SSAB Domex 460ML

SSAB Domex® 460ML

En höghållfast grovplåt

SSAB Domex® 460ML konstruktionsstål är lätt att svetsa, bocka och bearbeta i verkstad och på plats. Dess höga hållfasthet och goda bockbarhet möjliggör stålkonstruktioner av tunnare stålplåt med färre antal svetsfogar. Med hjälp av detta sega och höghållfasta termomekaniskt valsade (M) lågtemperaturstål (L) kan man bygga miljömässigt sunda, hållbara och smarta konstruktioner.  SSAB Domex® 460ML uppfyller eller överskrider kraven på S460ML i EN 10025-4.

Dimensionsintervall

SSAB Domex 460ML finns i tjocklekar på 8.00-70.00 mm och i bredder upp till 3300 mm beroende på tjocklek. Mer detaljerad information om dimensionerna återfinns i dimensionsprogrammet.

Tillgängliga standarder

EN 10029

SSAB Domex 460ML

SSAB Domex 460ML

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Konstruktion

DIMENSIONER

T: 8 - 63 mm

B: Upp till 3300 mm

L Upp till 15000 mm

STANDARDER

EN 10029

DATABLAD