2024-06-25  

Som en del av åtagandet kommer Wibe Group att börja ta emot små partier av stål producerat utan koldioxidutsläpp 2026 med volymer som ökar årligen i takt med att SSAB fossilfria produktionskapacitet ökar. Genom att använda det fossilfria stålet kommer Wibe Group att kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 90% för de berörda produkterna.

  

"Detta är ett viktigt och stort steg i vår hållbarhetsresa", säger Patrick Arcidiacono, VD för Wibe Group. "Initiativet från SSAB överensstämmer inte bara med vår vision utan även med vår ägare Storskogens mål att nå netto-noll till 2045."

  

"Vi är glada att välkomna Wibe Group som en fossilfri partner", säger Thomas Hörnfeldt, VP for Sustainable Business på SSAB. "Traditionell stålproduktion representerar en betydande källa till globala CO2-utsläpp. Genom att förändra sättet stål produceras vill SSAB minska utsläppen och skapa en fossilfri värdekedja med kunder och partners."

  

SSAB samarbetar med järnmalmsproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall som en del av HYBRIT-initiativet för att utveckla en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion, där kokskolet som traditionellt används för järnmalmsbaserad ståltillverkning ersätts med fossilfri el och väte. Denna process eliminerar i stort sett koldioxidutsläppen i stålproduktionen. SSAB började leverera pilotleveranser av fossilfritt stål 2021 och lanserade 2023 sin andra utsläppsfria produkt SSAB Zero, baserad på återvunnet skrot. Företaget siktar på att öka produktionen av sitt koldioxidutsläppsfria erbjudande 2026.

  

"På Wibe Group är kärnvärdet 'Tillsammans vinner vi' inte bara ett motto — det är en vägledande princip som genomsyrar alla aspekter av vår verksamhet", säger Patrick Arcidiacono. "Vi tror att genom att främja starka partnerskap och samarbete med alla våra intressenter kan vi uppnå större framgång i vårt gemensamma uppdrag att skapa en hållbar värld för framtida generationer."