Nyckeltal per aktie

SSAB-aktien är noterad på börsen Nasdaq Stockholm, Large cap. I sammanhang med att SSAB slutförde samgåendet med Rautaruukki ansökte bolaget om en sekundärnotering på Nasdaq Helsinki. SSAB-aktien är noterad också på Nasdaq Helsinki sedan 1 augusti 2014. Nedan presenteras aktierelaterande nyckeltal och data.

Data per aktie    2020  2019 2018 2017 2016
Börskurs, 31 december, A-aktien 3) SEK   29,30  32,85  30,49  44,90  34,58 
Resultat per aktie 3) SEK   0,33  1,04  3,45  2,23  1,04 
Kassaflöde före utdelning och finansiering per aktie 3) SEK   2,13  1,27  4,34  4,93  2,19 
Eget kapital per aktie 3) SEK   52,42  58,57  57,71  51,69  51,36  
Utdelning per aktie 3) SEK   0,001)  0,00  1,50  1,00  0,00
Genomsnittligt antal aktier million   1 029,8  1 029,8  1 029,8    1 029,8    794,8 
Antal aktier vid årets slut million   1 029,8  1 029,8  1 029,8  1 029,8    1 029,8  
Börsvärde vid årets slut SEK million   27 910  32 139  27 358  40 224  31 410 

 


Värdering   2020  2019  2018  2017  2016
P/E-tal(2)  88,79  31,59  8,84  20,13 33,25  
Kurs/Eget kapital,%(2)  56  56  53  87 67 

 

1) Enligt styrelsens förslag
2) Baserad pä slutkurs i A-aktien
3) Siffrorna har justerats på grund av fondemissionselementet i nyemissionen 2016.