Först med fossilfritt stål

SSABs höghållfasta stål hjälper våra kunder att producera lättare och starkare produkter, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan under användningsfasen. SSABs kunder kan också minska sitt koldioxidavtryck genom att använda stål som producerats i SSABs masugnsproduktion, som hör till de mest CO₂.

Använd bättre stål: SSABs kunder drar nytta av ledande CO₂-effektiv produktion

SSABs masugnsproduktion är bland den mest koldioxideffektiva i världen. Detta ger konkurrensfördelar för SSAB och dess kunder.

Använd stål bättre: Miljömässiga fördelar med SSABs stål

Fokus i SSABs verksamhet är att utveckla och producera avancerade höghållfasta och seghärdade stål. Vi hjälper våra kunder att producera lättare och starkare produkter, vilket i sin tur minskar miljöpåverkan under användningsfas.

car in front of sunset

Bli fossilfri: SSAB ska bli först med fossilfritt stål med HYBRIT-teknik

SSAB rör sig stegvis mot en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet och genom att eliminera andra fossilrelaterade utsläpp, med målet att erbjuda fossilfritt stål till marknaden 2026. I samarbete med LKAB, vår järnmalmsleverantör, och Vattenfall, vår elleverantör, skapar vi en fossilfri värdekedja.

EcoUpgraded

EcoUpgraded

SSAB uppgraderar ständigt sina material och tillämpningar i samarbete med kunderna. Fördelarna med att uppgradera till höghållfast stål är bland annat minskad vikt, bättre bränsleekonomi och ökad livslängd på produkterna - vilket bidrar till en signifikant minskning av en produkts koldioxidavtryck.