SSAB Domex Tube Double Grade
<image mediaid="{62793FF3-A3B4-42ED-8932-64439B5790EB}"></image>

SSAB Domex® Tube Double Grade

Hålprofiler särskilt avsedda för stålbyggnation

SSAB Domex® Tube Double Grade är en konstruktionshålprofil.

Den uppfyller eller överträffar kraven i EN 10219 och omfattar två separata moderna stålsorter: S355J2H och S420MH. Valet av stålsort beror på kundens eller konstruktörens användningsområde och krav.

Om det viktigaste är utmärkt användbarhet eller enkel konstruktion är S355 det bästa valet. Om man är ute efter avsevärd viktreduktion och längre spann kan S420MH vara ett bättre alternativ.

Svets- och andra verkstadsanvisningar och bestämmelser såsom svetsprocedurprov (ISO 15614-1), materialklassificering (ISO 15608), svetsarprövning (EN 287-1; ISO 9606-1) och certifiering enligt EN 1090måste följa  den stålsort S355 eller S420 som valts.

Svetsning i hörnområden är alltid tillåtet med SSAB-stål.

Dimensionsintervall

SSAB Domex Tube Double Grade kan fås i cirkulär, kvadratisk och rektangulär form. 

Cirkulärt 42,4 - 323,9 mm 
Fyrkantigt 40x40 - 300x300 mm 
Rektangulärt 50x30 - 400x200 mm 
Väggtjocklek 2,0 - 12,50 mm
Fabrikslängd 6 000/12 000 mm

Andra former och storlekar finns på begäran.

Tillgängliga standarder

EN 10219-1

EN 10219-2

Välj form för att visa egenskaper