Strenx 700 OME

Strenx® 700 OME

Ett konstruktionsstål framtaget för användning i krävande lastbärande konstruktioner i offshore- och sjöfartsindustrin.

Strenx® 700 OME överträffar kraven i S690QL, EN10 025-6. Det går att beställa Strenx® 700 OME med dubbla stålgradscertifikat där den extra stålgraden definieras och godkänns av ett av klassificeringssällskapen i listan som följer.

Tack vare den dubbla certifieringen får du utmärkta mekaniska egenskaper, extra snäva toleranser, formbarhet och överensstämmelse med SSAB Strenx® Garantier.

 

Klassificeringssällskap:

 

- American Bureau of Shipping                      AB EQ70, 4,8 till 130 mm tjocklek.

- DNV - GL                                                          NV E690, VL E690, 6 till 80 mm tjocklek.

- Lloyds Register                                               LR EH 69, 8 till 80 mm tjocklek.

Dimensionsintervall

Strenx 700 OME finns i plåttjocklekar mellan 4.0 - 130.0 mm och i bredder upp till 3 350 mm och längder upp till 14 630 mm beroende på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensionerna återfinns i dimensionsprogrammet för Strenx® 700 E/F på www.ssab.com.

Tillgängliga standarder

EN 10025-6

EN 10029

EN 10163-2

Strenx 700 OME

Strenx 700 OME

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Konstruktion

Låga temperaturer (ner till -60 °C)

DIMENSIONER

T: 4 - 130 mm

B: Upp till 3350 mm

L Upp till 14630 mm

STANDARDER

EN 10025-6

EN 10029

EN 10163-2

DATABLAD