Polyester Indoor

Polyester Indoor

En produkt för beklädnad av innerväggar

SSAB Polyester Indoor används i icke utsatta förhållanden inomhus.

SSAB Polyester Indoor finns i flera olika kulörer och glansalternativ. Användningsområden är bland annat innertak, lastbärande profiler, dörrar, fönsterramar, skåp och innerväggar. Den används också för produkter inom metalltillverkningsindustrin och som beklädnad i livsmedelsindustrin.

SSABs färgbelagda produkter uppfyller gällande REACH-bestämmelser och är helt fria från kromater. Alla färgbelagda produkter tillverkas enligt EN 10169 + A1.

Produktdetaljer

Polyester inomhusbeläggning

Polyester inomhusbeläggning

ANVÄNDS TILL
HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER
BELÄGGNING
FÄRGPALETT
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Inomhusapplikationer

HUVUDSAKLIGA EGENSKAPER

Brett färgurval

BELÄGGNING

FÄRGPALETT

DATABLAD