du publicerade på denna sida.

The Technical Development Program in brief

SSAB

Vad är SSABs Technical Development Program?

 • Ett nordiskt traineeprogram för nyexaminerade civilingenjörer med ett tekniskt intresse
 • Programmet är en heltidsanställning som varar ca 1,5 år, med totalt fyra tjänster årligen. Utgångspunkten är att anställning sker i antingen Sverige eller Finland.
 • Programmet är indelat i block, baserat på SSABs tekniska kärnområden: process-, produkt- och applikationsutveckling
 • Programmet startade 2013 och drivs av SSABs globala FoU-organisation
 • Programmet är certifierat av TraineeGuiden.se

 


SSAB

Vad får jag ut av det som trainee?

 • Ett bra tillfälle att få en djup förståelse för SSABs kärnverksamhet, uppleva olika delar av organisationen och träffa en rad specialister och engagerade kollegor under en kort tidsperiod
 • Skräddarsytt program som matchar deltagarens kompetens och ambitioner med SSABs behov
 • Kontinuerlig handledning och utvärdering under hela programmet
 • Möjligheten att få jobba på ett eller flera av våra produktionssiter i Finland och Sverige
 • Vid rotation mellan produktionssiter står SSAB för boende
 • Efter ett framgångsrikt genomfört program erbjuds deltagaren fortsatt anställning någonstans inom SSAB

Young professionals' stories

Anna Adolfsson

Hedda Pousette

Gunnar Broberg

Mattias Hägglund

Energy. It is all around us but still in short supply. Whatever we do, it is required. If not by our own sweat then by the machines we use like cars and home electronics.

Kati Hannila

When I was a kid, I wanted to be a doctor who saves the world. Looking back, I realize this was not the easiest task – but who doesn’t want to save the world?

Oskar Thorstensson:

-Jag började på Technical Development program i augusti 2014. Under de två första veckorna besökte jag alla produktionslinjer i Oxelösund och följde processerna på stål- och valsverket. Det gav mig en god inblick i hur råvarorna steg för steg omvandlas till stål.

Efter introduktionen har jag jobbat fyra månader med projekt på Knowledge service center i Borlänge, centret för seghärdningsteknik i Oxelösund och Technical support i Oxelösund. För en nyexaminerad ingenjör är det väldigt positivt att se att SSAB är ett företag som fokuserar mycket på forskning.

Jag har fått en mycket bra inblick i företaget och dess produkter, processer, vision och strategi. Det har varit inspirerande att få lära känna så många hängivna och skickliga specialister som jag kan vända mig till och be om råd i framtida roller. Naturligtvis har programmet också gett mig en inblick i många potentiella funktioner och projekt och gett mig kontakt med potentiella framtida chefer, vilket känns som en riktig lyx för en nyanställd.

Jag rekommenderar programmet till alla som vill träffa massor med nya människor och se vilka aktiviteter som är på gång för att vidareutveckla produkter, kundupplevelser och marknadsmöjligheter inom företaget. Jag är verkligen imponerad över de aktiviteter jag har sett och varit involverad i hittills. I framtiden skulle jag vilja få mer kunskaper inom metallurgi. Jag är maskiningenjör och har begränsade kunskaper om stålets interna strukturer. Förhoppningsvis kommer jag få chansen att besöka stål- och valsverket i Brahestad, rörverket i Tavastehus och naturligtvis masugnen i Luleå."

 

Young man